Danh sách đạt giải trong các cuộc thi năm học 2020-2021

  • PDF.InEmail

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI NĂM HỌC 2020-2021

 

STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Học sinh giỏi Tỉnh (149 giải)
1 Nguyễn Minh Khoa 20/02/2005 10/5 Nhì
2 Phạm Hồng Quân 25/02/2005 10/5 Ba
3 Lê Tuyết Nhi 01/11/2005 10/6 Nhì
4 Vương Nguyên Khôi 27/09/2004 11/1 Khuyến khích
5 Nguyễn Thị Hồng Phúc 19/03/2004 11/1 Khuyến khích
6 Lê Minh Toàn 31/01/2004 11/1 Ba
7 Mai Hương Trà 06/12/2004 11/1 Ba
8 Võ Ngọc Bảo 30/08/2004 11/2 Khuyến khích
9 Trương Ân Điển 10/08/2004 11/2 Nhì
10 Trần Văn Phúc Huy 15/09/2004 11/2 Ba
11 Nguyễn Công Minh 29/03/2004 11/2 Khuyến khích
12 Trần Lê Thúy Ngân 02/08/2004 11/2 Khuyến khích
13 Hứa Tấn Sang 20/02/2004 11/2 Khuyến khích
14 Nguyễn Quang Sáng 26/09/2004 11/2 Ba
15 Phạm Minh Thành 30/03/2004 11/2 Khuyến khích
16 Trần Anh Toàn 17/05/2004 11/2 Khuyến khích
17 Nguyễn Long Vũ 27/12/2003 11/2 Khuyến khích
18 Trần Quốc Bảo 25/12/2004 11/3 Khuyến khích
19 Võ Quế Long 06/02/2004 11/3 Ba
20 Lê Hồng Phúc 19/05/2004 11/3 Khuyến khích
21 Trần Thị Thùy Trinh 16/05/2004 11/3 Ba
22 Phạm Thị Diễm 27/03/2004 11/4 Khuyến khích
23 Nguyễn Phú Khánh 05/05/2004 11/4 Ba
24 Mạc Lê Vĩnh Ngân 22/01/2004 11/4 Khuyến khích
25 Trần Như Quỳnh 27/10/2004 11/4 Nhì
26 Trương Thiện Tài 22/05/2004 11/4 Nhì
27 Văn Thị Hiền Thảo 08/08/2004 11/4 Nhì
28 Trương Thị Thu Thảo 19/09/2004 11/4 Ba
29 Hồ Thị Hồng Vân 21/06/2004 11/4 Khuyến khích
30 Nguyễn Thị Lệ Xuân 10/10/2004 11/4 Khuyến khích
31 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 04/12/2004 11/5 Nhì
32 Phạm Thị Mỹ Hạnh 15/04/2004 11/5 Ba
33 Nguyễn Minh Hoàng 19/09/2004 11/5 Ba
34 Nguyễn Quang Kiệt 09/10/2004 11/5 Ba
35 Lê Bình Nguyên 04/11/2004 11/5 Ba
36 Trần Quang Nguyên 05/10/2004 11/5 Ba
37 Lê Trần Diễm Hằng 21/12/2004 11/6 Khuyến khích
38 Văn Thị Ánh Hồng 21/12/2004 11/6 Khuyến khích
39 Trần Thị Lệ 29/03/2004 11/6 Khuyến khích
40 Trần Thị Mỹ Linh 19/02/2004 11/6 Ba
41 Đặng Lê Hoàng Ngọc 22/11/2004 11/6 Ba
42 Nguyễn Đỗ Anh Thư 02/10/2004 11/6 Khuyến khích
43 Trần Thị Hoài Thương 15/11/2004 11/6 Khuyến khích
44 Huỳnh Thị Hạnh Thy 04/09/2004 11/6 Khuyến khích
45 Nguyễn Trần Bảo Trân 21/11/2004 11/6 Ba
46 Lê Phương Uyên 18/01/2004 11/6 Khuyến khích
47 Nguyễn Thị Tường Vy 06/06/2004 11/6 Khuyến khích
48 Đỗ Phan Tuấn Đạt 09/04/2004 11/7 Nhì
49 Ngô Tấn Hà 07/04/2004 11/7 Nhất
50 Nguyễn Quang Hoàng Hiệp 15/12/2004 11/7 Khuyến khích
51 Nguyễn Thị Như Lạc 09/01/2004 11/7 Khuyến khích
52 Phạm Hoàng Nghi 06/01/2004 11/7 Khuyến khích
53 Phan Huỳnh Bảo Nguyên 29/07/2004 11/7 Khuyến khích
54 Trần Văn Phúc Nguyên 14/04/2004 11/7 Nhì
55 Phạm Văn Thiện 27/12/2004 11/7 Khuyến khích
56 Lê Ngọc Nam Hà 15/11/2004 11/8 Khuyến khích
57 Lê Văn Hải 02/02/2004 11/8 Ba
58 Lê Thị Thu Hiền 18/03/2004 11/8 Khuyến khích
59 Lê Thị Thu Hiền 03/01/2004 11/8 Khuyến khích
60 Phạm Nguyễn Nguyên Hội 21/03/2004 11/8 Ba
61 Bùi Hoàng Lan 24/04/2004 11/8 Khuyến khích
62 Đỗ Thị Thùy Linh 22/03/2004 11/8 Khuyến khích
63 Huỳnh Thị Mến 18/05/2004 11/8 Khuyến khích
64 Trần Tuyết Nhi 25/03/2004 11/8 Khuyến khích
65 Văn Thị Cẩm Nhung 16/04/2004 11/8 Khuyến khích
66 Nguyễn Trần Kim Trang 24/05/2004 11/8 Khuyến khích
67 Nguyễn Thị Long Tuyến 26/11/2004 11/8 Khuyến khích
68 Võ Thị Huyền Uyên 14/11/2004 11/8 Ba
69 Nguyễn Tường Vi 07/01/2004 11/8 Ba
70 Trương Lê Thị Tường Vy 04/09/2004 11/8 Ba 
71 Lê Ngọc Minh Châu 04/10/2003 12/1 Ba
72 Trần Minh Huy 03/03/2003 12/1 Nhì
73 Nguyễn Văn Hưng 25/08/2003 12/1 Nhì
74 Nguyễn Anh Khoa 10/03/2003 12/1 Khuyến khích
75 Trương Nhật Nam 21/03/2003 12/1 Khuyến khích
76 Nguyễn Thanh Nguyên 20/08/2003 12/1 Ba
77 Mai Phương 10/06/2003 12/1 Ba
78 Trần Nguyễn Thanh Sơn 19/05/2003 12/1 Nhì
79 Võ Văn Thắng 09/04/2003 12/1 Ba
80 Lê Thanh Tuấn 02/01/2003 12/1 Nhất
81 Lê Thị Diễm Hằng 17/12/2003 12/2 Khuyến khích
82 Đoàn Thị Phước Huyền 03/11/2003 12/2 Ba
83 Ngô Thị Mến 23/06/2003 12/2 Khuyến khích
84 Huỳnh Trần Nhật Minh 29/04/2003 12/2 Khuyến khích
85 Lê Nguyễn Nhật Minh 12/01/2003 12/2 Ba
86 Hà Phước Rin 06/03/2003 12/2 Khuyến khích
87 Lê Văn Tuấn 20/05/2003 12/2 Nhì
88 Đặng Bá Bảo 09/09/2003 12/3 Ba
89 Mai Quý Đạt 10/09/2003 12/3 Nhì
90 Lê Thị Hồng Hà 30/04/2003 12/3 Nhì
91 Lê Minh Hậu 16/09/2003 12/3 Khuyến khích
92 Trần Nguyễn Như Ngọc 24/12/2003 12/3 Nhì
93 Phạm Quang Hữu Phước 10/10/2003 12/3 Nhất
94 Đỗ Minh Tín 16/12/2003 12/3 Nhì
95 Phạm Nguyễn Trọng Tuấn 06/08/2003 12/3 Nhì
96 Trương Khải Hoàng 11/11/2003 12/4 Ba
97 Phạm Ngọc Huy 11/06/2003 12/4 Nhì
98 Trần Duy Huy 24/01/2003 12/4 Khuyến khích
99 Huỳnh Hoàng Khoa 03/02/2003 12/4 Khuyến khích
100 Dương Thị Hoài Ngọc 05/07/2003 12/4 Khuyến khích
101 Đinh Thị Nhung 07/05/2003 12/4 Ba
102 Lê Quang Tây 20/01/2003 12/4 Ba
103 Huỳnh Nguyễn Huyền Trang 30/03/2003 12/4 Nhì
104 Nguyễn Quỳnh Vân Uyên 20/11/2003 12/4 Ba
105 Trần Lê Trịnh Vỹ 24/11/2003 12/4 Nhất
106 Phạm Tăng Huy 01/01/2003 12/5 Nhất
107 Nguyễn Nguyên Khương 12/12/2003 12/5 Nhất
108 Trần Lê Hoàng Lâm 17/04/2003 12/5 Nhì
109 Trần Vũ Bảo Phúc 14/04/2003 12/5 Khuyến khích
110 Nguyễn Quỳnh Anh 20/11/2003 12/6 Khuyến khích
111 Nguyễn Ngọc Ánh 19/12/2003 12/6 Nhất
112 Lê Lưu Ngân Giang 09/10/2003 12/6 Nhì
113 Lê Thị Diệu Hạnh 17/01/2003 12/6 Khuyến khích
114 Nguyễn Thị Thanh Hiền 02/09/2003 12/6 Khuyến khích
115 Phan Quỳnh Hương 15/09/2003 12/6 Nhì
116 Lê Thị Khánh Linh 29/12/2003 12/6 Nhì
117 Trần Nguyễn Trà My 17/04/2003 12/6 Khuyến khích
118 Nguyễn Thị Kim Ngân 28/01/2003 12/6 Nhì
119 Nguyễn Trần Thảo Nguyên 22/03/2003 12/6 Khuyến khích
120 Võ Lê Yến Nhi 20/05/2003 12/6 Nhì
121 Nguyễn Trúc Oanh 29/04/2003 12/6 Khuyến khích
122 Đặng Văn Quang 20/11/2003 12/6 Nhất
123 Đỗ Nguyễn Thiên Quỳnh 20/04/2003 12/6 Nhì
124 Đinh Thị Út Tâm 08/01/2003 12/6 Ba
125 Nguyễn Thị Hiền Thanh 13/12/2003 12/6 Ba
126 Nguyễn Thị Mỹ Thuận 19/01/2003 12/6 Khuyến khích
127 Nguyễn Anh Thuyên 03/06/2003 12/6 Nhì
128 Bùi Anh Thư 05/12/2003 12/6 Nhì
129 Lê Thị Song Thư 26/08/2003 12/6 Khuyến khích
130 Nguyễn Thị Diệu Thương 20/03/2003 12/6 Ba
131 Nguyễn Phước Khánh Trà 04/03/2003 12/6 Ba
132 Mai Huỳnh Phượng Vỹ 30/07/2003 12/6 Khuyến khích
133 Nguyễn Diệp Anh 07/11/2003 12/7 Ba
134 Trần Nguyễn Quốc Cường 23/01/2003 12/7 Khuyến khích
135 Trần Ngọc Bảo Khanh 19/09/2003 12/7 Khuyến khích
136 Ngô Phương Nam 19/05/2003 12/7 Nhì
137 Lê Thị Hoàng Nguyên 07/05/2003 12/7 Khuyến khích
138 Nguyễn Nhật Trâm 03/09/2003 12/7 Khuyến khích
139 Trần Hữu Trung 02/12/2003 12/7 Ba
140 Nguyễn Thúy Hồng 13/08/2003 12/8 Ba
141 Lê Anh Khôi 01/12/2003 12/8 Khuyến khích
142 Phạm Thị Mơ 18/10/2003 12/8 Ba
143 Lê Thiện Thanh Nga 04/06/2003 12/8 Nhất
144 Võ Thị Tuyết Nga 21/03/2003 12/8 Khuyến khích
145 Lưu Trần Thị Thu Sương 13/05/2003 12/8 Ba
146 Lê Thị Phương Thảo 20/03/2003 12/8 Ba
147 Lê Hương Trà 02/04/2003 12/8 Nhì
148 Nguyễn Thị Như Trúc 26/09/2003 12/8 Nhì
149 Phan Thị Ngọc Vy 16/11/2003 12/8 Ba

Banner liên kết

quang cao ly
oofficesogiaoduc

thkn

vnedu

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 114
Liên kết web : 16
Số lần xem bài viết : 143794
Hiện có 8 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Danh bạ các tổ

STT Họ và Tên Chuyên môn Chức vụ Địa chỉ email
1  Lê Thành Vinh  Thạc Sĩ  Hiệu trưởng lethanhvinhedu@gmail.com
2  Phạm Lê Ngọc Anh  Thạc Sĩ  Phó Hiệu trưởng anhngocpham1968@gmail.com
3  Nguyễn Đình Can  Thạc Sĩ  Phó Hiệu trưởng nguyendinhcan80@gmail.com

 

 

 

 

nguyendinhcan80@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Nguyễn Thị Minh Chánh Đại Học Kế Toán chanhntm@gmail.com
2  Nguyễn Thị Phương Lan Trung Cấp Thủ Quỹ lankhai2012@gmail.com
3 Trần Thị Cẩm Thảo Trung Cấp NV y Tế thaotran25011993@gmail.com
4  Trần Thị Cẩm Nhung Đại Học Giáo Vụ tranthicamnhung8389@gmail.com
5  Lê Trương Thanh Thảo  Đại Học CNTT lttthao44@gmail.com
6  Hồ Trần Phương Hiếu Đại Học Văn Thư (TT) phuonghieu.nv@gmail.com
7  Lê Thị Bích Cộng Đại Học Thư Viện lethibichcong@gmail.com
8  Trần Quang Đình Chưa Đào Tạo Bảo Vệ
9  Lưu Quốc Hùng  Chưa Đào Tạo  Bảo Vệ
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Trần Văn Châu Thạc Sĩ Giáo viên tranvanchau1630@gmail.com
2  Ngô Tỵ Đại Học Tổ Phó CM ngoty.qn@gmail.com
3  Đỗ Thị Hồng Anh Thạc Sĩ Giáo viên honganh161079@gmail.com
4  Trương Thị Thanh Thuỷ Thạc Sĩ Giáo viên thanhthuy250781@gmail.com
5  Mai Thị Ánh Minh Thạc Sĩ Giáo Vvên maithianhminh@gmail.com
6  Nguyễn Văn Thời Đại Học  Giáo Vvên vanthoidx0101@gmail.com
7  Đinh Thị Duy Phương Thạc Sĩ Giáo viên duyphuongdng@gmail.com
8  Lê Bình Long Thạc Sĩ Tổ Trưởng CM, Phó CT Công đoàn binhlong01@gmail.com
9  Nguyễn Thị Phương Dung Thạc Sĩ Giáo viên phdungsn@gmail.com
10  Trần Lê Hương Ly Thạc Sĩ Giáo Viên lycan0984@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Đại chỉ email
1  Võ Ngọc Cảnh Đại Học Tổ Trưởng CM Canh_qsqn@yahoo.com
2  Hoàng Phương Hà Thạc Sĩ Giáo Viên phuongha51@yahoo.com
3  Trần Thị Thanh Huyền Thạc Sĩ Giáo Viên Tranhuyen2703@gmail.com
4  Nguyễn Đức Nhân Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenducnhan2112@gmail.com
5  Ngô Thị Diễm Phúc Thạc Sĩ Giáo Viên cogiaout@gmail.com
6  Nguyễn Thị Hằng Đại Học Giáo Viên hangdbqn@gmail.com

 

 

 

Nguyễn Thị Hằng
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Đoàn Văn Miên Thạc Sĩ Tổ Trưởng CM doanvanmien77@gmail.com
2  Phan Thị Quỳnh Loan Thạc Sĩ Giáo Viên quynhloan1810@gmail.com
3  Lê Mậu Thành Đại Học Giáo Viên lemauthanhsn@gmail.com
4  Lê Văn Hùng Thạc Sĩ Giáo Viên lvh05@gmail.com
5  Nguyễn Kim Quốc Việt Thạc Sĩ Phó BT Đoàn nkquocviet0909@gmail.com
6  Nguyễn Thị Trang Thạc Sĩ Giáo Viên trangtq87@gmail.com
7  Lê Thị Lan Nhung Đại Học Giáo Viên lannhung2207@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Lê Thị Thuý Ngọc Đại Học Tổ Trưởng CM lethuyngoc1971@gmail.com
2  Lương Thị Hồng Chi Thạc Sĩ Giáo Viên luonghongchi1710@gmai.com
3  Lê Viết Hải Đường Thạc sĩ Giáo Viên leviethaiduong@yahoo.com
4  Trần Thị Xuân Thắm Thạc Sĩ Giáo Viên tranxuantham@gmailcom
5  Trương Thị Tiểu Vi Thạc Sĩ Tổ Phó CM truongtieuvi@gmail.com
6  Nguyễn Thị Thu Uyên Đại Học Giáo Viên uyen_hoian@yahoo.com
7  Đỗ Vân Anh Thạc Sĩ Giáo Viên vananhdo09@gmail.com
8  Ngô Hoàng Ry Thạc Sĩ Giáo viên ngohoangry04@gmail.com
9  Trần Thị Ngọc Tuyết Thạc Sĩ Giáo viên ngoctuyet96@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Nguyễn Quý Đại Học Tổ Trưởng CM nguyenquy.hd@gmail.com
2  Trần Ngọc Thuỷ Tiên Thạc Sĩ Giáo viên tranngocthuytien@gmail.com
3  Văn Thị Phương Trang Tiến Sĩ Tổ Phó CM vanphuongtrang82@gmail.com
4  Lưu Thị Tuyết Thạc Sĩ Giáo Viên luuthituyet77@yahoo.com.vn
5  Nguyễn Hữu Vĩnh Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenhuuvinh70@gmail.com
6  Trương Thị Trà Đại Học Giáo Viên thitratruong@gmail.com
7  Huỳnh Thị Ngọc Uyên Đại Học Giáo Viên ngocuyenhuynh@gmail.com
8  Lê Thị Ngọc Trâm Đại Học Giáo Viên lengoctram1402@gmail.com
9  Phùng Huệ Anh Đại Học Giáo Viên phunghueanh@gmail.com
10  Nguyễn Thị Hoàng Vân Đại Học Giáo Viên nanabozu0611@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Ngô Thị Lê Chi Thạc Sĩ Giáo Viên anchingole@gmail.com
2  Dương Thị Thu Đông Thạc Sĩ Giáo Viên duongthudongtqc@gmail.com
3  Nguyễn Thị Sim Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenthisimdh@yahoo.com
4  Phan Văn Thuận Đại Học Tổ Trưởng CM phanthuan77@gmail.com
5  Nguyễn Thị Tú Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenthitu.ha2010@gmail.com
6  Huỳnh Hoàng Thư Đại Học Giáo Viên huynhhoangthu2015@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Lê Văn Đông Thạc Sĩ Tổ Trưởng CM ledong1080@gmail.com
2  Nguyễn Thị Diếm Thúy Thạc Sĩ Giáo Viên diemthuy0402@gmail.com
3  Huỳnh Thị Xuân Diệu Thạc Sĩ Giáo Viên htxdieu@gmail.com
4  Đoàn Thị Bích Tuyền Thạc Sĩ Giáo Viên tuyendoan85@gmail.com
5  Vũ Thị Mai phương Thạc Sĩ Giáo Viên vutmaiphuong@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Huỳnh Văn Tuyết Tiến Sĩ TTCM huynhvantuyet@gmail.com
2  Ngô Thị Minh Hiền Đại Học Giáo viên huyenngominh72@yahoo.com.vn
3  Phạm Thị Thuý Nguyệt Đại Học Giáo Viên phamnguyet392012@gmail.com
4  Lê Văn Chương Đại Học Giáo Viên levanchuongtv@gmail.com
5  Lê Văn Tri Đại Học Giáo Viên tri010175@gmail.com
6  Cao Thị Thảo Thạc Sĩ Giáo Viên mayn28@gmail.com
7  Lê Phạm Hoàng Vân Đại Học Giáo Viên lphv.sph@gmail.com
8  Huỳnh Nguyên Ngọc Hiền Đại Học Giáo Viên ngochien.310@gmail.com
9  Phan Lê Minh Bảo Đại Học Giáo Viên minhbaochuyenbqn@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Trương Ngọc Tín Đại Học TTCM truongtintqc@gmail.com
2  Nguyễn Trọng Toàn Đại Học Giáo Viên trongtoan189@gmail.com
3  Lê Hồ Chung Đại Học Giáo Viên lechung46.ha@gmail.com
4  Phan Thị Lệ Mỹ Đại Học Giáo Viên lemy1310@gmail.com
5  Tô Thanh Huân Đại Học Giáo Viên tothanhhuan@gmail.com