Lịch công tác tuần Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:1/2/2021 đến ngày:7/2/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 11 Sinh

Lớp trực ban: 11 Sinh

Hai 1/2- Dạy - học (không chào cờ)
- HĐ tự đánh giá hoàn thành hồ sơ, chuẩn bị làm việc với Đoàn đánh giá ngoài Sở GDĐT.
- Lớp trực tuần lao động vệ sinh (Đoàn trường hướng dẫn).
Ba 2/2- Dạy - học- 13h30: HĐ tự đánh giá làm việc với Đoàn đánh giá ngoài Sở GDĐT.
- Bồi dưỡng HSG, dạy học môn chuyên, TD-QPAN.
Tư 3/2- Dạy - học- Bồi dưỡng HSG, dạy học môn chuyên, TD-QPAN.
Năm 4/2- Dạy - học- Bồi dưỡng HSG, dạy học môn chuyên, TD-QPAN.
Sáu 5/2- Dạy - học- Bồi dưỡng HSG, dạy học môn chuyên, TD-QPAN.
Bảy 6/2- Dạy - học- Bồi dưỡng HSG, dạy học môn chuyên, TD-QPAN.
- Lao động tổng vệ sinh đón xuân Tân Sửu và chuyển bàn ghế về phòng làm việc mới.
CN 7/2