Lịch công tác tuần Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:31/10/2022 đến ngày:6/11/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 10 Lý

Lớp trực ban: 10 Lý

Hai 31/10- Tiết 1: Chào cờ nếu trời mưa - học từ tiết 1).
- Dạy - học, kiểm tra giữa kỳ theo KH.
- 08h00: Khai mạc Hội thi GVDG cấp trường.
- Dạy học môn chuyên,TD-QPAN.
Ba 1/11- Dạy - học- Dạy học môn chuyên,TD-QPAN.
Tư 2/11- Dạy - học
- Khảo sát ĐT HSG Tin học tại Tam Kỳ (tp: theo QĐ)
- Dạy học môn chuyên,TD-QPAN.
Năm 3/11- Dạy - học kiểm tra giữa kỳ theo KH. - Dạy học môn chuyên,TD-QPAN.
Sáu 4/11- Dạy - học- Dạy học môn chuyên,TD-QPAN.
Bảy 5/11- Dạy - học kiểm tra giữa kỳ theo KH. - Dạy học môn chuyên,TD-QPAN.
- 14h00: Họp Chi bộ đánh giá xếp loại cuối năm 2022.
CN 6/11- Giao lưu bóng đá giữa CB-GV-NV với CMHS chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày NGVN.- Giao lưu bóng đá giữa CB-GV-NV với CMHS chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày NGVN.