Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông - Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam - Hình ảnh khai giảng bế giảng qua các năm