Danh sách đạt giải trong các cuộc thi năm học 2020-2021

  • PDF.InEmail

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI NĂM HỌC 2020-2021

 

STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Chuyên Học Sinh Giỏi Quốc gia
(12 giải)
Học sinh giỏi Tỉnh (149 giải) Khoa học kỹ thuật Tỉnh
(2 giải đôi)
Olympic Miền Nam 30/4
(44 giải)
1 Nguyễn Hữu Anh Khoa 18/02/2005 10 Toán HC Đồng
2 Đỗ Phan Tuấn Phát 02/11/2005 10 Toán HC Đồng
3 Lê Hồ Tất Đạt 16/09/2005 10 Vật lí HC Đồng
4 Nguyễn Văn Huy 07/07/2005 10 Vật lí HC Vàng
5 Nguyễn Thị Hoàng Vi 11/05/2005 10 Vật lí HC Vàng
6 Đinh Danh Nam 11/07/2005 10 Hóa học HC Bạc
7 Nguyễn Phạm Hồng Tâm 26/06/2005 10 Hóa học HC Đồng
8 Nguyễn Thị Thu Trang 03/09/2005 10 Hóa học HC Đồng
9 Lê Bảo Uyên Nhi 05/07/2005 10 Sinh học HC Bạc
10 Trần Thị Mỹ Tâm 27/08/2005 10 Sinh học HC Vàng
11 Nguyễn Vương Việt 08/07/2005 10 Sinh học HC Bạc
12 Đặng Nguyễn Hữu Huy 03/03/2005 10 Tin học HC Đồng
13 Nguyễn Minh Khoa 20/02/2005 10 Tin học Nhì HC Vàng
14 Phạm Hồng Quân 25/02/2005 10 Tin học Ba
15 Lê Tuyết Nhi 01/11/2005 10 Ngữ văn Nhì
16 Hà Hạnh Nguyên 19/01/2005 10 Tiếng Anh HC Đồng
17 Xa Thị Thùy Nhân 13/10/2005 10 Tiếng Anh HC Đồng
18 Lê Viết Phú 08/11/2005 10 Tiếng Anh HC Vàng
19 Nguyễn Thị Nhật Khương 22/10/2005 10 Lịch sử HC Bạc
20 Phạm Thị Yến Nhi 26/11/2005 10 Lịch sử HC Đồng
21 Nguyễn Thị Bích Trâm 21/05/2005 10 Địa lí HC Vàng
22 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 02/06/2005 10 Địa lí HC Bạc
23 Võ Thị Ý 24/04/2005 10 Địa lí HC Vàng
24 Nguyễn Nhật Huy 01/02/2004 11 Toán HC Bạc
25 Vương Nguyên Khôi 27/09/2004 11 Toán Khuyến khích HC Đồng
26 Nguyễn Thị Hồng Phúc 19/03/2004 11 Toán Khuyến khích
27 Lê Minh Toàn 31/01/2004 11 Toán Ba HC Đồng
28 Mai Hương Trà 06/12/2004 11 Toán Ba
29 Võ Ngọc Bảo 30/08/2004 11 Vật lí Khuyến khích
30 Trương Ân Điển 10/08/2004 11 Vật lí Nhì HC Vàng
31 Trần Văn Phúc Huy 15/09/2004 11 Vật lí Ba
32 Nguyễn Công Minh 29/03/2004 11 Vật lí Khuyến khích HC Bạc
33 Trần Lê Thúy Ngân 02/08/2004 11 Vật lí Khuyến khích
34 Hứa Tấn Sang 20/02/2004 11 Vật lí Khuyến khích
35 Nguyễn Quang Sáng 26/09/2004 11 Vật lí Ba
36 Phạm Minh Thành 30/03/2004 11 Vật lí Khuyến khích Khuyến khích
37 Trần Anh Toàn 17/05/2004 11 Vật lí Khuyến khích
38 Nguyễn Vinh 26/04/2004 11 Vật lí Ba
39 Nguyễn Long Vũ 27/12/2003 11 Vật lí Khuyến khích
40 Trần Quốc Bảo 25/12/2004 11 Hóa học Khuyến khích
41 Lê Nguyễn Hoàng Đức 24/03/2004 11 Hóa học HC Bạc
42 Võ Quế Long 06/02/2004 11 Hóa học Ba
43 Lê Hồng Phúc 19/05/2004 11 Hóa học Khuyến khích
44 Trần Thị Thùy Trinh 16/05/2004 11 Hóa học Ba
45 Phạm Thị Diễm 27/03/2004 11 Sinh học Khuyến khích
46 Nguyễn Phú Khánh 05/05/2004 11 Sinh học Ba HC Bạc
47 Mạc Lê Vĩnh Ngân 22/01/2004 11 Sinh học Khuyến khích
48 Trần Như Quỳnh 27/10/2004 11 Sinh học Nhì HC Vàng
49 Trương Thiện Tài 22/05/2004 11 Sinh học Nhì HC Bạc
50 Văn Thị Hiền Thảo 08/08/2004 11 Sinh học Nhì
51 Trương Thị Thu Thảo 19/09/2004 11 Sinh học Ba
52 Hồ Thị Hồng Vân 21/06/2004 11 Sinh học Khuyến khích
53 Nguyễn Thị Lệ Xuân 10/10/2004 11 Sinh học Khuyến khích
54 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 04/12/2004 11 Tin học Nhì HC Bạc
55 Phạm Thị Mỹ Hạnh 15/04/2004 11 Tin học Ba
56 Nguyễn Minh Hoàng 19/09/2004 11 Tin học Ba
57 Nguyễn Quang Kiệt 09/10/2004 11 Tin học Ba
58 Lê Bình Nguyên 04/11/2004 11 Tin học Ba HC Bạc
59 Trần Quang Nguyên 05/10/2004 11 Tin học Ba
60 Trần Quang Thuận 12/11/2004 11 Tin học Ba
61 Lê Trần Diễm Hằng 21/12/2004 11 Ngữ văn Khuyến khích
62 Văn Thị Ánh Hồng 21/12/2004 11 Ngữ văn Khuyến khích HC Vàng
63 Trần Thị Lệ 29/03/2004 11 Ngữ văn Khuyến khích HC Đồng
64 Trần Thị Mỹ Linh 19/02/2004 11 Ngữ văn Ba
65 Đặng Lê Hoàng Ngọc 22/11/2004 11 Ngữ văn Ba HC Đồng
66 Nguyễn Đỗ Anh Thư 02/10/2004 11 Ngữ văn Khuyến khích
67 Trần Thị Hoài Thương 15/11/2004 11 Ngữ văn Khuyến khích
68 Huỳnh Thị Hạnh Thy 04/09/2004 11 Ngữ văn Khuyến khích
69 Nguyễn Trần Bảo Trân 21/11/2004 11 Ngữ văn Ba
70 Lê Phương Uyên 18/01/2004 11 Ngữ văn Khuyến khích
71 Nguyễn Thị Tường Vy 06/06/2004 11 Ngữ văn Khuyến khích
72 Đỗ Phan Tuấn Đạt 09/04/2004 11 Tiếng Anh Nhì HC Đồng
73 Ngô Tấn Hà 07/04/2004 11 Tiếng Anh Nhất HC Vàng
74 Nguyễn Quang Hoàng Hiệp 15/12/2004 11 Tiếng Anh Khuyến khích
75 Nguyễn Thị Như Lạc 09/01/2004 11 Tiếng Anh Khuyến khích
76 Phạm Hoàng Nghi 06/01/2004 11 Tiếng Anh Khuyến khích
77 Phan Huỳnh Bảo Nguyên 29/07/2004 11 Tiếng Anh Khuyến khích
78 Trần Văn Phúc Nguyên 14/04/2004 11 Tiếng Anh Nhì HC Bạc
79 Phạm Văn Thiện 27/12/2004 11 Tiếng Anh Khuyến khích
80 Lê Ngọc Nam Hà 15/11/2004 11 Lịch sử Khuyến khích
81 Lê Văn Hải 02/02/2004 11 Lịch sử Ba HC Bạc
82 Lê Thị Thu Hiền 18/03/2004 11 Địa lí Khuyến khích
83 Lê Thị Thu Hiền 03/01/2004 11 Lịch sử Khuyến khích
84 Phạm Nguyễn Nguyên Hội 21/03/2004 11 Lịch sử Ba
85 Bùi Hoàng Lan 24/04/2004 11 Địa lí Khuyến khích
86 Đỗ Thị Thùy Linh 22/03/2004 11 Lịch sử Khuyến khích
87 Huỳnh Thị Mến 18/05/2004 11 Lịch sử Khuyến khích
88 Trần Tuyết Nhi 25/03/2004 11 Địa lí Khuyến khích HC Bạc
89 Văn Thị Cẩm Nhung 16/04/2004 11 Địa lí Khuyến khích
90 Nguyễn Trần Kim Trang 24/05/2004 11 Địa lí Khuyến khích Khuyến khích HC Đồng
91 Nguyễn Thị Long Tuyến 26/11/2004 11 Lịch sử Khuyến khích
92 Lê Thị Ngọc Tuyết 24/02/2004 11 Địa lí HC Bạc
93 Võ Thị Huyền Uyên 14/11/2004 11 Lịch sử Ba HC Bạc
94 Nguyễn Tường Vi 07/01/2004 11 Địa lí Ba
95 Trương Lê Thị Tường Vy 04/09/2004 11 Lịch sử Ba  HC Bạc
96 Lê Ngọc Minh Châu 04/10/2003 12 Toán Ba
97 Trần Minh Huy 03/03/2003 12 Toán Khuyến khích Nhì
98 Nguyễn Văn Hưng 25/08/2003 12 Toán Nhì
99 Nguyễn Anh Khoa 10/03/2003 12 Toán Khuyến khích
100 Trương Nhật Nam 21/03/2003 12 Toán Khuyến khích
101 Nguyễn Thanh Nguyên 20/08/2003 12 Toán Ba
102 Mai Phương 10/06/2003 12 Toán Ba
103 Trần Nguyễn Thanh Sơn 19/05/2003 12 Toán Nhì
104 Võ Văn Thắng 09/04/2003 12 Toán Ba
105 Lê Thanh Tuấn 02/01/2003 12 Toán Khuyến khích Nhất
106 Lê Thị Diễm Hằng 17/12/2003 12 Vật lí Khuyến khích
107 Đoàn Thị Phước Huyền 03/11/2003 12 Vật lí Ba
108 Ngô Thị Mến 23/06/2003 12 Vật lí Khuyến khích
109 Huỳnh Trần Nhật Minh 29/04/2003 12 Vật lí Khuyến khích
110 Lê Nguyễn Nhật Minh 12/01/2003 12 Vật lí Ba
111 Hà Phước Rin 06/03/2003 12 Vật lí Khuyến khích
112 Lê Văn Tuấn 20/05/2003 12 Vật lí Nhì
113 Đặng Bá Bảo 09/09/2003 12 Hóa học Ba
114 Mai Quý Đạt 10/09/2003 12 Hóa học Nhì
115 Lê Thị Hồng Hà 30/04/2003 12 Hóa học Nhì Nhì
116 Lê Minh Hậu 16/09/2003 12 Hóa học Khuyến khích
117 Trần Nguyễn Như Ngọc 24/12/2003 12 Hóa học Nhì
118 Phạm Quang Hữu Phước 10/10/2003 12 Hóa học Khuyến khích Nhất
119 Đỗ Minh Tín 16/12/2003 12 Hóa học Khuyến khích Nhì
120 Phạm Nguyễn Trọng Tuấn 06/08/2003 12 Hóa học Nhì Nhì
121 Trương Khải Hoàng 11/11/2003 12 Sinh học Ba
122 Phạm Ngọc Huy 11/06/2003 12 Sinh học Nhì
123 Trần Duy Huy 24/01/2003 12 Sinh học Khuyến khích
124 Huỳnh Hoàng Khoa 03/02/2003 12 Sinh học Khuyến khích
125 Dương Thị Hoài Ngọc 05/07/2003 12 Sinh học Khuyến khích
126 Đinh Thị Nhung 07/05/2003 12 Sinh học Ba
127 Lê Quang Tây 20/01/2003 12 Sinh học Ba
128 Huỳnh Nguyễn Huyền Trang 30/03/2003 12 Sinh học Nhì
129 Nguyễn Quỳnh Vân Uyên 20/11/2003 12 Sinh học Ba
130 Trần Lê Trịnh Vỹ 24/11/2003 12 Sinh học Nhì Nhất
131 Phạm Tăng Huy 01/01/2003 12 Tin học Nhất
132 Nguyễn Nguyên Khương 12/12/2003 12 Tin học Nhất
133 Trần Lê Hoàng Lâm 17/04/2003 12 Tin học Nhì
134 Trần Vũ Bảo Phúc 14/04/2003 12 Tin học Khuyến khích
135 Nguyễn Quỳnh Anh 20/11/2003 12 Ngữ văn Khuyến khích
136 Nguyễn Ngọc Ánh 19/12/2003 12 Ngữ văn Khuyến khích Nhất
137 Lê Lưu Ngân Giang 09/10/2003 12 Ngữ văn Nhì
138 Lê Thị Diệu Hạnh 17/01/2003 12 Ngữ văn Khuyến khích
139 Nguyễn Thị Thanh Hiền 02/09/2003 12 Ngữ văn Khuyến khích
140 Phan Quỳnh Hương 15/09/2003 12 Ngữ văn Ba Nhì
141 Lê Thị Khánh Linh 29/12/2003 12 Ngữ văn Nhì
142 Trần Nguyễn Trà My 17/04/2003 12 Ngữ văn Khuyến khích
143 Nguyễn Thị Kim Ngân 28/01/2003 12 Ngữ văn Khuyến khích Nhì
144 Nguyễn Trần Thảo Nguyên 22/03/2003 12 Ngữ văn Khuyến khích
145 Võ Lê Yến Nhi 20/05/2003 12 Ngữ văn Nhì
146 Nguyễn Trúc Oanh 29/04/2003 12 Ngữ văn Khuyến khích
147 Đặng Văn Quang 20/11/2003 12 Ngữ văn Nhất
148 Đỗ Nguyễn Thiên Quỳnh 20/04/2003 12 Ngữ văn Ba Nhì
149 Đinh Thị Út Tâm 08/01/2003 12 Ngữ văn Ba
150 Nguyễn Thị Hiền Thanh 13/12/2003 12 Ngữ văn Ba
151 Nguyễn Thị Mỹ Thuận 19/01/2003 12 Ngữ văn Khuyến khích
152 Nguyễn Anh Thuyên 03/06/2003 12 Ngữ văn Nhì
153 Bùi Anh Thư 05/12/2003 12 Ngữ văn Nhì
154 Lê Thị Song Thư 26/08/2003 12 Ngữ văn Khuyến khích
155 Nguyễn Thị Diệu Thương 20/03/2003 12 Ngữ văn Ba
156 Nguyễn Phước Khánh Trà 04/03/2003 12 Ngữ văn Ba
157 Mai Huỳnh Phượng Vỹ 30/07/2003 12 Ngữ văn Khuyến khích
158 Nguyễn Diệp Anh 07/11/2003 12 Tiếng Anh Ba
159 Trần Nguyễn Quốc Cường 23/01/2003 12 Tiếng Anh Khuyến khích
160 Trần Ngọc Bảo Khanh 19/09/2003 12 Tiếng Anh Khuyến khích
161 Ngô Phương Nam 19/05/2003 12 Tiếng Anh Khuyến khích Nhì
162 Lê Thị Hoàng Nguyên 07/05/2003 12 Tiếng Anh Khuyến khích
163 Nguyễn Nhật Trâm 03/09/2003 12 Tiếng Anh Khuyến khích
164 Trần Hữu Trung 02/12/2003 12 Tiếng Anh Ba
165 Nguyễn Thúy Hồng 13/08/2003 12 Lịch sử Ba
166 Lê Anh Khôi 01/12/2003 12 Địa lí Khuyến khích
167 Phạm Thị Mơ 18/10/2003 12 Địa lí Ba
168 Lê Thiện Thanh Nga 04/06/2003 12 Lịch sử Nhất
169 Võ Thị Tuyết Nga 21/03/2003 12 Địa lí Khuyến khích
170 Lưu Trần Thị Thu Sương 13/05/2003 12 Địa lí Ba
171 Lê Thị Phương Thảo 20/03/2003 12 Lịch sử Ba
172 Lê Hương Trà 02/04/2003 12 Địa lí Nhì
173 Nguyễn Thị Như Trúc 26/09/2003 12 Lịch sử Nhì
174 Phan Thị Ngọc Vy 16/11/2003 12 Lịch sử Ba

Banner liên kết

HOCHIMINH

quang cao ly
oofficesogiaoduc

thkn

vnedu

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 193
Liên kết web : 16
Số lần xem bài viết : 339709
Hiện có 24 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Danh bạ các tổ

STT Họ và Tên Chuyên môn Chức vụ Địa chỉ email
1  Lê Thành Vinh  Thạc Sĩ  Hiệu trưởng lethanhvinhedu@gmail.com
2  Phạm Lê Ngọc Anh  Thạc Sĩ  Phó Hiệu trưởng anhngocpham1968@gmail.com
3  Nguyễn Đình Can  Thạc Sĩ  Phó Hiệu trưởng nguyendinhcan80@gmail.com

 

 

 

 

nguyendinhcan80@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Nguyễn Thị Minh Chánh Đại Học Kế Toán chanhntm@gmail.com
2  Nguyễn Thị Phương Lan Trung Cấp Thủ Quỹ lankhai2012@gmail.com
3  Trần Thị Cẩm Nhung Đại Học Giáo Vụ tranthicamnhung8389@gmail.com
4  Lê Trương Thanh Thảo  Đại Học CNTT lttthao44@gmail.com
5  Hồ Trần Phương Hiếu Đại Học Văn Thư (TT) phuonghieu.nv@gmail.com
6  Lê Thị Bích Cộng Đại Học Thư Viện lethibichcong@gmail.com
7  Trần Quang Đình Chưa Đào Tạo Bảo Vệ
8  Lưu Quốc Hùng  Chưa Đào Tạo  Bảo Vệ
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Trần Văn Châu Thạc Sĩ Giáo viên tranvanchau1630@gmail.com
2  Ngô Tỵ Đại Học Tổ Phó CM ngoty.qn@gmail.com
3  Đỗ Thị Hồng Anh Thạc Sĩ Giáo viên honganh161079@gmail.com
4  Trương Thị Thanh Thuỷ Thạc Sĩ Giáo viên thanhthuy250781@gmail.com
5  Mai Thị Ánh Minh Thạc Sĩ Giáo Vvên maithianhminh@gmail.com
6  Nguyễn Văn Thời Đại Học  Giáo Vvên vanthoidx0101@gmail.com
7  Đinh Thị Duy Phương Thạc Sĩ Giáo viên duyphuongdng@gmail.com
8  Lê Bình Long Thạc Sĩ Tổ Trưởng CM, Phó CT Công đoàn binhlong01@gmail.com
9  Nguyễn Thị Phương Dung Thạc Sĩ Giáo viên phdungsn@gmail.com
10  Trần Lê Hương Ly Thạc Sĩ Giáo Viên lycan0984@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Đại chỉ email
1  Võ Ngọc Cảnh Đại Học Tổ Trưởng CM Canh_qsqn@yahoo.com
2  Hoàng Phương Hà Thạc Sĩ Giáo Viên phuongha51@yahoo.com
3  Trần Thị Thanh Huyền Thạc Sĩ Giáo Viên Tranhuyen2703@gmail.com
4  Nguyễn Đức Nhân Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenducnhan2112@gmail.com
5  Ngô Thị Diễm Phúc Thạc Sĩ Giáo Viên cogiaout@gmail.com
6  Nguyễn Thị Hằng Đại Học Giáo Viên hangdbqn@gmail.com

 

 

 

Nguyễn Thị Hằng
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Đoàn Văn Miên Thạc Sĩ Tổ Trưởng CM doanvanmien77@gmail.com
2  Phan Thị Quỳnh Loan Thạc Sĩ Giáo Viên quynhloan1810@gmail.com
3  Lê Mậu Thành Đại Học Giáo Viên lemauthanhsn@gmail.com
4  Lê Văn Hùng Thạc Sĩ Giáo Viên lvh05@gmail.com
5  Nguyễn Kim Quốc Việt Thạc Sĩ Phó BT Đoàn nkquocviet0909@gmail.com
6  Nguyễn Thị Trang Thạc Sĩ Giáo Viên trangtq87@gmail.com
7  Lê Thị Lan Nhung Đại Học Giáo Viên lannhung2207@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Lê Thị Thuý Ngọc Đại Học Tổ Trưởng CM lethuyngoc1971@gmail.com
2  Lương Thị Hồng Chi Thạc Sĩ Giáo Viên luonghongchi1710@gmai.com
3  Lê Viết Hải Đường Thạc sĩ Giáo Viên leviethaiduong@yahoo.com
4  Trần Thị Xuân Thắm Thạc Sĩ Giáo Viên tranxuantham@gmailcom
5  Trương Thị Tiểu Vi Thạc Sĩ Tổ Phó CM truongtieuvi@gmail.com
6  Nguyễn Thị Thu Uyên Đại Học Giáo Viên uyen_hoian@yahoo.com
7  Đỗ Vân Anh Thạc Sĩ Giáo Viên vananhdo09@gmail.com
8  Ngô Hoàng Ry Thạc Sĩ Giáo viên ngohoangry04@gmail.com
9  Trần Thị Ngọc Tuyết Thạc Sĩ Giáo viên ngoctuyet96@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Nguyễn Quý Đại Học Tổ Trưởng CM nguyenquy.hd@gmail.com
2  Trần Ngọc Thuỷ Tiên Thạc Sĩ Giáo viên tranngocthuytien@gmail.com
3  Văn Thị Phương Trang Tiến Sĩ Tổ Phó CM vanphuongtrang82@gmail.com
4  Lưu Thị Tuyết Thạc Sĩ Giáo Viên luuthituyet77@yahoo.com.vn
5  Nguyễn Hữu Vĩnh Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenhuuvinh70@gmail.com
6  Trương Thị Trà Đại Học Giáo Viên thitratruong@gmail.com
7  Huỳnh Thị Ngọc Uyên Đại Học Giáo Viên ngocuyenhuynh@gmail.com
8  Lê Thị Ngọc Trâm Đại Học Giáo Viên lengoctram1402@gmail.com
9  Phùng Huệ Anh Đại Học Giáo Viên phunghueanh@gmail.com
10  Nguyễn Thị Hoàng Vân Đại Học Giáo Viên nanabozu0611@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Ngô Thị Lê Chi Thạc Sĩ Giáo Viên anchingole@gmail.com
2  Dương Thị Thu Đông Thạc Sĩ Giáo Viên duongthudongtqc@gmail.com
3  Nguyễn Thị Sim Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenthisimdh@yahoo.com
4  Phan Văn Thuận Thạc Sĩ Tổ Trưởng CM phanthuan77@gmail.com
5  Nguyễn Thị Tú Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenthitu.ha2010@gmail.com
6  Huỳnh Hoàng Thư Đại Học Giáo Viên huynhhoangthu2015@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Lê Văn Đông Thạc Sĩ Tổ Trưởng CM ledong1080@gmail.com
2  Nguyễn Thị Diếm Thúy Thạc Sĩ Giáo Viên diemthuy0402@gmail.com
3  Huỳnh Thị Xuân Diệu Thạc Sĩ Giáo Viên htxdieu@gmail.com
4  Đoàn Thị Bích Tuyền Thạc Sĩ Giáo Viên tuyendoan85@gmail.com
5  Vũ Thị Mai phương Thạc Sĩ Giáo Viên vutmaiphuong@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Huỳnh Văn Tuyết Tiến Sĩ TTCM huynhvantuyet@gmail.com
2  Ngô Thị Minh Hiền Đại Học Giáo viên huyenngominh72@yahoo.com.vn
3  Phạm Thị Thuý Nguyệt Đại Học Giáo Viên phamnguyet392012@gmail.com
4  Lê Văn Chương Đại Học Giáo Viên levanchuongtv@gmail.com
5  Lê Văn Tri Đại Học Giáo Viên tri010175@gmail.com
6  Cao Thị Thảo Đại Học Giáo Viên mayn28@gmail.com
7  Lê Phạm Hoàng Vân Đại Học Giáo Viên lphv.sph@gmail.com
8  Huỳnh Nguyên Ngọc Hiền Đại Học Giáo Viên ngochien.310@gmail.com
9  Phan Lê Minh Bảo Đại Học Giáo Viên minhbaochuyenbqn@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Trương Ngọc Tín Đại Học TTCM truongtintqc@gmail.com
2  Nguyễn Trọng Toàn Đại Học Giáo Viên trongtoan189@gmail.com
3  Lê Hồ Chung Đại Học Giáo Viên lechung46.ha@gmail.com
4  Phan Thị Lệ Mỹ Đại Học Giáo Viên lemy1310@gmail.com
5  Tô Thanh Huân Đại Học Giáo Viên tothanhhuan@gmail.com