Lịch công tác tuần Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:20/9/2021 đến ngày:26/9/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 11 Lý

Lớp trực ban: 11 Lý

Hai 20/9- Dạy học- Dạy - học môn chuyên, BD HSG, TD-QPAN.
Ba 21/9- Dạy học
- HT, Kế toán họp tại Sở GDĐT.
- Dạy - học môn chuyên, BD HSG, TD-QPAN.
- Thi HSG cấp trường vòng 2.
Tư 22/9- Dạy học- Dạy - học môn chuyên, BD HSG, TD-QPAN.
Năm 23/9- Dạy học- Dạy - học môn chuyên, BD HSG, TD-QPAN.
Sáu 24/9- Dạy học- Dạy - học môn chuyên, BD HSG, TD-QPAN.
Bảy 25/9- Dạy học
- TTCM Duyệt kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022 của GV
- Dạy - học môn chuyên, BD HSG, TD-QPAN.
- BGH duyệt kế hoạch dạy học và tổ chức hoạt động năm học 2021-2022 của tổ CM; kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022 của GV (đã được TTCM duyệt).
CN 26/9