TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ THÁNH TÔNG


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:25/1/2021 đến ngày:31/1/2021
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 11 Hóa

Lớp trực ban: 11 Hóa

Hai 25/1- Tiết 1: Sơ kết HKI trước cờ (Toàn thể HĐSP dự)
- Dạy học
- 13h30: Họp HĐSP sơ kết HK 1.
- 16h00: Giao lưu bóng đá các tổ TN và XH khai trương sân bóng đá mới.
Ba 26/1- Dạy học- Dạy học môn chuyên, BD HSG, TD-QPAN.
Tư 27/1- Dạy học- Dạy học môn chuyên, BD HSG, TD-QPAN.
Năm 28/1- Dạy học
- Tiết 5: các lớp dọn vệ sinh phòng học, hành lang...
- 14h00: Họp HĐ tự kiểm định chuẩn bị làm việc với Đoàn đánh giá ngoài.
- Dạy học môn chuyên, BD HSG, TD-QPAN.
Sáu 29/1- Dạy học- Dạy học môn chuyên, BD HSG, TD-QPAN.
- 15h00: Kiểm tra nội quy khu nội trú.
Bảy 30/1- Dạy học
- Đoàn đánh giá ngoài Sở GDĐT về đánh giá công nhận trường đạt kiểm định chất lượng mức 3, chuẩn QG mức 2.
- Dạy học môn chuyên, BD HSG, TD-QPAN.
CN 31/1