Lịch công tác tuần Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:25/5/2020 đến ngày:31/5/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 25/5- Tiết 1: Chào cờ (ĐH Bách khoa ĐN tư vấn TS ĐH).
- Dạy - học.
14h30: Họp Chi bộ.
Ba 26/5- Dạy - học theo TKB- Dạy-học theo TKB, dạy môn chuyên, BD HSG; TD-QPAN theo lịch.
- Hỗ trợ kiến thức cho HS k12 (vào lớp lúc 14h30.
Tư 27/5- Dạy - học theo TKB- Dạy-học theo TKB, dạy môn chuyên, BD HSG; TD-QPAN theo lịch.
- Hỗ trợ kiến thức cho HS k12 (vào lớp lúc 14h30).
Năm 28/5- Dạy - học theo TKB- Dạy-học theo TKB, dạy môn chuyên, BD HSG; TD-QPAN theo lịch.
- Hỗ trợ kiến thức cho HS k12 (vào lớp lúc 14h30).
Sáu 29/5- Dạy - học theo TKB- Dạy-học theo TKB, dạy môn chuyên, BD HSG; TD-QPAN theo lịch.
- Hỗ trợ kiến thức cho HS k12 (vào lớp lúc 14h30).
Bảy 30/5- Dạy - học theo TKB- Dạy-học theo TKB, dạy môn chuyên, BD HSG; TD-QPAN theo lịch.
- Hỗ trợ kiến thức cho HS k12 (vào lớp lúc 14h30).
CN 31/5