Lịch công tác tuần Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:29/5/2023 đến ngày:4/6/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 29/5- Bộ phận hành chính - văn phòng làm việc.- 14h00: Họp HĐSP tổng kết năm học.
- 16h00: Lễ Tri ân - Trưởng thành (tp phần: Toàn thể HĐSP).
Ba 30/5- 06h30: Đưa HS dự Lễ Tuyên dương - khen thưởng năm học 2022-2023 (Th. Bảo BT Đoàn hướng dẫn HS).- Bộ phận hành chính - văn phòng làm việc.
Tư 31/5- Bộ phận hành chính - văn phòng làm việc.- Bộ phận hành chính - văn phòng làm việc.
Năm 1/6- Bộ phận hành chính - văn phòng làm việc.- Bộ phận hành chính - văn phòng làm việc.
Sáu 2/6- Bộ phận hành chính - văn phòng làm việc.- Bộ phận hành chính - văn phòng làm việc.
Bảy 3/6- Bộ phận hành chính - văn phòng làm việc.
- Chuẩn bị các điều kiện CSVC cho kỳ thi TS 10 năm học 2023-2024 (BGH chỉ đạo, TTVP triển khai).
- Bộ phận hành chính - văn phòng làm việc.
CN 4/6