Lịch công tác tuần Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:29/8/2022 đến ngày:4/9/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 29/8- Bồi dưỡng HSG, dạy học môn chuyên.- Bồi dưỡng HSG, dạy học môn chuyên.
Ba 30/8- Từ 7h30: HS toàn trường sinh hoạt công dân(Đoàn trường phụ trách, CĐ GV, CLB KHKT phối hợp; GVCN quản lí HS)- Bồi dưỡng HSG, dạy học môn chuyên.
- 14h30: Họp Tổ VP.
Tư 31/8- 7h30: Sinh hoạt truyền thống, quán triệt nội quy, quy chế... (BGH, Đoàn trường, GVCN quản lý HS).- Bồi dưỡng HSG, dạy học môn chuyên.
- Duyệt chương trình vawnngheej chào mừng Lễ khai giảng năm học 2022-2023.
Năm 1/9- Nghỉ lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.- Nghỉ lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Sáu 2/9- Nghỉ lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.- Nghỉ lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bảy 3/9-7h30: Tập huấn kỹ năng Đoàn, kỹ năng cứu hộ, cấp cứu (Báo cáo viên, Đoàn trường; GVCN quản lý HS).
- Lao động tổng vệ sinh toàn trường (Th. Can PHT chỉ đạo, Đoàn trường phân công, nghiệm thu; GVCN hướng dẫn).
- Bộ phận VP chuẩn bị CSVC, trang trí Lễ khai giảng.
- 15h00: Tập trung đội hình, duyệt chương trình Lễ khai giảng năm học 2022-2023.
CN 4/9