Lịch công tác tuần Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:6/2/2023 đến ngày:12/2/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 11 Văn

Lớp trực ban: 11 Văn

Hai 6/2- Dạy học, bồi dưỡng HSG QG.- 14h00: Họp cấp ủy với đại diện BCH C.Đoàn;
- 15h00: Sinh hoạt Chi bộ tháng 2.
- Tổ chức hoạt động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão – 2023 (theo k.hoạch Đoàn trường).
Ba 7/2- Dạy học, bồi dưỡng HSG QG.- Dạy học văn hóa, TD-QPAN, bồi dưỡng HSG.
- BQL kiểm tra việc thực hiện nội quy khu nội trú.
Tư 8/2- Dạy học, bồi dưỡng HSG QG.- Dạy học văn hóa, TD-QPAN, bồi dưỡng HSG.
Năm 9/2- Dạy học, bồi dưỡng HSG QG.- Dạy học văn hóa, TD-QPAN, bồi dưỡng HSG.
Sáu 10/2- Dạy học, bồi dưỡng HSG QG.- Dạy học văn hóa, TD-QPAN, bồi dưỡng HSG.
Bảy 11/2- Dạy học, bồi dưỡng HSG QG.- Dạy học văn hóa, TD-QPAN, bồi dưỡng HSG.
CN 12/2