Lịch công tác tuần Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:11/12/2023 đến ngày:17/12/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 10 Văn

Lớp trực ban: 10 Văn

Hai 11/12- Tiết 1: Chào cờ.
- Dạy - học.
- Bồi dưỡng HSG Quốc gia.
- Dạy - học.
- Bồi dưỡng HSG Quốc gia.
- 14h00: Họp tổ CM tổ Sinh-CNNN.
Ba 12/12- Dạy - học.
- Bồi dưỡng HSG Quốc gia.
- 08h00: Họp quán triệt thực hiện NQ 31 của Tỉnh ủy và chương trình hành động số 23 của thành ủy H. An (TP: Bí thư chi bộ).
- 14h00: Hội nghị kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân đảng viên năm 2023 (tp: Toàn thể đảng viên trong chi bộ).
Tư 13/12- Dạy - học.
- Bồi dưỡng HSG Quốc gia.
- Hội nghị thành ủy mở rộng (tp: Bí thư Chi bộ).
- Dạy - học.
- Bồi dưỡng HSG Quốc gia.
- Họp thi đua các đơn vị trường học thuộc khối thi đua TP (tp: Th. Thuạn PHT, C. Uyên CT. CĐ).
Năm 14/12- Dạy - học.
- Bồi dưỡng HSG Quốc gia.
- Dạy - học.
- Bồi dưỡng HSG Quốc gia.
Sáu 15/12- Dạy - học.
- Bồi dưỡng HSG Quốc gia.
- Dạy - học.
- Bồi dưỡng HSG Quốc gia.
Bảy 16/12- Dạy - học.
- Bồi dưỡng HSG Quốc gia.
- Dạy - học.
- Bồi dưỡng HSG Quốc gia.
CN 17/12