Danh sách đạt giải trong các cuộc thi năm học 2017-2018

  • PDF.InEmail

                              Danh sách Học sinh đạt giải năm học 2017-2018                                         

STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Học sinh  giỏi Tỉnh Học sinh  giỏi Quốc gia Khoa học kỹ thuật Tỉnh Khoa học kỹ thuật Quốc gia Thí nghiệm thực hành Tỉnh Thuyết trình văn học Tỉnh

Tài năng Tiếng Anh -OTE

Học sinh giỏi Duyên Hải, Đồng Bằng Bắc Bộ Olympic Miền Nam Tin học trẻ Thành phố

Giải Toán bằng tiếng Anh - HOMC

Toán học không biên giới

Toán Singapore châu Á -SASMO

1 Nguyễn Hà Bảo Châu 19/07/2002 10/1                       HCV  
2 Huỳnh Ngọc Cường 12/11/2002 10/1                       HCĐ  
3 Đinh Phú Giang 09/09/2002 10/1                     HCĐ HCB  
4 Nguyễn Hà Vi Hằng 15/08/2002 10/1               2     HCĐ HCB HCĐ
5 Thân Trung Hiếu 25/08/2002 10/1               KK     HCĐ    
6 Nguyễn Hưng 18/01/2002 10/1                     HCĐ HCĐ HCĐ
7 Võ Tuấn Kiệt 10/11/2002 10/1                       HCĐ  
8 Nguyễn Thảo Nguyên 20/03/2002 10/1                       HCĐ  
9 Trần Minh Nhật 18/10/2002 10/1               3     HCB HCB HCV
10 Trịnh Xuân Vinh Quy 01/04/2002 10/1                       HCĐ  
11 Tăng Văn Tây 24/09/2002 10/1                     HCĐ HCĐ  
12 Đỗ Hoàng Thanh Thảo 16/11/2002 10/1                       HCV  
13 Nguyễn Thị Anh Thư 18/04/2002 10/1                       HCĐ HCĐ
14 Nguyễn Bảo Việt 01/05/2002 10/1                         HCĐ
15 Nguyễn Thị Thảo Vy 06/10/2002 10/1                         HCĐ
16 Lê Thị Thanh Yến 03/01/2002 10/1                         HCĐ
17 Nguyễn Đình Thịnh 18/05/2002 10/2               2          
18 Huỳnh Hữu Minh 24/09/2002 10/3               3 HCV        
19 Phạm Văn Phú 04/11/2002 10/3               2 HCV        
20 Hà Trần Thùy Trâm 27/08/2002 10/3               3          
21 Nguyễn Châu Giang 12/10/2002 10/4               3 HCĐ        
22 Phạm Dương Kim Kiều 18/06/2002 10/4               KK HCB        
23 Khúc Anh Tài 27/02/2002 10/4               3 HCV        
24 Huỳnh Xuân Diệu 22/03/2002 10/5 KK             1          
25 Lý Ngọc Hiếu 04/05/2002 10/5                   2      
26 Nguyễn Văn Huân 09/10/2002 10/5                 HCB 1      
27 Hứa Thị Yến Lệ 16/03/2002 10/5                   KK      
28 Trịnh Lê Nguyên 10/12/2002 10/5 2                        
29 Hồ Đức Tân 02/05/2002 10/5               KK HCĐ        
30 Nguyễn Hứa Thọ 13/01/2002 10/5               KK          
31 Võ Thanh Tuấn 10/06/2002 10/5 KK               HCĐ 3      
32 Bùi Dạ Thu Giang 18/01/2002 10/6           KK   3 HCV        
33 Nguyễn Thị Như Quỳnh 20/03/2002 10/6                 HCV        
34 Phạm Thùy Trang 07/02/2002 10/6                 HCB        
35 Trần Hưng Khải 02/01/2002 10/7               KK          
36 Phan Mạnh Khôi 04/05/2002 10/7             3 3          
37 Cao Thục Như 10/01/2002 10/7               3          
38 Phạm Thị Thu Hà 25/11/2002 10/8               KK          
39 Nguyễn Văn Hậu 07/04/2002 10/8               2          
40 Từ Anh Kiệt 25/07/2002 10/8               3          
41 Võ Thị Minh Thảnh 11/08/2002 10/8               KK          
42 Nguyễn Thị Thanh Thương 20/01/2002 10/8               1          
43 Bùi Xuân Việt 15/05/2002 10/8               KK          
44 Lê Tấn An 27/08/2001 11/1 KK                        
45 Phạm Lý Nhật Duy 03/03/2001 11/1 1 KK           2          
46 Huỳnh Bá Huy 31/03/2001 11/1 KK                        
47 Nguyễn Văn Khang 01/08/2001 11/1 KK               HCĐ        
48 Đinh Nguyên Khánh 21/04/2001 11/1 2               HCB        
49 Lê Hà Khiêm 02/12/2001 11/1 3             2          
50 Dương Tấn Lộc 12/08/2001 11/1 3               HCĐ        
51 Đặng Thị Cẩm Lý 25/03/2001 11/1 3                        
52 Hà Thị Thùy Mến 26/02/2001 11/1 KK                        
53 Đặng Thảo Nguyên 18/08/2001 11/1 2                        
54 Trần Thị Nhung 08/11/2001 11/1 3                        
55 Phan Công Trình 09/08/2001 11/1 3                        
56 Trần Thiện Thu Uyên 26/08/2001 11/1 2 KK           2          
57 Nguyễn Thị Hiền Vi 01/06/2001 11/1 3                        
58 Trương Chí Vỹ 26/08/2001 11/1 3                        
59 Lê Thị Chung 09/01/2001 11/2 KK                        
60 Nguyễn Quang Đại 17/07/2001 11/2 KK                        
61 Phạm Lại Minh Hoàng 30/01/2001 11/2 3   2   3                
62 Lâm Văn Hồng 04/02/2001 11/2 3             2          
63 Nguyễn Văn Khánh 20/06/2001 11/2 KK             3          
64 Lý Minh Thắng 12/10/2001 11/2         1                
65 Lý Minh Toàn 12/10/2001 11/2 1             KK          
66 Võ Trung Vỹ 24/07/2001 11/2 KK   2                    
67 Lê Tự Ân 25/04/2001 11/3         3                
68 Phạm Thị Bình 21/02/2001 11/3 3                        
69 Lê Đình Việt Khanh 20/01/2001 11/3 2 KK           2          
70 Lê Đại Nghĩa 26/01/2001 11/3 3                        
71 Phan Thiều Ngọc 22/10/2001 11/3 2             2          
72 Đặng Thị Minh Nguyệt 25/03/2001 11/3 3                        
73 Huỳnh Thị Ý Nhi 08/08/2001 11/3 KK                        
74 Nguyễn Quỳnh Như 07/09/2001 11/3 KK             2          
75 Trương Thị Kim Quyên 02/10/2001 11/3 KK                        
76 Thái Thu Thảo 15/03/2001 11/3         kk                
77 Phạm Thị Minh Châu 17/07/2001 11/4 KK                        
78 Nguyễn Văn Dũng 31/01/2001 11/4 KK                        
79 Nguyễn Thanh Lâm 26/05/2001 11/4 2             KK          
80 Đỗ Thị Minh Lộc 28/06/2001 11/4 3                        
81 Phan Minh Nhật Nguyệt 17/09/2001 11/4 3                        
82 Trần Yến Ny 30/09/2001 11/4 KK                        
83 Võ Thị Hoàng Ny 02/08/2001 11/4 3             2 HCV        
84 Trần Hồng Quân 14/08/2001 11/4 3                        
85 Hồ Nguyễn Văn Tân 26/03/2001 11/4 1 2           3          
86 Đỗ Viết Trường 13/04/2001 11/4 KK               HCB        
87 Trần Thị Thu Vân 14/04/2001 11/4 KK                        
88 Ngô Nguyễn Hoàng Dung 20/02/2001 11/5 KK                        
89 Phạm Nhật Huy 27/03/2001 11/5 KK                 3      
90 Đinh Vương Thùy Linh 25/03/2001 11/5 3                        
91 Phạm Mạnh Lợi 05/05/2001 11/5 KK                        
92 Nguyễn Hữu Khắc Phục 14/08/2001 11/5 3   3         KK          
93 Lê Phan Phú Quốc 05/09/2001 11/5 2             KK          
94 Phùng Ngọc Tuấn 12/05/2001 11/5     3                    
95 Nguyễn Lê Kiều Hân 13/07/2001 11/6 3                        
96 Lê Phương Cẩm Linh 28/09/2001 11/6 KK                        
97 Nguyễn Thị Lựu 19/09/2001 11/6               KK          
98 Lê Thị Thu Trang 25/05/2001 11/6               3          
99 Nguyễn Bảo Hoài Trâm 11/08/2001 11/6 KK                        
100 Phùng Ngọc Uyên 03/05/2001 11/6 2             2          
101 Trương Hoàng Trâm Anh 04/03/2001 11/7 KK                        
102 Phùng Hoàng Ca 29/01/2001 11/7 3                        
103 Nguyễn Thị Thúy Hằng 30/09/2001 11/7 3                        
104 Hồ Vũ Nhật Huy 07/10/2001 11/7 3             KK          
105 Đỗ Lê Khoa 02/07/2001 11/7 KK                        
106 Võ Anh Khoa 18/06/2001 11/7 KK                        
107 Nguyễn Phan Hoài Ngân 14/07/2001 11/7 3                        
108 Nguyễn Lê Quỳnh Như 15/11/2001 11/7 1             2          
109 Trương Bách Tố Như 29/10/2001 11/7 2             3          
110 Lê Thanh Thiện 30/12/2000 11/7 KK                        
111 Võ Lê Huyền Trân 29/05/2001 11/7 KK                        
112 Phan Minh Hạnh Uyên 11/10/2001 11/7 KK                        
113 Đặng Thị Thúy Hoa 06/02/2001 11/8 3             3          
114 Lê Văn Khang 20/10/2001 11/8 KK                        
115 Nguyễn Thị Tình 25/08/2001 11/8 KK             KK          
116 Võ Thị Trang 10/08/2001 11/8 3             3          
117 Đặng Công Trung 19/04/2001 11/8 KK                        
118 Trần Lê Thái Uyên 02/09/2001 11/8               KK          
119 Tiêu Thị Tường Vy 19/03/2001 11/8 KK             KK          
120 Võ Thanh Bình 22/04/2000 12/1 3                        
121 Trần Dịch Huy 21/08/2000 12/1 KK                        
122 Huỳnh Vĩ Kha 18/11/2000 12/1 KK                        
123 Nguyễn Minh Quang 30/10/2000 12/1 2                        
124 Phan Ngọc Quang 02/04/2000 12/1 KK                        
125 La Anh Thy 30/11/2000 12/1 KK                        
126 Bùi Xuân Đạt 16/03/2000 12/2 3                        
127 Lương Thị Hương Giang 30/04/2000 12/2 KK                        
128 Huỳnh Thị Thu Hiền 12/03/2000 12/2 2                        
129 Trương Kim Thuận 14/12/2000 12/2 3                        
130 Phạm Hạ Uyên 26/04/2000 12/2 2                        
131 Trần Công Triều 24/02/2000 12/3     1 4                  
132 Nguyễn Phước Gia Ân 18/07/2000 12/4 KK                        
133 Ngô Thị Thanh Hằng 18/01/2000 12/4 2 3                      
134 Phan Hoàng 02/06/2000 12/4 KK                        
135 Đặng Nhật Long 17/04/2000 12/4 KK                        
136 Nguyễn Thị Bình Minh 20/03/2000 12/4 KK                        
137 Đỗ Thị Như Ngọc 05/08/2000 12/4 KK                        
138 Phan Viết Tân 20/10/2000 12/4 2                        
139 Huỳnh Như Thảo 13/03/2000 12/4 2                        
140 Nguyễn Thị Bích Thảo 18/07/2000 12/4 3                        
141 Nguyễn Thị Kim Thu 30/10/2000 12/4 KK                        
142 Nguyễn Thị Thùy Trang 25/12/2000 12/4 3                        
143 Trần Văn Tuấn 01/01/2000 12/4 2 2                      
144 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 29/06/2000 12/4 3                        
145 Lê Thị Mỹ Diệu 01/11/2000 12/5 KK                        
146 Lê Ngọc Hân 01/08/2000 12/5 2                        
147 Trần Thị Hòa Hiệp 19/03/2000 12/5 KK                        
148 Mai Võ Hồng Ly 09/08/2000 12/5 KK                        
149 Phạm Kỷ Nguyên 01/02/2000 12/5 KK                        
150 Nguyễn Đức Tài 01/07/2000 12/5 3                        
151 Hà Đức Minh Thảo 09/07/2000 12/5 1 3                      
152 Nguyễn Văn Thuận 12/03/2000 12/5 KK                        
153 Võ Nguyên Hoài Thương 20/07/2000 12/5 3                        
154 Lê Thị Hương Duyên 14/01/2000 12/6 KK                        
155 Nguyễn Vũ Quỳnh Đan 27/09/2000 12/6     3                    
156 Lê Thị Hồng Đào 06/10/2000 12/6 3   2                    
157 Huỳnh Thị Tuyết Hương 21/01/2000 12/6     3                    
158 Trần Khánh Linh 14/04/2000 12/6 KK                        
159 Trần Thị Hà Linh 08/11/2000 12/6 1 KK                      
160 Phạm Tiểu My 01/01/2000 12/6 KK   2                    
161 Phạm Lê Hồng Nghi 11/04/2000 12/6 KK                        
162 Lê Nguyễn Quỳnh Như 10/02/2000 12/6 2                        
163 Phan Thị Ngọc Trâm 22/05/2000 12/6 KK                        
164 Huỳnh Ngọc Tố Trân 23/11/2000 12/6 3                        
165 Huỳnh Thị Kim Uyên 30/07/2000 12/6 2                        
166 Lê Thị Tường Vy 11/09/2000 12/6 KK                        
167 Nguyễn Trang Hạ Vy 29/05/2000 12/6 2                        
168 Văn Thị Thảo Vy 08/12/2000 12/6 1 2                      
169 Đinh Thị Hoài Giang 04/01/2000 12/7 KK                        
170 Nguyễn Trần Nguyên Hạnh 08/02/2000 12/7 KK                        
171 Đoàn Thế Huy 24/09/2000 12/7 2                        
172 Phạm Hoàng Hưng 09/05/2000 12/7 KK                        
173 Phạm Lê Quang Khải 12/08/2000 12/7 2   1 4                  
174 Nguyễn Hữu Lộc 15/06/2000 12/7 KK                        
175 Nguyễn Thanh Mai 27/08/2000 12/7 2                        
176 Phạm Nguyên Hoàng Nhung 17/02/2000 12/7 KK                        
177 Lê Nguyễn Hà Phương 02/01/2000 12/7 2                        
178 La Diễm Quyên 05/06/2000 12/7 3                        
179 Đinh Vũ Như Quỳnh 01/02/2000 12/7 KK                        
180 Ngô Thị Phương Thảo 29/07/2000 12/7 KK                        
181 Huỳnh Thị Thủy Tiên 15/05/2000 12/7 3                        
182 Phan Minh Toàn 01/03/2000 12/7 3                        
183 Văn Thị Thu Trang 13/01/2000 12/7 KK                        
184 Văn Thảo Vy 16/11/2000 12/7 3                        
185 Lê Kim Dung 22/10/2000 12/8 KK                        
186 Phan Đình Hoàng 03/04/2000 12/8 3                        
187 Phan Thị Minh Hoàng 11/08/2000 12/8 KK                        
188 Nguyễn Thị My 07/12/2000 12/8 3                        
189 Trịnh Thị Ny Na 21/10/2000 12/8 KK                        
190 Nguyễn Thị Ngọc Nga 12/11/2000 12/8 2 KK                      
191 Tăng Thị Tuyết Ngân 25/10/2000 12/8 3                        
192 Trần Thị Cẩm Thanh 14/11/2000 12/8 2                        
193 Trần Thị Vân Thi 12/05/2000 12/8 KK                        
194 Trần Nguyễn Anh Thư 12/01/2000 12/8 KK                        

Banner liên kết

HOCHIMINH

quang cao ly
oofficesogiaoduc

thkn

vnedu

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 177
Liên kết web : 16
Số lần xem bài viết : 280331
Hiện có 27 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Danh bạ các tổ

STT Họ và Tên Chuyên môn Chức vụ Địa chỉ email
1  Lê Thành Vinh  Thạc Sĩ  Hiệu trưởng lethanhvinhedu@gmail.com
2  Phạm Lê Ngọc Anh  Thạc Sĩ  Phó Hiệu trưởng anhngocpham1968@gmail.com
3  Nguyễn Đình Can  Thạc Sĩ  Phó Hiệu trưởng nguyendinhcan80@gmail.com

 

 

 

 

nguyendinhcan80@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Nguyễn Thị Minh Chánh Đại Học Kế Toán chanhntm@gmail.com
2  Nguyễn Thị Phương Lan Trung Cấp Thủ Quỹ lankhai2012@gmail.com
3  Trần Thị Cẩm Nhung Đại Học Giáo Vụ tranthicamnhung8389@gmail.com
4  Lê Trương Thanh Thảo  Đại Học CNTT lttthao44@gmail.com
5  Hồ Trần Phương Hiếu Đại Học Văn Thư (TT) phuonghieu.nv@gmail.com
6  Lê Thị Bích Cộng Đại Học Thư Viện lethibichcong@gmail.com
7  Trần Quang Đình Chưa Đào Tạo Bảo Vệ
8  Lưu Quốc Hùng  Chưa Đào Tạo  Bảo Vệ
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Trần Văn Châu Thạc Sĩ Giáo viên tranvanchau1630@gmail.com
2  Ngô Tỵ Đại Học Tổ Phó CM ngoty.qn@gmail.com
3  Đỗ Thị Hồng Anh Thạc Sĩ Giáo viên honganh161079@gmail.com
4  Trương Thị Thanh Thuỷ Thạc Sĩ Giáo viên thanhthuy250781@gmail.com
5  Mai Thị Ánh Minh Thạc Sĩ Giáo Vvên maithianhminh@gmail.com
6  Nguyễn Văn Thời Đại Học  Giáo Vvên vanthoidx0101@gmail.com
7  Đinh Thị Duy Phương Thạc Sĩ Giáo viên duyphuongdng@gmail.com
8  Lê Bình Long Thạc Sĩ Tổ Trưởng CM, Phó CT Công đoàn binhlong01@gmail.com
9  Nguyễn Thị Phương Dung Thạc Sĩ Giáo viên phdungsn@gmail.com
10  Trần Lê Hương Ly Thạc Sĩ Giáo Viên lycan0984@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Đại chỉ email
1  Võ Ngọc Cảnh Đại Học Tổ Trưởng CM Canh_qsqn@yahoo.com
2  Hoàng Phương Hà Thạc Sĩ Giáo Viên phuongha51@yahoo.com
3  Trần Thị Thanh Huyền Thạc Sĩ Giáo Viên Tranhuyen2703@gmail.com
4  Nguyễn Đức Nhân Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenducnhan2112@gmail.com
5  Ngô Thị Diễm Phúc Thạc Sĩ Giáo Viên cogiaout@gmail.com
6  Nguyễn Thị Hằng Đại Học Giáo Viên hangdbqn@gmail.com

 

 

 

Nguyễn Thị Hằng
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Đoàn Văn Miên Thạc Sĩ Tổ Trưởng CM doanvanmien77@gmail.com
2  Phan Thị Quỳnh Loan Thạc Sĩ Giáo Viên quynhloan1810@gmail.com
3  Lê Mậu Thành Đại Học Giáo Viên lemauthanhsn@gmail.com
4  Lê Văn Hùng Thạc Sĩ Giáo Viên lvh05@gmail.com
5  Nguyễn Kim Quốc Việt Thạc Sĩ Phó BT Đoàn nkquocviet0909@gmail.com
6  Nguyễn Thị Trang Thạc Sĩ Giáo Viên trangtq87@gmail.com
7  Lê Thị Lan Nhung Đại Học Giáo Viên lannhung2207@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Lê Thị Thuý Ngọc Đại Học Tổ Trưởng CM lethuyngoc1971@gmail.com
2  Lương Thị Hồng Chi Thạc Sĩ Giáo Viên luonghongchi1710@gmai.com
3  Lê Viết Hải Đường Thạc sĩ Giáo Viên leviethaiduong@yahoo.com
4  Trần Thị Xuân Thắm Thạc Sĩ Giáo Viên tranxuantham@gmailcom
5  Trương Thị Tiểu Vi Thạc Sĩ Tổ Phó CM truongtieuvi@gmail.com
6  Nguyễn Thị Thu Uyên Đại Học Giáo Viên uyen_hoian@yahoo.com
7  Đỗ Vân Anh Thạc Sĩ Giáo Viên vananhdo09@gmail.com
8  Ngô Hoàng Ry Thạc Sĩ Giáo viên ngohoangry04@gmail.com
9  Trần Thị Ngọc Tuyết Thạc Sĩ Giáo viên ngoctuyet96@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Nguyễn Quý Đại Học Tổ Trưởng CM nguyenquy.hd@gmail.com
2  Trần Ngọc Thuỷ Tiên Thạc Sĩ Giáo viên tranngocthuytien@gmail.com
3  Văn Thị Phương Trang Tiến Sĩ Tổ Phó CM vanphuongtrang82@gmail.com
4  Lưu Thị Tuyết Thạc Sĩ Giáo Viên luuthituyet77@yahoo.com.vn
5  Nguyễn Hữu Vĩnh Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenhuuvinh70@gmail.com
6  Trương Thị Trà Đại Học Giáo Viên thitratruong@gmail.com
7  Huỳnh Thị Ngọc Uyên Đại Học Giáo Viên ngocuyenhuynh@gmail.com
8  Lê Thị Ngọc Trâm Đại Học Giáo Viên lengoctram1402@gmail.com
9  Phùng Huệ Anh Đại Học Giáo Viên phunghueanh@gmail.com
10  Nguyễn Thị Hoàng Vân Đại Học Giáo Viên nanabozu0611@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Ngô Thị Lê Chi Thạc Sĩ Giáo Viên anchingole@gmail.com
2  Dương Thị Thu Đông Thạc Sĩ Giáo Viên duongthudongtqc@gmail.com
3  Nguyễn Thị Sim Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenthisimdh@yahoo.com
4  Phan Văn Thuận Thạc Sĩ Tổ Trưởng CM phanthuan77@gmail.com
5  Nguyễn Thị Tú Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenthitu.ha2010@gmail.com
6  Huỳnh Hoàng Thư Đại Học Giáo Viên huynhhoangthu2015@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Lê Văn Đông Thạc Sĩ Tổ Trưởng CM ledong1080@gmail.com
2  Nguyễn Thị Diếm Thúy Thạc Sĩ Giáo Viên diemthuy0402@gmail.com
3  Huỳnh Thị Xuân Diệu Thạc Sĩ Giáo Viên htxdieu@gmail.com
4  Đoàn Thị Bích Tuyền Thạc Sĩ Giáo Viên tuyendoan85@gmail.com
5  Vũ Thị Mai phương Thạc Sĩ Giáo Viên vutmaiphuong@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Huỳnh Văn Tuyết Tiến Sĩ TTCM huynhvantuyet@gmail.com
2  Ngô Thị Minh Hiền Đại Học Giáo viên huyenngominh72@yahoo.com.vn
3  Phạm Thị Thuý Nguyệt Đại Học Giáo Viên phamnguyet392012@gmail.com
4  Lê Văn Chương Đại Học Giáo Viên levanchuongtv@gmail.com
5  Lê Văn Tri Đại Học Giáo Viên tri010175@gmail.com
6  Cao Thị Thảo Đại Học Giáo Viên mayn28@gmail.com
7  Lê Phạm Hoàng Vân Đại Học Giáo Viên lphv.sph@gmail.com
8  Huỳnh Nguyên Ngọc Hiền Đại Học Giáo Viên ngochien.310@gmail.com
9  Phan Lê Minh Bảo Đại Học Giáo Viên minhbaochuyenbqn@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Trương Ngọc Tín Đại Học TTCM truongtintqc@gmail.com
2  Nguyễn Trọng Toàn Đại Học Giáo Viên trongtoan189@gmail.com
3  Lê Hồ Chung Đại Học Giáo Viên lechung46.ha@gmail.com
4  Phan Thị Lệ Mỹ Đại Học Giáo Viên lemy1310@gmail.com
5  Tô Thanh Huân Đại Học Giáo Viên tothanhhuan@gmail.com