Danh sách đạt giải trong các cuộc thi 2019-2020

  • PDF.InEmail

Danh sách Học sinh đạt giải năm học 2019-2020 

STT Họ và tên Ngày Sinh Lớp Chuyên Học sinh giỏi Tỉnh
1 Nguyễn Xuân Bảo 10/08/2003 11/1 Toán Ba
2 Lê Ngọc Minh Châu 04/10/2003 11/1 Toán Nhì
3 Trần Minh Huy 03/03/2003 11/1 Toán Nhất
4 Nguyễn Văn Hưng 25/08/2003 11/1 Toán Nhì
5 Nguyễn Anh Khoa 10/03/2003 11/1 Toán Khuyến Khích
6 Trương Nhật Nam 21/03/2003 11/1 Toán Ba
7 Nguyễn Thanh Nguyên 20/08/2003 11/1 Toán Khuyến Khích
8 Mai Phương 10/06/2003 11/1 Toán Ba
9 Võ Thị Xuân Quỳnh 10/09/2003 11/1 Toán Ba
10 Trần Nguyễn Thanh Sơn 19/05/2003 11/1 Toán Ba
11 Võ Văn Thắng 09/04/2003 11/1 Toán Ba
12 Lê Thanh Tuấn 02/01/2003 11/1 Toán Nhì
13 Đoàn Thị Phước Huyền 03/11/2003 11/2 Vật lí Khuyến Khích
14 Lê Nguyễn Nhật Minh 12/01/2003 11/2 Vật lí Nhì
15 Lê Văn Tuấn 20/05/2003 11/2 Vật lí Ba
16 Lê Thị Hồng Hà 30/04/2003 11/3 Hóa học Nhất
17 Trần Nguyễn Như Ngọc 24/12/2003 11/3 Hóa học Khuyến Khích
18 Phạm Quang Hữu Phước 10/10/2003 11/3 Hóa học Ba
19 Đỗ Minh Tín 16/12/2003 11/3 Hóa học Nhì
20 Phạm Nguyễn Trọng Tuấn 06/08/2003 11/3 Hóa học Nhì
21 Mai Xuân Hiếu 25/01/2003 11/4 Sinh học Ba
22 Trương Khải Hoàng 11/11/2003 11/4 Sinh học Ba
23 Phạm Ngọc Huy 11/06/2003 11/4 Sinh học Ba
24 Huỳnh Hoàng Khoa 03/02/2003 11/4 Sinh học Khuyến Khích
25 Lê Bá Lộc 07/05/2003 11/4 Sinh học Nhất
26 Dương Thị Hoài Ngọc 05/07/2003 11/4 Sinh học Ba
27 Huỳnh Nguyễn Huyền Trang 30/03/2003 11/4 Sinh học Ba
28 Nguyễn Quỳnh Vân Uyên 20/11/2003 11/4 Sinh học Ba
29 Trần Lê Trịnh Vỹ 24/11/2003 11/4 Sinh học Nhất
30 Phạm Tăng Huy 01/01/2003 11/5 Tin học Khuyến Khích
31 Nguyễn Nguyên Khương 12/12/2003 11/5 Tin học Nhì
32 Trần Lê Hoàng Lâm 17/04/2003 11/5 Tin học Nhì
33 Phan Tá Tấn Lực 14/07/2003 11/5 Tin học Khuyến Khích
34 Trần Vũ Bảo Phúc 14/04/2003 11/5 Tin học Nhì
35 Nguyễn Quỳnh Anh 20/11/2003 11/6 Ngữ văn Khuyến Khích
36 Nguyễn Ngọc Ánh 19/12/2003 11/6 Ngữ văn Nhì
37 Lê Lưu Ngân Giang 09/10/2003 11/6 Ngữ văn Nhì
38 Phan Quỳnh Hương 15/09/2003 11/6 Ngữ văn Ba
39 Lê Thị Khánh Linh 29/12/2003 11/6 Ngữ văn Ba
40 Nguyễn Thị Kim Ngân 28/01/2003 11/6 Ngữ văn Nhì
41 Nguyễn Trần Thảo Nguyên 22/03/2003 11/6 Ngữ văn Nhì
42 Võ Lê Yến Nhi 20/05/2003 11/6 Ngữ văn Ba
43 Đặng Văn Quang 20/11/2003 11/6 Ngữ văn Nhất
44 Đỗ Nguyễn Thiên Quỳnh 20/04/2003 11/6 Ngữ văn Nhất
45 Đinh Thị Út Tâm 08/01/2003 11/6 Ngữ văn Khuyến Khích
46 Nguyễn Thị Diệu Thương 20/03/2003 11/6 Ngữ văn Ba
47 Nguyễn Phước Khánh Trà 04/03/2003 11/6 Ngữ văn Ba
48 Nguyễn Diệp Anh 07/11/2003 11/7 Tiếng Anh Khuyến Khích
49 Lê Thị Hiền 02/08/2003 11/7 Tiếng Anh Khuyến Khích
50 Ngô Phương Nam 19/05/2003 11/7 Tiếng Anh Nhất
51 Lê Thị Hoàng Nguyên 07/05/2003 11/7 Tiếng Anh Ba
52 Nguyễn Thị Nhã Thanh 02/08/2003 11/7 Tiếng Anh Khuyến Khích
53 Huỳnh Thị Minh Trang 26/04/2003 11/7 Tiếng Anh Khuyến Khích
54 Nguyễn Nhật Trâm 03/09/2003 11/7 Tiếng Anh Ba
55 Trần Hữu Trung 02/12/2003 11/7 Tiếng Anh Khuyến Khích
56 Võ Văn Bưu 26/05/2003 11/8 Địa lí Ba
57 Phạm Thị Mơ 18/10/2003 11/8 Địa lí Khuyến Khích
58 Nguyễn Thị Ly Na 07/07/2003 11/8 Lịch sử Ba
59 Võ Thị Tuyết Nga 21/03/2003 11/8 Địa lí Khuyến Khích
60 Lưu Trần Thị Thu Sương 13/05/2003 11/8 Địa lí Ba
61 Dương Thị Xuân Thu 15/11/2003 11/8 Địa lí Ba
62 Lê Hương Trà 02/04/2003 11/8 Địa lí Khuyến Khích
63 Nguyễn Thị Như Trúc 26/09/2003 11/8 Lịch sử Khuyến Khích
64 Trần Văn Chính 12/01/2002 12/1 Toán Khuyến Khích
65 Đinh Phú Giang 09/09/2002 12/1 Toán Khuyến Khích
66 Nguyễn Hà Vi Hằng 15/08/2002 12/1 Toán Ba
67 Võ Tuấn Kiệt 10/11/2002 12/1 Toán Khuyến Khích
68 Tăng Văn Tây 24/09/2002 12/1 Toán Nhì
69 Nguyễn Thị Anh Thư 18/04/2002 12/1 Toán Khuyến Khích
70 Trần Lê Công Ẩn 26/06/2002 12/2 Vật lí Khuyến Khích
71 Ngô Quang Huy 14/08/2002 12/2 Vật lí Ba
72 Phan Thành Nhân 20/01/2002 12/2 Vật lí Khuyến Khích
73 Nguyễn Ngọc Sáng 03/08/2002 12/2 Vật lí Khuyến Khích
74 Nguyễn Đình Thịnh 18/05/2002 12/2 Vật lí Ba
75 Huỳnh Khắc Triệu 04/05/2002 12/2 Vật lí Khuyến Khích
76 Nguyễn Thanh Trọng 27/01/2002 12/2 Vật lí Khuyến Khích
77 Văn Thành An 04/07/2002 12/3 Hóa học Khuyến Khích
78 Huỳnh Hữu Minh 24/09/2002 12/3 Hóa học Nhì
79 Văn Phú Tiến 11/03/2002 12/3 Hóa học Khuyến Khích
80 Hà Trần Thùy Trâm 27/08/2002 12/3 Hóa học Nhì
81 Nguyễn Thị Hồng Diệu 26/02/2002 12/4 Sinh học Khuyến Khích
82 Nguyễn Châu Giang 12/10/2002 12/4 Sinh học Ba
83 Phạm Dương Kim Kiều 18/06/2002 12/4 Sinh học Ba
84 Dương Thị Diệu Linh 28/08/2002 12/4 Sinh học Nhì
85 Khúc Anh Tài 27/02/2002 12/4 Sinh học Nhì
86 Huỳnh Xuân Thành 04/02/2002 12/4 Sinh học Khuyến Khích
87 Trần Thị Như Ý 22/01/2002 12/4 Sinh học Nhì
88 Huỳnh Xuân Diệu 22/03/2002 12/5 Tin học Ba
89 Nguyễn Văn Huân 09/10/2002 12/5 Tin học Ba
90 Trịnh Lê Nguyên 10/12/2002 12/5 Tin học Khuyến Khích
91 Hồ Đức Tân 02/05/2002 12/5 Tin học Khuyến Khích
92 Nguyễn Hứa Thọ 13/01/2002 12/5 Tin học Nhất
93 Võ Thanh Tuấn 10/06/2002 12/5 Tin học Khuyến Khích
94 Nguyễn Thị Thanh Giang 19/08/2002 12/6 Ngữ văn Khuyến Khích
95 Bùi Dạ Thu Giang 18/01/2002 12/6 Ngữ văn Nhì
96 Đoàn Gia Hân 29/07/2002 12/6 Ngữ văn Ba
97 Nguyễn Thị Kim Ngân 16/05/2002 12/6 Ngữ văn Ba
98 Lê Thị Thùy Nghi 11/02/2002 12/6 Ngữ văn Ba
99 Lê Tiểu Ngọc 21/10/2002 12/6 Ngữ văn Ba
100 Lê Đỗ Quyên 06/12/2002 12/6 Ngữ văn Khuyến Khích
101 Nguyễn Thị Như Quỳnh 20/03/2002 12/6 Ngữ văn Ba
102 Nguyễn Minh Trang 23/06/2002 12/6 Ngữ văn Ba
103 Phạm Thùy Trang 07/02/2002 12/6 Ngữ văn Ba
104 Thân Nguyễn Thạch Uyên 02/09/2002 12/6 Ngữ văn Khuyến Khích
105 Đỗ Lê Duy 18/12/2002 12/7 Tiếng Anh Khuyến Khích
106 Trần Phước Đăng Hoàng 18/10/2002 12/7 Tiếng Anh Nhì
107 Huỳnh Hoàng Huy 06/12/2002 12/7 Tiếng Anh Khuyến Khích
108 Trần Hưng Khải 02/01/2002 12/7 Tiếng Anh Nhất
109 Phạm Huỳnh Nguyên Khang 14/10/2002 12/7 Tiếng Anh Khuyến Khích
110 Trần Thị Thanh Ngân 01/03/2002 12/7 Tiếng Anh Khuyến Khích
111 Cao Thục Như 10/01/2002 12/7 Tiếng Anh Nhì
112 Đinh Ngọc Thư 18/05/2002 12/7 Tiếng Anh Khuyến Khích
113 Phạm Thị Thu Hà 25/11/2002 12/8 Lịch sử Khuyến Khích
114 Phạm Thị Ngọc Hà 09/07/2002 12/8 Địa lí Khuyến Khích
115 Nguyễn Văn Hậu 07/04/2002 12/8 Địa lí Khuyến Khích
116 Phạm Nhĩ Đoan Ngân 19/06/2002 12/8 Địa lí Khuyến Khích
117 Võ Thị Minh Thảnh 11/08/2002 12/8 Địa lí Nhì
118 Nguyễn Thị Thanh Thương 20/01/2002 12/8 Lịch sử Khuyến Khích
119 Nguyễn Thị Thanh Thùy 01/07/2002 12/8 Địa lí Khuyến Khích
120 Nguyễn Thị Ánh Trúc 01/02/2002 12/8 Địa lí Ba
121 Bùi Xuân Việt 15/05/2002 12/8 Địa lí Khuyến Khích

Banner liên kết

 oofficesogiaoduc
thkn

vnedu

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 82
Liên kết web : 16
Số lần xem bài viết : 73566
Hiện có 11 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Danh bạ các tổ

STT Họ và Tên Chuyên môn Chức vụ Địa chỉ email
1  Lê Thành Vinh  Thạc Sĩ  Hiệu trưởng lethanhvinhedu@gmail.com
2  Phạm Lê Ngọc Anh  Thạc Sĩ  Phó Hiệu trưởng anhngocpham1968@gmail.com
3  Võ Anh Tài  Thạc Sĩ  Phó Hiệu trưởng anhtai4545@gmail.com

 

 

 

 

STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Nguyễn Thị Minh Chánh Đại Học Kế Toán Trưởng chanhntm@gmail.com
2  Nguyễn Thị Phương Lan Trung Cấp Thủ Quỹ lankhai2012@gmail.com
3  Dương Bảy Trung Cấp  NV Thiết Bị dươngbay60@gmail.com
4  Huỳnh Thị Tuyến  Đại Học NV Thiết Bị tuyen.htt.4685@gmail.com
5 Trần Thị Cẩm Thảo Trung Cấp NV y Tế thaotran25011993@gmail.com
6  Trần Thị Cẩm Nhung Đại Học Giáo Vụ tranthicamnhung8389@gmail.com
7  Lê Trương Thanh Thảo  Đại Học CNTT lttthao44@gmail.com
8  Hồ Trần Phương Hiếu Đại Học Văn Thư phuonghieu.nv@gmail.com
9  Lê Thị Bích Cộng Đại Học Thư Viện lethibichcong@gmail.com
11  Võ Bùi Hưng Chưa Đào Tạo Bảo Vệ
12  Trần Quang Đình  Chưa Đào Tạo Bảo Vệ
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Trần Văn Châu Thạc Sĩ Giáo viên tranvanchau1630@gmail.com
2  Ngô Tỵ Đại Học Tổ Phó CM ngoty.qn@gmail.com
3  Đỗ Thị Hồng Anh Thạc Sĩ Giáo viên honganh161079@gmail.com
4  Trương Thị Thanh Thuỷ Thạc Sĩ Giáo viên thanhthuy250781@gmail.com
5  Mai Thị Ánh Minh Thạc Sĩ Giáo Vvên maithianhminh@gmail.com
6  Nguyễn Văn Thời Đại Học Giáo Vvên vanthoi11.1@gmail.com
7  Đinh Thị Duy Phương Thạc Sĩ Giáo viên duyphuongdng@gmail.com
8  Lê Bình Long Thạc Sĩ Tổ Trưởng CM, Phó CT Công đoàn binhlong01@gmail.com
9  Nguyễn Thị Phương Dung Thạc Sĩ Giáo viên phdungsn@gmail.com
10  Trần Lê Hương Ly Thạc Sĩ Giáo Viên lycan0984@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Đại chỉ email
1  Võ Ngọc Cảnh Đại Học Tổ Trưởng CM Canh_qsqn@yahoo.com
2  Hoàng Phương Hà Thạc Sĩ Giáo Viên phuongha51@yahoo.com
3  Trần Thị Thanh Huyền Thạc Sĩ Giáo Viên Tranhuyen2703@gmail.com
4  Nguyễn Đức Nhân Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenducnhan2112@gmail.com
5  Ngô Thị Diễm Phúc Thạc Sĩ Giáo Viên cogiaout@gmail.com
6  Nguyễn Đình Can Đại Học Giáo Viên nguyendinhcan80@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Đoàn Văn Miên Thạc Sĩ Tổ Trưởng CM doanvanmien77@gmail.com
2  Phan Thị Quỳnh Loan Thạc Sĩ Giáo Viên quynhloan1810@gmail.com
3  Lê Mậu Thành Đại Học Giáo Viên lemauthanhsn@gmail.com
4  Lê Văn Hùng Thạc Sĩ Giáo Viên lvh05@gmail.com
5  Nguyễn Kim Quốc Việt Thạc Sĩ Phó BT Đoàn nkquocviet0909@gmail.com
6  Nguyễn Thị Trang Thạc Sĩ Giáo Viên trangtq87@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Lê Thị Thuý Ngọc Đại Học Tổ Trưởng CM lethuyngoc1971@gmail.com
2  Lương Thị Hồng Chi Thạc Sĩ Giáo Viên luonghongchi1710@gmai.com
3  Lê Viết Hải Đường Thạc sĩ Giáo Viên leviethaiduong@yahoo.com
4  Trần Thị Xuân Thắm Thạc Sĩ Giáo Viên tranxuantham@gmailcom
5  Trương Thị Tiểu Vi Thạc Sĩ Tổ Phó CM truongtieuvi@gmail.com
6  Nguyễn Thị Thu Uyên Đại Học Giáo Viên uyen_hoian@yahoo.com
7  Hoàng Thị Hoà Thạc Sĩ Giáo Viên hoadn77@gmail.com
8  Nguyễn Thị Lựu Thạc Sĩ Giáo Viên pomegranate2010@gmail.com
9  Đỗ Vân Anh Thạc Sĩ Giáo Viên vananhdo09@gmail.com
10
 Ngô Hoàng Ry Thạc Sĩ Giáo viên ngohoangry04@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Nguyễn Quý Đại Học Tổ Trưởng CM nguyenquy.hd@gmail.com
2  Trần Ngọc Thuỷ Tiên Thạc Sĩ Giáo viên tranngocthuytien@gmail.com
3  Văn Thị Phương Trang Tiến Sĩ Tổ Phó CM vanphuongtrang82@gmail.com
4  Lưu Thị Tuyết Thạc Sĩ Giáo Viên luuthituyet77@yahoo.com.vn
5  Nguyễn Hữu Vĩnh Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenhuuvinh70@gmail.com
6  Trương Thị Trà Đại Học Giáo Viên thitratruong@gmail.com
7  Huỳnh Thị Ngọc Uyên Đại Học Giáo Viên ngocuyenhuynh@gmail.com
8  Lê Thị Ngọc Trâm Đại Học Giáo Viên lengoctram1402@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Ngô Thị Lê Chi Thạc Sĩ Giáo Viên anchingole@gmail.com
2  Dương Thị Thu Đông Thạc Sĩ Giáo Viên duongthudongtqc@gmail.com
3  Nguyễn Thị Sim Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenthisimdh@yahoo.com
4  Phan Văn Thuận Đại Học Tổ Trưởng CM phanthuan77@gmail.com
5  Nguyễn Thị Tú Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenthitu.ha2010@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Lê Văn Đông Thạc Sĩ Tổ Trưởng CM ledong1080@gmail.com
2  Nguyễn Thị Diếm Thúy Thạc Sĩ Giáo Viên diemthuy0402@gmail.com
3  Huỳnh Thị Xuân Diệu Thạc Sĩ Giáo Viên htxdieu@gmail.com
4  Đoàn Thị Bích Tuyền Thạc Sĩ Giáo Viên tuyendoan85@gmail.com
5  Vũ Thị Mai phương Thạc Sĩ Giáo Viên vutmaiphuong@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa cjỉ email
1  Huỳnh Văn Tuyết Thạc Sĩ Tổ Trưởng CM huynhvantuyet@gmail.com
2  Đỗ Mạnh Hùng Đại Học Giáo viên dmhungbqn@gmail.com
3  Phạm Thị Thuý Nguyệt Đại Học Giáo Viên phamnguyet392012@gmail.com
4  Lê Văn Chương Đại Học Giáo Viên levanchuongtv@gmail.com
5  Lê Văn Tri Đại Học Giáo Viên tri010175@gmail.com
6  Cao Thị Thảo Đại Hoc Giáo Viên mayn28@gmail.com
7  Ngô Thị Minh Hiền Đại Học Giáo Viên huyenngominh72@yahoo.com.vn
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Trương Ngọc Tín Đại Học Giáo Viên truongtintqc@gmail.com
2  Nguyễn Trọng Toàn Đại Học Giáo Viên trongtoan189@gmail.com
3  Lê Hồ Chung Đại Học Giáo Viên lechung46.ha@gmail.com
4  Phan Thị Lệ Mỹ Đại Học Giáo Viên lemy1310@gmail.com
5  Tô Thanh Huân Đại Học Giáo Viên tothanhhuan@gmail.com