Lịch công tác tuần Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:30/11/2020 đến ngày:6/12/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 10 Tin

Lớp trực ban: 10 Tin

Hai 30/11- Tiết 1: Chào cờ (nếu trời mưa-học từ tiết 1).
- Dạy - học
- 14h00: Họp Chi bộ (xếp loại ĐV cuối năm).
Ba 1/12- Dạy - học- BD HSG, dạy học môn chuyên, TD-QPAN.
Tư 2/12- Dạy - học- BD HSG, dạy học môn chuyên, TD-QPAN.
Năm 3/12- Dạy - học- BD HSG, dạy học môn chuyên, TD-QPAN.
- 14h00: Chi đoàn Gv tổ chức diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm dạy học.
Sáu 4/12- Dạy - học- BD HSG, dạy học môn chuyên, TD-QPAN.
Bảy 5/12- Dạy - học- BD HSG, dạy học môn chuyên, TD-QPAN.
- 15h00: Họp công tác chuẩn bị sinh hoạt cụm chuyên môn và triển khai công tác phòng chống Covid-19 (TP: BGH, TTCM, BCĐ phòng chống Covid-19).
CN 6/12