Lịch công tác tuần Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:21/1/2019 đến ngày:27/1/2019 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 11/5

Lớp trực ban: 11/5

Hai 21/1- Tiết 1: chào cờ (sơ kết HKI).
- Dạy - học
-14h00: Họp HĐSP (sơ kết HKI).
- Họp BTC Hội trại (tp: BGH, Ban chấp hành Đoàn trường, Trưởng các tiểu ban).
Ba 22/1- Dạy - học - Dạy- học môn chuyên, TD-QPAN
Tư 23/1- 07h 15: CB,GV,NV học Nghị quyết TW8, khóa XII tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP. Hội An (HS nghỉ học - trường có kế hoạch dạy bù sau).- 14h00: CB,GV,NV học Nghị quyết TW8, khóa XII tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP. Hội An.
Năm 24/1- Dạy - học
- Tập huấn phương pháp dạy bóng rổ tại Tam Kỳ (th.Chung)
- Dạy- học môn chuyên, TD-QPAN
Sáu 25/1- Dạy - học - Dạy- học môn chuyên, TD-QPAN
- Trưởng các tiểu ban Hội trại họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên, hoàn thiện kế hoạch, dự trù kinh phí của tiểu ban)
Bảy 26/1- Dạy - học - Dạy- học môn chuyên, TD-QPAN
CN 27/1