Lịch công tác tuần Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:26/10/2020 đến ngày:1/11/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 11 Sử - Địa

Lớp trực ban: 11 Sử - Địa

Hai 26/10- Tiết 1: Chào cờ
- Dạy - học.
- Dạy - học bù tkb sáng thứ 3 (học tiết 1 lúc 13h00).
Ba 27/10- Dạy - học- BD HSG, dạy học môn chuyên, TD-QPAN.
Tư 28/10- Dạy - học- BD HSG, dạy học môn chuyên, TD-QPAN.
Năm 29/10- Dạy - học- BD HSG, dạy học môn chuyên, TD-QPAN.
Sáu 30/10- Dạy - học- BD HSG, dạy học môn chuyên, TD-QPAN.
Bảy 31/10- HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2020-2021
(Khai mạc lúc 07h00 tại sân vận động TP. Kính mời toàn thể CB-GV-NV dự).
- HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2020-2021
CN 1/11- HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2020-2021- HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2020-2021