Lịch công tác tuần Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:3/10/2022 đến ngày:9/10/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 11 Tin

Lớp trực ban: 11 Tin

Hai 3/10- Tiết 1: Chào cờ. Mời toàn thể HĐSP dự (nếu trời mưa - học từ tiết 1).
- Dạy học
- Dạy học môn chuyên, BD HSG, TD-QPAN.
Ba 4/10- Dạy học- Dạy học môn chuyên, BD HSG, TD-QPAN.
Tư 5/10- Dạy học- Dạy học môn chuyên, BD HSG, TD-QPAN.
- VP triển khai chuẩn bị CSVC cho kỳ thi HSG cấp tỉnh.
Năm 6/10- Hội đồng coi thi kỳ thi HSG cấp tỉnh làm việc
- HS toàn trường nghỉ học.
- Hội đồng coi thi kỳ thi HSG cấp tỉnh làm việc
- Lớp trực tuần lao động vệ sinh (những HS không thi HSG).
Sáu 7/10- Kỳ thi HSG cấp tỉnh đợt 1
Bảy 8/10- Dạy học- Hội nghị CB-CC-VC năm học 2022-2023 cấp tổ.
CN 9/10