Danh sách đạt giải trong các cuộc thi 2017-2018

                              Danh sách Học sinh đạt giải năm học 2017-2018                                         

STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Học sinh  giỏi Tỉnh Học sinh  giỏi Quốc gia Khoa học kỹ thuật Tỉnh Khoa học kỹ thuật Quốc gia Thí nghiệm thực hành Tỉnh Thuyết trình văn học Tỉnh

Tài năng Tiếng Anh -OTE

Học sinh giỏi Duyên Hải, Đồng Bằng Bắc Bộ Olympic Miền Nam Tin học trẻ Thành phố

Giải Toán bằng tiếng Anh - HOMC

Toán học không biên giới

Toán Singapore châu Á -SASMO

1 Nguyễn Hà Bảo Châu 19/07/2002 10/1                       HCV  
2 Huỳnh Ngọc Cường 12/11/2002 10/1                       HCĐ  
3 Đinh Phú Giang 09/09/2002 10/1                     HCĐ HCB  
4 Nguyễn Hà Vi Hằng 15/08/2002 10/1               2     HCĐ HCB HCĐ
5 Thân Trung Hiếu 25/08/2002 10/1               KK     HCĐ    
6 Nguyễn Hưng 18/01/2002 10/1                     HCĐ HCĐ HCĐ
7 Võ Tuấn Kiệt 10/11/2002 10/1                       HCĐ  
8 Nguyễn Thảo Nguyên 20/03/2002 10/1                       HCĐ  
9 Trần Minh Nhật 18/10/2002 10/1               3     HCB HCB HCV
10 Trịnh Xuân Vinh Quy 01/04/2002 10/1                       HCĐ  
11 Tăng Văn Tây 24/09/2002 10/1                     HCĐ HCĐ  
12 Đỗ Hoàng Thanh Thảo 16/11/2002 10/1                       HCV  
13 Nguyễn Thị Anh Thư 18/04/2002 10/1                       HCĐ HCĐ
14 Nguyễn Bảo Việt 01/05/2002 10/1                         HCĐ
15 Nguyễn Thị Thảo Vy 06/10/2002 10/1                         HCĐ
16 Lê Thị Thanh Yến 03/01/2002 10/1                         HCĐ
17 Nguyễn Đình Thịnh 18/05/2002 10/2               2          
18 Huỳnh Hữu Minh 24/09/2002 10/3               3 HCV        
19 Phạm Văn Phú 04/11/2002 10/3               2 HCV        
20 Hà Trần Thùy Trâm 27/08/2002 10/3               3          
21 Nguyễn Châu Giang 12/10/2002 10/4               3 HCĐ        
22 Phạm Dương Kim Kiều 18/06/2002 10/4               KK HCB        
23 Khúc Anh Tài 27/02/2002 10/4               3 HCV        
24 Huỳnh Xuân Diệu 22/03/2002 10/5 KK             1          
25 Lý Ngọc Hiếu 04/05/2002 10/5                   2      
26 Nguyễn Văn Huân 09/10/2002 10/5                 HCB 1      
27 Hứa Thị Yến Lệ 16/03/2002 10/5                   KK      
28 Trịnh Lê Nguyên 10/12/2002 10/5 2                        
29 Hồ Đức Tân 02/05/2002 10/5               KK HCĐ        
30 Nguyễn Hứa Thọ 13/01/2002 10/5               KK          
31 Võ Thanh Tuấn 10/06/2002 10/5 KK               HCĐ 3      
32 Bùi Dạ Thu Giang 18/01/2002 10/6           KK   3 HCV        
33 Nguyễn Thị Như Quỳnh 20/03/2002 10/6                 HCV        
34 Phạm Thùy Trang 07/02/2002 10/6                 HCB        
35 Trần Hưng Khải 02/01/2002 10/7               KK          
36 Phan Mạnh Khôi 04/05/2002 10/7             3 3          
37 Cao Thục Như 10/01/2002 10/7               3          
38 Phạm Thị Thu Hà 25/11/2002 10/8               KK          
39 Nguyễn Văn Hậu 07/04/2002 10/8               2          
40 Từ Anh Kiệt 25/07/2002 10/8               3          
41 Võ Thị Minh Thảnh 11/08/2002 10/8               KK          
42 Nguyễn Thị Thanh Thương 20/01/2002 10/8               1          
43 Bùi Xuân Việt 15/05/2002 10/8               KK          
44 Lê Tấn An 27/08/2001 11/1 KK                        
45 Phạm Lý Nhật Duy 03/03/2001 11/1 1 KK           2          
46 Huỳnh Bá Huy 31/03/2001 11/1 KK                        
47 Nguyễn Văn Khang 01/08/2001 11/1 KK               HCĐ        
48 Đinh Nguyên Khánh 21/04/2001 11/1 2               HCB        
49 Lê Hà Khiêm 02/12/2001 11/1 3             2          
50 Dương Tấn Lộc 12/08/2001 11/1 3               HCĐ        
51 Đặng Thị Cẩm Lý 25/03/2001 11/1 3                        
52 Hà Thị Thùy Mến 26/02/2001 11/1 KK                        
53 Đặng Thảo Nguyên 18/08/2001 11/1 2                        
54 Trần Thị Nhung 08/11/2001 11/1 3                        
55 Phan Công Trình 09/08/2001 11/1 3                        
56 Trần Thiện Thu Uyên 26/08/2001 11/1 2 KK           2          
57 Nguyễn Thị Hiền Vi 01/06/2001 11/1 3                        
58 Trương Chí Vỹ 26/08/2001 11/1 3                        
59 Lê Thị Chung 09/01/2001 11/2 KK                        
60 Nguyễn Quang Đại 17/07/2001 11/2 KK                        
61 Phạm Lại Minh Hoàng 30/01/2001 11/2 3   2   3                
62 Lâm Văn Hồng 04/02/2001 11/2 3             2          
63 Nguyễn Văn Khánh 20/06/2001 11/2 KK             3          
64 Lý Minh Thắng 12/10/2001 11/2         1                
65 Lý Minh Toàn 12/10/2001 11/2 1             KK          
66 Võ Trung Vỹ 24/07/2001 11/2 KK   2                    
67 Lê Tự Ân 25/04/2001 11/3         3                
68 Phạm Thị Bình 21/02/2001 11/3 3                        
69 Lê Đình Việt Khanh 20/01/2001 11/3 2 KK           2          
70 Lê Đại Nghĩa 26/01/2001 11/3 3                        
71 Phan Thiều Ngọc 22/10/2001 11/3 2             2          
72 Đặng Thị Minh Nguyệt 25/03/2001 11/3 3                        
73 Huỳnh Thị Ý Nhi 08/08/2001 11/3 KK                        
74 Nguyễn Quỳnh Như 07/09/2001 11/3 KK             2          
75 Trương Thị Kim Quyên 02/10/2001 11/3 KK                        
76 Thái Thu Thảo 15/03/2001 11/3         kk                
77 Phạm Thị Minh Châu 17/07/2001 11/4 KK                        
78 Nguyễn Văn Dũng 31/01/2001 11/4 KK                        
79 Nguyễn Thanh Lâm 26/05/2001 11/4 2             KK          
80 Đỗ Thị Minh Lộc 28/06/2001 11/4 3                        
81 Phan Minh Nhật Nguyệt 17/09/2001 11/4 3                        
82 Trần Yến Ny 30/09/2001 11/4 KK                        
83 Võ Thị Hoàng Ny 02/08/2001 11/4 3             2 HCV        
84 Trần Hồng Quân 14/08/2001 11/4 3                        
85 Hồ Nguyễn Văn Tân 26/03/2001 11/4 1 2           3          
86 Đỗ Viết Trường 13/04/2001 11/4 KK               HCB        
87 Trần Thị Thu Vân 14/04/2001 11/4 KK                        
88 Ngô Nguyễn Hoàng Dung 20/02/2001 11/5 KK                        
89 Phạm Nhật Huy 27/03/2001 11/5 KK                 3      
90 Đinh Vương Thùy Linh 25/03/2001 11/5 3                        
91 Phạm Mạnh Lợi 05/05/2001 11/5 KK                        
92 Nguyễn Hữu Khắc Phục 14/08/2001 11/5 3   3         KK          
93 Lê Phan Phú Quốc 05/09/2001 11/5 2             KK          
94 Phùng Ngọc Tuấn 12/05/2001 11/5     3                    
95 Nguyễn Lê Kiều Hân 13/07/2001 11/6 3                        
96 Lê Phương Cẩm Linh 28/09/2001 11/6 KK                        
97 Nguyễn Thị Lựu 19/09/2001 11/6               KK          
98 Lê Thị Thu Trang 25/05/2001 11/6               3          
99 Nguyễn Bảo Hoài Trâm 11/08/2001 11/6 KK                        
100 Phùng Ngọc Uyên 03/05/2001 11/6 2             2          
101 Trương Hoàng Trâm Anh 04/03/2001 11/7 KK                        
102 Phùng Hoàng Ca 29/01/2001 11/7 3                        
103 Nguyễn Thị Thúy Hằng 30/09/2001 11/7 3                        
104 Hồ Vũ Nhật Huy 07/10/2001 11/7 3             KK          
105 Đỗ Lê Khoa 02/07/2001 11/7 KK                        
106 Võ Anh Khoa 18/06/2001 11/7 KK                        
107 Nguyễn Phan Hoài Ngân 14/07/2001 11/7 3                        
108 Nguyễn Lê Quỳnh Như 15/11/2001 11/7 1             2          
109 Trương Bách Tố Như 29/10/2001 11/7 2             3          
110 Lê Thanh Thiện 30/12/2000 11/7 KK                        
111 Võ Lê Huyền Trân 29/05/2001 11/7 KK                        
112 Phan Minh Hạnh Uyên 11/10/2001 11/7 KK                        
113 Đặng Thị Thúy Hoa 06/02/2001 11/8 3             3          
114 Lê Văn Khang 20/10/2001 11/8 KK                        
115 Nguyễn Thị Tình 25/08/2001 11/8 KK             KK          
116 Võ Thị Trang 10/08/2001 11/8 3             3          
117 Đặng Công Trung 19/04/2001 11/8 KK                        
118 Trần Lê Thái Uyên 02/09/2001 11/8               KK          
119 Tiêu Thị Tường Vy 19/03/2001 11/8 KK             KK          
120 Võ Thanh Bình 22/04/2000 12/1 3                        
121 Trần Dịch Huy 21/08/2000 12/1 KK                        
122 Huỳnh Vĩ Kha 18/11/2000 12/1 KK                        
123 Nguyễn Minh Quang 30/10/2000 12/1 2                        
124 Phan Ngọc Quang 02/04/2000 12/1 KK                        
125 La Anh Thy 30/11/2000 12/1 KK                        
126 Bùi Xuân Đạt 16/03/2000 12/2 3                        
127 Lương Thị Hương Giang 30/04/2000 12/2 KK                        
128 Huỳnh Thị Thu Hiền 12/03/2000 12/2 2                        
129 Trương Kim Thuận 14/12/2000 12/2 3                        
130 Phạm Hạ Uyên 26/04/2000 12/2 2                        
131 Trần Công Triều 24/02/2000 12/3     1 4                  
132 Nguyễn Phước Gia Ân 18/07/2000 12/4 KK                        
133 Ngô Thị Thanh Hằng 18/01/2000 12/4 2 3                      
134 Phan Hoàng 02/06/2000 12/4 KK                        
135 Đặng Nhật Long 17/04/2000 12/4 KK                        
136 Nguyễn Thị Bình Minh 20/03/2000 12/4 KK                        
137 Đỗ Thị Như Ngọc 05/08/2000 12/4 KK                        
138 Phan Viết Tân 20/10/2000 12/4 2                        
139 Huỳnh Như Thảo 13/03/2000 12/4 2                        
140 Nguyễn Thị Bích Thảo 18/07/2000 12/4 3                        
141 Nguyễn Thị Kim Thu 30/10/2000 12/4 KK                        
142 Nguyễn Thị Thùy Trang 25/12/2000 12/4 3                        
143 Trần Văn Tuấn 01/01/2000 12/4 2 2                      
144 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 29/06/2000 12/4 3                        
145 Lê Thị Mỹ Diệu 01/11/2000 12/5 KK                        
146 Lê Ngọc Hân 01/08/2000 12/5 2                        
147 Trần Thị Hòa Hiệp 19/03/2000 12/5 KK                        
148 Mai Võ Hồng Ly 09/08/2000 12/5 KK                        
149 Phạm Kỷ Nguyên 01/02/2000 12/5 KK                        
150 Nguyễn Đức Tài 01/07/2000 12/5 3                        
151 Hà Đức Minh Thảo 09/07/2000 12/5 1 3                      
152 Nguyễn Văn Thuận 12/03/2000 12/5 KK                        
153 Võ Nguyên Hoài Thương 20/07/2000 12/5 3                        
154 Lê Thị Hương Duyên 14/01/2000 12/6 KK                        
155 Nguyễn Vũ Quỳnh Đan 27/09/2000 12/6     3                    
156 Lê Thị Hồng Đào 06/10/2000 12/6 3   2                    
157 Huỳnh Thị Tuyết Hương 21/01/2000 12/6     3                    
158 Trần Khánh Linh 14/04/2000 12/6 KK                        
159 Trần Thị Hà Linh 08/11/2000 12/6 1 KK                      
160 Phạm Tiểu My 01/01/2000 12/6 KK   2                    
161 Phạm Lê Hồng Nghi 11/04/2000 12/6 KK                        
162 Lê Nguyễn Quỳnh Như 10/02/2000 12/6 2                        
163 Phan Thị Ngọc Trâm 22/05/2000 12/6 KK                        
164 Huỳnh Ngọc Tố Trân 23/11/2000 12/6 3                        
165 Huỳnh Thị Kim Uyên 30/07/2000 12/6 2                        
166 Lê Thị Tường Vy 11/09/2000 12/6 KK                        
167 Nguyễn Trang Hạ Vy 29/05/2000 12/6 2                        
168 Văn Thị Thảo Vy 08/12/2000 12/6 1 2                      
169 Đinh Thị Hoài Giang 04/01/2000 12/7 KK                        
170 Nguyễn Trần Nguyên Hạnh 08/02/2000 12/7 KK                        
171 Đoàn Thế Huy 24/09/2000 12/7 2                        
172 Phạm Hoàng Hưng 09/05/2000 12/7 KK                        
173 Phạm Lê Quang Khải 12/08/2000 12/7 2   1 4                  
174 Nguyễn Hữu Lộc 15/06/2000 12/7 KK                        
175 Nguyễn Thanh Mai 27/08/2000 12/7 2                        
176 Phạm Nguyên Hoàng Nhung 17/02/2000 12/7 KK                        
177 Lê Nguyễn Hà Phương 02/01/2000 12/7 2                        
178 La Diễm Quyên 05/06/2000 12/7 3                        
179 Đinh Vũ Như Quỳnh 01/02/2000 12/7 KK                        
180 Ngô Thị Phương Thảo 29/07/2000 12/7 KK                        
181 Huỳnh Thị Thủy Tiên 15/05/2000 12/7 3                        
182 Phan Minh Toàn 01/03/2000 12/7 3                        
183 Văn Thị Thu Trang 13/01/2000 12/7 KK                        
184 Văn Thảo Vy 16/11/2000 12/7 3                        
185 Lê Kim Dung 22/10/2000 12/8 KK                        
186 Phan Đình Hoàng 03/04/2000 12/8 3                        
187 Phan Thị Minh Hoàng 11/08/2000 12/8 KK                        
188 Nguyễn Thị My 07/12/2000 12/8 3                        
189 Trịnh Thị Ny Na 21/10/2000 12/8 KK                        
190 Nguyễn Thị Ngọc Nga 12/11/2000 12/8 2 KK                      
191 Tăng Thị Tuyết Ngân 25/10/2000 12/8 3                        
192 Trần Thị Cẩm Thanh 14/11/2000 12/8 2                        
193 Trần Thị Vân Thi 12/05/2000 12/8 KK                        
194 Trần Nguyễn Anh Thư 12/01/2000 12/8 KK