TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ THÁNH TÔNG


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:26/9/2022 đến ngày:2/10/2022
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 11 Sinh

Lớp trực ban: 11 Sinh

Hai 26/9- Tiết 1: Chào cờ (nếu trời mưa - học từ tiết 1).
- Dạy học
- Ban phòng chống lụt bão triển khai nhiệm vụ phòng chống bão Noru.
- Dạy học môn chuyên, BD HSG, TD-QPAN.
Ba 27/9- Dạy học
- Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2021-2022 tại Sở GDĐT.
- Dạy học môn chuyên, BD HSG, TD-QPAN.
Tư 28/9- Dạy học- Dạy học môn chuyên, BD HSG, TD-QPAN.
Năm 29/9- Dạy học
- Lớp trực tuần lao động vệ sinh.
- 13h50: Khảo sát ĐT dự thi HSG tỉnh đợt 1.
Sáu 30/9- Dạy học- Dạy học môn chuyên, BD HSG, TD-QPAN.
Bảy 1/10- Dạy học- Dạy học môn chuyên, BD HSG, TD-QPAN.
CN 2/10- Từ 08h00: Hội nghị CMHS năm học 2022-2023