Lịch công tác tuần Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:27/5/2019 đến ngày:2/6/2019 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 10/4

Lớp trực ban: 10/4

Hai 27/5- Dạy - học
- Từ 08h00: Họp HĐ TĐKT.
- 14h00: Họp HĐSP tổng kết năm học
Ba 28/5- Dạy - học
- Ban phần thưởng làm việc
- Ban phần thưởng làm việc
Tư 29/5- Dạy - học khôi 12
- Khối 10, 11 lao động tổng vệ sinh.
- 15h30: HS toan truong tap trung chuẩn bị chương trình Lễ bế giảng năm học.
Năm 30/5-6h45: LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2018 - 2019
Sáu 31/5- Nghỉ (b.phận VP làm việc bình thường).
Bảy 1/6- Nghỉ (b.phận VP làm việc bình thường).
CN 2/6