Danh sách đạt giải trong các cuộc thi năm học 2019-2020

  • PDF.InEmail

Danh sách Học sinh đạt giải năm học 2019-2020 

 

STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Học sinh giỏi Tỉnh (121 giải) Học Sinh Giỏi Quốc gia
(15 giải)
Khoa học kỹ thuật Tỉnh
(3 giải đôi)
1 Nguyễn Xuân Bảo 10/08/2003 11/1 Ba    
2 Lê Ngọc Minh Châu 04/10/2003 11/1 Nhì    
3 Trần Minh Huy 03/03/2003 11/1 Nhất Khuyến Khích  
4 Nguyễn Văn Hưng 25/08/2003 11/1 Nhì    
5 Nguyễn Anh Khoa 10/03/2003 11/1 Khuyến Khích    
6 Trương Nhật Nam 21/03/2003 11/1 Ba    
7 Nguyễn Thanh Nguyên 20/08/2003 11/1 Khuyến Khích    
8 Mai Phương 10/06/2003 11/1 Ba    
9 Võ Thị Xuân Quỳnh 10/09/2003 11/1 Ba    
10 Trần Nguyễn Thanh Sơn 19/05/2003 11/1 Ba    
11 Võ Văn Thắng 09/04/2003 11/1 Ba    
12 Lê Thanh Tuấn 02/01/2003 11/1 Nhì Khuyến Khích  
13 Đoàn Thị Phước Huyền 03/11/2003 11/2 Khuyến Khích    
14 Lê Nguyễn Nhật Minh 12/01/2003 11/2 Nhì    
15 Lê Văn Tuấn 20/05/2003 11/2 Ba    
16 Nguyễn Ngọc Thái Duy 17/01/2003 11/3     Nhì
17 Lê Thị Hồng Hà 30/04/2003 11/3 Nhất Ba  
18 Trần Nguyễn Như Ngọc 24/12/2003 11/3 Khuyến Khích    
19 Phan Văn Nguyên 30/04/2003 11/3     Nhì
20 Phạm Quang Hữu Phước 10/10/2003 11/3 Ba    
21 Đỗ Minh Tín 16/12/2003 11/3 Nhì    
22 Phạm Nguyễn Trọng Tuấn 06/08/2003 11/3 Nhì Khuyến Khích  
23 Mai Xuân Hiếu 25/01/2003 11/4 Ba    
24 Trương Khải Hoàng 11/11/2003 11/4 Ba    
25 Phạm Ngọc Huy 11/06/2003 11/4 Ba    
26 Huỳnh Hoàng Khoa 03/02/2003 11/4 Khuyến Khích    
27 Lê Bá Lộc 07/05/2003 11/4 Nhất Ba  
28 Dương Thị Hoài Ngọc 05/07/2003 11/4 Ba    
29 Huỳnh Nguyễn Huyền Trang 30/03/2003 11/4 Ba    
30 Nguyễn Quỳnh Vân Uyên 20/11/2003 11/4 Ba    
31 Trần Lê Trịnh Vỹ 24/11/2003 11/4 Nhất Nhì  
32 Phạm Tăng Huy 01/01/2003 11/5 Khuyến Khích   Nhất
33 Nguyễn Nguyên Khương 12/12/2003 11/5 Nhì    
34 Trần Lê Hoàng Lâm 17/04/2003 11/5 Nhì    
35 Phan Tá Tấn Lực 14/07/2003 11/5 Khuyến Khích    
36 Trần Vũ Bảo Phúc 14/04/2003 11/5 Nhì    
37 Nguyễn Quỳnh Anh 20/11/2003 11/6 Khuyến Khích    
38 Nguyễn Ngọc Ánh 19/12/2003 11/6 Nhì    
39 Lê Lưu Ngân Giang 09/10/2003 11/6 Nhì    
40 Phan Quỳnh Hương 15/09/2003 11/6 Ba   Nhì
41 Lê Thị Khánh Linh 29/12/2003 11/6 Ba    
42 Nguyễn Thị Kim Ngân 28/01/2003 11/6 Nhì Nhì  
43 Nguyễn Trần Thảo Nguyên 22/03/2003 11/6 Nhì   Nhì
44 Võ Lê Yến Nhi 20/05/2003 11/6 Ba    
45 Đặng Văn Quang 20/11/2003 11/6 Nhất Nhì  
46 Đỗ Nguyễn Thiên Quỳnh 20/04/2003 11/6 Nhất Khuyến Khích  
47 Đinh Thị Út Tâm 08/01/2003 11/6 Khuyến Khích    
48 Nguyễn Thị Diệu Thương 20/03/2003 11/6 Ba    
49 Nguyễn Phước Khánh Trà 04/03/2003 11/6 Ba    
50 Nguyễn Diệp Anh 07/11/2003 11/7 Khuyến Khích    
51 Lê Thị Hiền 02/08/2003 11/7 Khuyến Khích    
52 Ngô Phương Nam 19/05/2003 11/7 Nhất    
53 Lê Thị Hoàng Nguyên 07/05/2003 11/7 Ba    
54 Nguyễn Thị Nhã Thanh 02/08/2003 11/7 Khuyến Khích    
55 Huỳnh Thị Minh Trang 26/04/2003 11/7 Khuyến Khích    
56 Nguyễn Nhật Trâm 03/09/2003 11/7 Ba    
57 Trần Hữu Trung 02/12/2003 11/7 Khuyến Khích    
58 Võ Văn Bưu 26/05/2003 11/8 Ba    
59 Phạm Thị Mơ 18/10/2003 11/8 Khuyến Khích    
60 Nguyễn Thị Ly Na 07/07/2003 11/8 Ba    
61 Võ Thị Tuyết Nga 21/03/2003 11/8 Khuyến Khích    
62 Lưu Trần Thị Thu Sương 13/05/2003 11/8 Ba    
63 Dương Thị Xuân Thu 15/11/2003 11/8 Ba    
64 Lê Hương Trà 02/04/2003 11/8 Khuyến Khích    
65 Nguyễn Thị Như Trúc 26/09/2003 11/8 Khuyến Khích    
66 Trần Văn Chính 12/01/2002 12/1 Khuyến Khích    
67 Đinh Phú Giang 09/09/2002 12/1 Khuyến Khích    
68 Nguyễn Hà Vi Hằng 15/08/2002 12/1 Ba    
69 Võ Tuấn Kiệt 10/11/2002 12/1 Khuyến Khích    
70 Tăng Văn Tây 24/09/2002 12/1 Nhì    
71 Nguyễn Thị Anh Thư 18/04/2002 12/1 Khuyến Khích    
72 Trần Lê Công Ẩn 26/06/2002 12/2 Khuyến Khích    
73 Ngô Quang Huy 14/08/2002 12/2 Ba    
74 Phan Thành Nhân 20/01/2002 12/2 Khuyến Khích    
75 Nguyễn Ngọc Sáng 03/08/2002 12/2 Khuyến Khích    
76 Nguyễn Đình Thịnh 18/05/2002 12/2 Ba    
77 Huỳnh Khắc Triệu 04/05/2002 12/2 Khuyến Khích    
78 Nguyễn Thanh Trọng 27/01/2002 12/2 Khuyến Khích    
79 Văn Thành An 04/07/2002 12/3 Khuyến Khích    
80 Huỳnh Hữu Minh 24/09/2002 12/3 Nhì    
81 Văn Phú Tiến 11/03/2002 12/3 Khuyến Khích    
82 Hà Trần Thùy Trâm 27/08/2002 12/3 Nhì    
83 Nguyễn Thị Hồng Diệu 26/02/2002 12/4 Khuyến Khích    
84 Nguyễn Châu Giang 12/10/2002 12/4 Ba    
85 Phạm Dương Kim Kiều 18/06/2002 12/4 Ba    
86 Dương Thị Diệu Linh 28/08/2002 12/4 Nhì    
87 Khúc Anh Tài 27/02/2002 12/4 Nhì Ba  
88 Huỳnh Xuân Thành 04/02/2002 12/4 Khuyến Khích    
89 Trần Thị Như Ý 22/01/2002 12/4 Nhì    
90 Huỳnh Xuân Diệu 22/03/2002 12/5 Ba    
91 Nguyễn Văn Huân 09/10/2002 12/5 Ba   Nhất
92 Trịnh Lê Nguyên 10/12/2002 12/5 Khuyến Khích    
93 Hồ Đức Tân 02/05/2002 12/5 Khuyến Khích    
94 Nguyễn Hứa Thọ 13/01/2002 12/5 Nhất Ba  
95 Võ Thanh Tuấn 10/06/2002 12/5 Khuyến Khích    
96 Nguyễn Thị Thanh Giang 19/08/2002 12/6 Khuyến Khích    
97 Bùi Dạ Thu Giang 18/01/2002 12/6 Nhì Khuyến Khích  
98 Đoàn Gia Hân 29/07/2002 12/6 Ba    
99 Nguyễn Thị Kim Ngân 16/05/2002 12/6 Ba    
100 Lê Thị Thùy Nghi 11/02/2002 12/6 Ba    
101 Lê Tiểu Ngọc 21/10/2002 12/6 Ba    
102 Lê Đỗ Quyên 06/12/2002 12/6 Khuyến Khích    
103 Nguyễn Thị Như Quỳnh 20/03/2002 12/6 Ba    
104 Nguyễn Minh Trang 23/06/2002 12/6 Ba    
105 Phạm Thùy Trang 07/02/2002 12/6 Ba    
106 Thân Nguyễn Thạch Uyên 02/09/2002 12/6 Khuyến Khích    
107 Đỗ Lê Duy 18/12/2002 12/7 Khuyến Khích    
108 Trần Phước Đăng Hoàng 18/10/2002 12/7 Nhì Khuyến Khích  
109 Huỳnh Hoàng Huy 06/12/2002 12/7 Khuyến Khích    
110 Trần Hưng Khải 02/01/2002 12/7 Nhất    
111 Phạm Huỳnh Nguyên Khang 14/10/2002 12/7 Khuyến Khích    
112 Trần Thị Thanh Ngân 01/03/2002 12/7 Khuyến Khích    
113 Cao Thục Như 10/01/2002 12/7 Nhì    
114 Đinh Ngọc Thư 18/05/2002 12/7 Khuyến Khích    
115 Phạm Thị Thu Hà 25/11/2002 12/8 Khuyến Khích    
116 Phạm Thị Ngọc Hà 09/07/2002 12/8 Khuyến Khích    
117 Nguyễn Văn Hậu 07/04/2002 12/8 Khuyến Khích    
118 Phạm Nhĩ Đoan Ngân 19/06/2002 12/8 Khuyến Khích    
119 Võ Thị Minh Thảnh 11/08/2002 12/8 Nhì Ba  
120 Nguyễn Thị Thanh Thương 20/01/2002 12/8 Khuyến Khích    
121 Nguyễn Thị Thanh Thùy 01/07/2002 12/8 Khuyến Khích    
122 Nguyễn Thị Ánh Trúc 01/02/2002 12/8 Ba Khuyến Khích  
123 Bùi Xuân Việt 15/05/2002 12/8 Khuyến Khích    

 

 

Banner liên kết

HOCHIMINH

quang cao ly
oofficesogiaoduc

thkn

vnedu

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 193
Liên kết web : 16
Số lần xem bài viết : 339761
Hiện có 18 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Danh bạ các tổ

STT Họ và Tên Chuyên môn Chức vụ Địa chỉ email
1  Lê Thành Vinh  Thạc Sĩ  Hiệu trưởng lethanhvinhedu@gmail.com
2  Phạm Lê Ngọc Anh  Thạc Sĩ  Phó Hiệu trưởng anhngocpham1968@gmail.com
3  Nguyễn Đình Can  Thạc Sĩ  Phó Hiệu trưởng nguyendinhcan80@gmail.com

 

 

 

 

nguyendinhcan80@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Nguyễn Thị Minh Chánh Đại Học Kế Toán chanhntm@gmail.com
2  Nguyễn Thị Phương Lan Trung Cấp Thủ Quỹ lankhai2012@gmail.com
3  Trần Thị Cẩm Nhung Đại Học Giáo Vụ tranthicamnhung8389@gmail.com
4  Lê Trương Thanh Thảo  Đại Học CNTT lttthao44@gmail.com
5  Hồ Trần Phương Hiếu Đại Học Văn Thư (TT) phuonghieu.nv@gmail.com
6  Lê Thị Bích Cộng Đại Học Thư Viện lethibichcong@gmail.com
7  Trần Quang Đình Chưa Đào Tạo Bảo Vệ
8  Lưu Quốc Hùng  Chưa Đào Tạo  Bảo Vệ
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Trần Văn Châu Thạc Sĩ Giáo viên tranvanchau1630@gmail.com
2  Ngô Tỵ Đại Học Tổ Phó CM ngoty.qn@gmail.com
3  Đỗ Thị Hồng Anh Thạc Sĩ Giáo viên honganh161079@gmail.com
4  Trương Thị Thanh Thuỷ Thạc Sĩ Giáo viên thanhthuy250781@gmail.com
5  Mai Thị Ánh Minh Thạc Sĩ Giáo Vvên maithianhminh@gmail.com
6  Nguyễn Văn Thời Đại Học  Giáo Vvên vanthoidx0101@gmail.com
7  Đinh Thị Duy Phương Thạc Sĩ Giáo viên duyphuongdng@gmail.com
8  Lê Bình Long Thạc Sĩ Tổ Trưởng CM, Phó CT Công đoàn binhlong01@gmail.com
9  Nguyễn Thị Phương Dung Thạc Sĩ Giáo viên phdungsn@gmail.com
10  Trần Lê Hương Ly Thạc Sĩ Giáo Viên lycan0984@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Đại chỉ email
1  Võ Ngọc Cảnh Đại Học Tổ Trưởng CM Canh_qsqn@yahoo.com
2  Hoàng Phương Hà Thạc Sĩ Giáo Viên phuongha51@yahoo.com
3  Trần Thị Thanh Huyền Thạc Sĩ Giáo Viên Tranhuyen2703@gmail.com
4  Nguyễn Đức Nhân Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenducnhan2112@gmail.com
5  Ngô Thị Diễm Phúc Thạc Sĩ Giáo Viên cogiaout@gmail.com
6  Nguyễn Thị Hằng Đại Học Giáo Viên hangdbqn@gmail.com

 

 

 

Nguyễn Thị Hằng
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Đoàn Văn Miên Thạc Sĩ Tổ Trưởng CM doanvanmien77@gmail.com
2  Phan Thị Quỳnh Loan Thạc Sĩ Giáo Viên quynhloan1810@gmail.com
3  Lê Mậu Thành Đại Học Giáo Viên lemauthanhsn@gmail.com
4  Lê Văn Hùng Thạc Sĩ Giáo Viên lvh05@gmail.com
5  Nguyễn Kim Quốc Việt Thạc Sĩ Phó BT Đoàn nkquocviet0909@gmail.com
6  Nguyễn Thị Trang Thạc Sĩ Giáo Viên trangtq87@gmail.com
7  Lê Thị Lan Nhung Đại Học Giáo Viên lannhung2207@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Lê Thị Thuý Ngọc Đại Học Tổ Trưởng CM lethuyngoc1971@gmail.com
2  Lương Thị Hồng Chi Thạc Sĩ Giáo Viên luonghongchi1710@gmai.com
3  Lê Viết Hải Đường Thạc sĩ Giáo Viên leviethaiduong@yahoo.com
4  Trần Thị Xuân Thắm Thạc Sĩ Giáo Viên tranxuantham@gmailcom
5  Trương Thị Tiểu Vi Thạc Sĩ Tổ Phó CM truongtieuvi@gmail.com
6  Nguyễn Thị Thu Uyên Đại Học Giáo Viên uyen_hoian@yahoo.com
7  Đỗ Vân Anh Thạc Sĩ Giáo Viên vananhdo09@gmail.com
8  Ngô Hoàng Ry Thạc Sĩ Giáo viên ngohoangry04@gmail.com
9  Trần Thị Ngọc Tuyết Thạc Sĩ Giáo viên ngoctuyet96@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Nguyễn Quý Đại Học Tổ Trưởng CM nguyenquy.hd@gmail.com
2  Trần Ngọc Thuỷ Tiên Thạc Sĩ Giáo viên tranngocthuytien@gmail.com
3  Văn Thị Phương Trang Tiến Sĩ Tổ Phó CM vanphuongtrang82@gmail.com
4  Lưu Thị Tuyết Thạc Sĩ Giáo Viên luuthituyet77@yahoo.com.vn
5  Nguyễn Hữu Vĩnh Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenhuuvinh70@gmail.com
6  Trương Thị Trà Đại Học Giáo Viên thitratruong@gmail.com
7  Huỳnh Thị Ngọc Uyên Đại Học Giáo Viên ngocuyenhuynh@gmail.com
8  Lê Thị Ngọc Trâm Đại Học Giáo Viên lengoctram1402@gmail.com
9  Phùng Huệ Anh Đại Học Giáo Viên phunghueanh@gmail.com
10  Nguyễn Thị Hoàng Vân Đại Học Giáo Viên nanabozu0611@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Ngô Thị Lê Chi Thạc Sĩ Giáo Viên anchingole@gmail.com
2  Dương Thị Thu Đông Thạc Sĩ Giáo Viên duongthudongtqc@gmail.com
3  Nguyễn Thị Sim Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenthisimdh@yahoo.com
4  Phan Văn Thuận Thạc Sĩ Tổ Trưởng CM phanthuan77@gmail.com
5  Nguyễn Thị Tú Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenthitu.ha2010@gmail.com
6  Huỳnh Hoàng Thư Đại Học Giáo Viên huynhhoangthu2015@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Lê Văn Đông Thạc Sĩ Tổ Trưởng CM ledong1080@gmail.com
2  Nguyễn Thị Diếm Thúy Thạc Sĩ Giáo Viên diemthuy0402@gmail.com
3  Huỳnh Thị Xuân Diệu Thạc Sĩ Giáo Viên htxdieu@gmail.com
4  Đoàn Thị Bích Tuyền Thạc Sĩ Giáo Viên tuyendoan85@gmail.com
5  Vũ Thị Mai phương Thạc Sĩ Giáo Viên vutmaiphuong@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Huỳnh Văn Tuyết Tiến Sĩ TTCM huynhvantuyet@gmail.com
2  Ngô Thị Minh Hiền Đại Học Giáo viên huyenngominh72@yahoo.com.vn
3  Phạm Thị Thuý Nguyệt Đại Học Giáo Viên phamnguyet392012@gmail.com
4  Lê Văn Chương Đại Học Giáo Viên levanchuongtv@gmail.com
5  Lê Văn Tri Đại Học Giáo Viên tri010175@gmail.com
6  Cao Thị Thảo Đại Học Giáo Viên mayn28@gmail.com
7  Lê Phạm Hoàng Vân Đại Học Giáo Viên lphv.sph@gmail.com
8  Huỳnh Nguyên Ngọc Hiền Đại Học Giáo Viên ngochien.310@gmail.com
9  Phan Lê Minh Bảo Đại Học Giáo Viên minhbaochuyenbqn@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Trương Ngọc Tín Đại Học TTCM truongtintqc@gmail.com
2  Nguyễn Trọng Toàn Đại Học Giáo Viên trongtoan189@gmail.com
3  Lê Hồ Chung Đại Học Giáo Viên lechung46.ha@gmail.com
4  Phan Thị Lệ Mỹ Đại Học Giáo Viên lemy1310@gmail.com
5  Tô Thanh Huân Đại Học Giáo Viên tothanhhuan@gmail.com