Danh sách các Đơn vị, Tổ chức, Cá nhân ủng hộ kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm Thành lập Trường

  • PDF.InEmail
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
ỦNG HỘ KINH PHÍ TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG
TT Ngày NỘI DUNG Số  tiền Các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã nộp vào
TIỀN GỞI  HD Tiền gởi
 Kho bạc
TIỀN MẶT
1 14/03/2022 Trường Đại học Duy Tân  10.000.000 10.000.000    
2 23/03/2022 Trường Đại học FPT  20.000.000 20.000.000    
3 12/03/2022 Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Cửa Đại 10.000.000     10.000.000
4 12/04/2022 Công ty DIC Hội An 30.000.000 30.000.000    
5 22/04/2022 UBND Huyện Duy Xuyên  10.000.000   10.000.000  
6 22/04/2022 Công ty TNHH EDU PATH  5.000.000 5.000.000    
7 30/05/2022 UBND Phường Thanh Hà  5.000.000   5.000.000  
8 24/05/2022 Công ty TNHH thiết bị giáo dục Sao Mai  20.000.000 20.000.000    
9 27/05/2022 Công ty TNHH xây dựng và Thương mại SaiKo  50.000.000 50.000.000    
10 27/05/2022 Cô giáo Lương Thị Hồng Chi  1.000.000 1.000.000    
11 28/05/2022 Cô Tân Như Trinh - phụ huynh học sinh lớp 10 Tin  5.000.000 5.000.000    
12 23/04/2022 Bà Lê Thị Tri  10.000.000     10.000.000
13 22/04/2022 Ông Trần Lê Thành - phụ huynh em Trần Thục Quyên lớp 12 Sử-Địa 3.000.000     3.000.000
14 22/04/2022 Ông Nguyễn Công Tương - phụ huynh em Nguyễn Trúc Quỳnh lớp 10 Anh 3.000.000     3.000.000
15 22/04/2022 Thầy Võ Ngọc Cảnh - TTCM tổ Vật lý  2.000.000     2.000.000
16 04/5/2022 Tập thể giáo viên tổ Ngữ văn (NH 2021-2022)  5.000.000     5.000.000
17 22/04/2022 Ông Trần Công Hùng - phụ huynh em Trần Công Phát lớp 12 chuyên Sinh 1.000.000     1.000.000
18 26/04/2022 Ông Văn Công Tuấn Hội trưởng CMHS  10.000.000     10.000.000
19 26/04/2022 Nhóm phụ huynh khối lớp 10 năm học 2021-2022 tại Duy Xuyên 7.000.000     7.000.000
20 05/05/2022 Phụ huynh em Nguyễn Thị Thanh Trúc lớp 11 chuyên Hóa 5.000.000     5.000.000
21 03/05/2022 PH em Vương Nguyên Khôi lớp 12 Toán năm học 2021-2022 500.000     500.000
22 03/05/2022 PH em Lê Hà Văn Thông lớp 12 Toán  năm học 2021-2022  500.000     500.000
23 03/05/2022 PH em Lê Tự Minh Huy lớp 12 Toán  năm học 2021-2022  500.000     500.000
24 09/05/2022 PH em Phạm Trần Hồng Phúc Lớp 12 Toán  năm học 2021-2022  500.000     500.000
25 09/05/2022 PH em Mai Hương Trà lớp 12 Toán  năm học 2021-2022  500.000     500.000
26 09/05/2022 PH em Mai Xuân Vinh lớp 12 Toán  năm học 2021-2022 500.000     500.000
27 11/05/2022 PH em Lê Thị Hà An lớp 12 Toán  năm học 2021-2022  500.000     500.000
28 11/05/2022 PH em Nguyễn Hồng Quân Lớp 12 Toán  năm học 2021-2022 500.000     500.000
29 12/05/2022 PH em Phạm Quang Khánh Lớp 12 Toán  năm học 2021-2022  500.000     500.000
30 11/05/2022 Dịch vụ Căng tin - Ông Nguyễn Hoàng Nhật Minh 3.000.000     3.000.000
31 05/05/2022 PH em Huỳnh Thị Kim Cúc lớp 11 Văn năm học 2021-2022  1.000.000     1.000.000
32 05/05/2022 PH em Thanh Thủy lớp 11 chuyên Văn năm học 2021-2022  1.000.000     1.000.000
33 06/05/2022 Ông Nguyễn Văn Định trường Cao đẳng kinh tế - Thủy Lợi miền Trung 5.000.000     5.000.000
34 16/05/2022 C.ty TNHH C.Nghệ và thiết bị GD Đại Huỳnh Quang 2.500.000     2.500.000
35 16/05/2022 PH em Lê Nguyễn Đình Nguyên Lớp 12 Tin năm học 2021-2022  500.000     500.000
36 16/05/2022 Ngân hàng HD Chi nhánh Quảng Nam 5.000.000     5.000.000
37 02/04/2022 Cựu học sinh lớp Sử - Địa Khóa 2 (Trương Thị Ngọc Trinh đại diện) 3.400.000     3.400.000
38 18/03/2022 Cựu học sinh lớp Hóa khóa 5  (Lê Đình Việt Khanh đại diện) 670.000     670.000
39 21/03/2022 Cựu học sinh lớp Lý khóa 2 (Hoàng Quốc Đạt đại diện) 800.000     800.000
40 21/03/2022 Cựu học sinh lớp sinh khóa 2 (Trần Bửu Hạ đại diện) 1.550.000     1.550.000
41 30/03/2022 Cựu học sinh lớp Văn  khóa 2 (Đỗ Ngọc Kiều Trinh đại diện) 1.850.000     1.850.000
42 01/04/2022 Cựu học sinh lớp Văn khóa 3 (Lê Thị Thu Ngân  đại diện) 2.300.000     2.300.000
43 08/04/2022 Cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Vân - Giáo viên môn Ngữ Văn 1.000.000     1.000.000
44 08/04/2022 Thầy giáo Phan Lê Minh Bảo - Bí thư Đoàn 1.000.000     1.000.000
45 27/04/2022 Cựu học sinh Phạm Viết Trung Hiếu (Lớp Hóa khóa 2) 3.000.000     3.000.000
46 27/04/2022 Cựu học sinh lớp Hóa khóa 6 (Lê Ngọc Đăng Khoa đại diện) 1.000.000     1.000.000
47 30/05/2022 Cựu học sinh lớp Hóa khóa 1 (Phạm Trần Mỹ Duyên đại diện) 2.000.000     2.000.000
48 25/04/2022 CMHS lớp 10/1 năm học 2021-2022 3.400.000     3.400.000
49 25/04/2022 CMHS lớp 10/2 năm học 2021-2022 4.550.000     4.550.000
50 04/05/2022 CMHS lớp 10/3 năm học 2021-2022 3.500.000     3.500.000
51 26/04/2022 CMHS lớp 10/4 năm học 2021-2022 4.000.000     4.000.000
52 21/04/2022 CMHS lớp 10/5 năm học 2021-2022 5.000.000 5.000.000    
53 18/04/2022 CMHS lớp 10/6 năm học 2021-2022 7.000.000     7.000.000
54 18/04/2022 CMHS lớp 10/7 năm học 2021-2022 16.000.000 16.000.000    
55 04/05/2022 CMHS lớp 10/8 năm học 2021-2022 5.300.000     5.300.000
56 05/05/2022 CMHS lớp 11/1 năm học 2021-2022 6.500.000     6.500.000
57 26/04/2022 CMHS lớp 11/2 năm học 2021-2022 3.100.000     3.100.000
58 26/04/2022 CMHS lớp 11/3 năm học 2021-2022 6.000.000     6.000.000
59 25/04/2022 CMHS lớp 11/4 năm học 2021-2022 6.200.000     6.200.000
60 29/04/2022 CMHS lớp 11/5 năm học 2021-2022 7.400.000     7.400.000
61 05/05/2022 CMHS lớp 11/6 năm học 2021-2022 7.000.000     7.000.000
62 06/04/2022 CMHS lớp 11/7 năm học 2021-2022 5.000.000     5.000.000
63 05/05/2022 CMHS lớp 11/8 năm học 2021-2022 3.500.000     3.500.000
64 03/05/2022 CMHS lớp 12/1 năm học 2021-2022 3.500.000     3.500.000
65 05/05/2022 CMHS lớp 12/2 năm học 2021-2022 3.000.000     3.000.000
66 26/04/2022 CMHS lớp 12/3 năm học 2021-2022 5.000.000     5.000.000
67 23/04/2022 CMHS lớp 12/4 năm học 2021-2022 7.000.000     7.000.000
68 07/05/2022 CMHS lớp 12/5 năm học 2021-2022 3.500.000     3.500.000
69 04/05/2022 CMHS lớp 12/6 năm học 2021-2022 4.000.000     4.000.000
70 04/05/2022 CMHS lớp 12/7 năm học 2021-2022 4.500.000     4.500.000
71 04/05/2022 CMHS lớp 12/8 năm học 2021-2022 3.100.000     3.100.000
72 31/5/2022 Phụ huynh em Lê Thị Thanh Hiền 500.000     500.000
73 31/5/2022 Phụ huynh em Ngô Quang Huy 500.000     500.000
74 31/5/2022 Trường Đại học Duy Tân - Đà Nẵng 10.000.000     10.000.000
75 31/5/2022 Phòng GD huyện Duy Xuyên 1.000.000     1.000.000
76 31/5/2022 Cô Đinh Thị Duy Phương ( GV cũ) 500.000     500.000
77 31/5/2022 Thầy Nguyễn Văn Tấn (Trường THPT Trần Cao Vân) 2.000.000     2.000.000
78 31/5/2022 Cô Nguyễn Thị Kim Thắm 1.000.000     1.000.000
79 31/5/2022 UBND Huyện Quế Sơn 2.000.000     2.000.000
80 31/5/2022 Trường THPT Hoàng Diệu 500.000     500.000
81 31/5/2022 Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 500.000     500.000
82 31/5/2022 Trường THPT Sào Nam 500.000     500.000
83 31/5/2022 Ông Nguyễn Văn Phú 1.000.000     1.000.000
84 31/5/2022 Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu 500.000     500.000
85 31/5/2022 Trường THPT Hồ Nghinh 500.000     500.000
86 31/5/2022 Thầy Nguyễn Hữu Hưng 500.000     500.000
87 31/5/2022 Trường THPT Lương Thế Vinh 500.000     500.000
88 31/5/2022 Trường THPT Trần Qúy Cáp, THPT Nguyễn Trãi, THPT Trần Hưng Đạo, THPT Dân tộc Nội Trú 1.300.000     1.300.000
89 31/5/2022 Trường Cao Đẳng kinh tế Thủy Lợi 2.000.000     2.000.000
90 31/5/2022 Lớp Chuyên Lý khóa 3 2.500.000     2.500.000
91 31/5/2022 Trường THPT Nguyễn Hiền 500.000     500.000
92 31/5/2022 Em Hà Hạnh Nguyên (Lớp Anh 11) 500.000     500.000
93 31/5/2022 Cô Ánh Hồng, Cô Hòa, Cô Lựu, Cô Sương, Cô Trân, Thầy Thuận, Cô Thủy (Văn) và Cô Thủy (Kế toán) 1.100.000     1.100.000
94 31/5/2022 Công An thành phố Hội An  1.000.000     1.000.000
95 31/5/2022 Công Ty hợp tác đầu tư giáo dục QT Tín Phát -CN Quảng Nam 3.000.000     3.000.000
96 31/5/2022 UNBD Thành phố Hội An hỗ trợ 50.000.000   50.000.000  
97 31/5/2022 UNBD Thị xã Điện Bàn hỗ trợ 20.000.000   20.000.000  
TỔNG CỘNG  484.020.000 162.000.000 85.000.000 237.020.000

Công tác xã hội Trường học

CTXH

HĐTL

Quỹ thắp sáng tài năng

quy thap sang 

Số tài khoản ủng hộ quỹ thắp sáng tài năng
Tên TK: Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông
Số TK: 230704070003938
Tại: Ngân hàng HDBank - chi nhánh Quảng Nam

- Ban Đại diện CMHS vận động (17.000.000 đồng) trong đợt kỷ niệm 40 năm ngày NGVN 20-11-2022 - năm học 2022-2023
- Quy chế khen thưởng từ quỹ thắp sáng tài năng Lê Thánh Tông năm học 2021-2022

- Danh sách ủng hộ quỹ thắp sáng tài năng Lê Thánh Tông - năm học 2020-2021

Banner liên kết

lms
HOCHIMINH
 quang cao ly
thkn
vnedu

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 366
Liên kết web : 17
Số lần xem bài viết : 1236043
Hiện có 79 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Danh bạ các tổ

STT Họ và Tên Chuyên môn Chức vụ Địa chỉ email
1  Lê Thành Vinh  Thạc Sĩ  Hiệu trưởng lethanhvinhedu@gmail.com
2  Nguyễn Đình Can  Thạc Sĩ  Phó Hiệu trưởng nguyendinhcan80@gmail.com
3  Phan Văn Thuận  Thạc Sĩ  Phó Hiệu trưởng phanvanthuan77.ltt@gmail.com

 

 

 

 

nguyendinhcan80@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1 Nguyễn Thị Minh Chánh Đại Học Kế Toán chanhntm@gmail.com
2 Hồ Trần Phương Hiếu Đại Học Văn Thư (TT) phuonghieu.nv@gmail.com
3 Lê Trương Thanh Thảo Đại Học CNTT lttthao44@gmail.com
4 Nguyễn Thị Phương Lan Trung Cấp Thư viện lankhai2012@gmail.com
5 Trần Thị Tiên Tân Đại Học Thiết bị Sinh tientantp@gmail.com
6 Trương Văn Đóa Chưa Đào Tạo Bảo Vệ  
7 Trần Quang Đình Chưa Đào Tạo Bảo Vệ  
8 Lưu Quốc Hùng Chưa Đào Tạo  Bảo Vệ  

 

 

Trần Phương Trúc Linh
Trần Thị Như Thùy
Võ Thị Ly
Huỳnh Thị Thu Sa
Nguyễn Thị Hoài Thương
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Trần Văn Châu Thạc Sĩ Giáo viên tranvanchau1630@gmail.com
2  Ngô Tỵ Đại Học Tổ Phó CM ngoty.qn@gmail.com
3  Đỗ Thị Hồng Anh Thạc Sĩ Giáo viên honganh161079@gmail.com
4  Trương Thị Thanh Thuỷ Thạc Sĩ Giáo viên thanhthuy250781@gmail.com
5  Nguyễn Văn Thời Đại Học  Giáo Vvên vanthoidx0101@gmail.com
6  Lê Bình Long Thạc Sĩ Tổ Trưởng CM, Phó CT Công đoàn binhlong01@gmail.com
7  Nguyễn Thị Phương Dung Thạc Sĩ Giáo viên phdungsn@gmail.com
8  Trần Lê Hương Ly Thạc Sĩ Giáo Viên lycan0984@gmail.com
9 Đinh Thị Duy Phương Thạc Sĩ  Giáo Viên duyphuongdng@gmail.com
10 Nguyễn Việt Cường Đại Học Giáo Viên  nvcuong.py.036@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Đại chỉ email
1  Võ Ngọc Cảnh Đại Học Tổ Trưởng CM Canh_qsqn@yahoo.com
2  Hoàng Phương Hà Thạc Sĩ Giáo Viên phuongha51@yahoo.com
3  Trần Thị Thanh Huyền Thạc Sĩ Giáo Viên Tranhuyen2703@gmail.com
4  Nguyễn Đức Nhân Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenducnhan2112@gmail.com
5  Ngô Thị Diễm Phúc Thạc Sĩ Giáo Viên cogiaout@gmail.com
6  Nguyễn Thị Hằng Đại Học Giáo Viên hangdbqn@gmail.com
7 Lê Bá Lân Đại Học Giáo Viên lebalan215@gmail.com

 

 

 

Nguyễn Thị Hằng
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Đoàn Văn Miên Thạc Sĩ Tổ Trưởng CM doanvanmien77@gmail.com
2  Phan Thị Quỳnh Loan Thạc Sĩ Giáo Viên quynhloan1810@gmail.com
3  Lê Mậu Thành Đại Học Giáo Viên lemauthanhsn@gmail.com
4  Nguyễn Kim Quốc Việt Thạc Sĩ Phó BT Đoàn nkquocviet0909@gmail.com
5  Nguyễn Thị Trang Thạc Sĩ Giáo Viên trangtq87@gmail.com
6  Lê Thị Lan Nhung Đại Học Giáo Viên lannhung2207@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Lê Thị Thuý Ngọc Đại Học Tổ Trưởng CM lethuyngoc1971@gmail.com
2  Lương Thị Hồng Chi Thạc Sĩ Giáo Viên luonghongchi1710@gmai.com
3  Trần Thị Xuân Thắm Thạc Sĩ Giáo Viên tranxuantham@gmailcom
4  Trương Thị Tiểu Vi Thạc Sĩ Tổ Phó CM truongtieuvi@gmail.com
5  Đỗ Vân Anh Thạc Sĩ Giáo Viên vananhdo09@gmail.com
6  Ngô Hoàng Ry Thạc Sĩ Giáo viên ngohoangry04@gmail.com
7  Trần Thị Ngọc Tuyết Thạc Sĩ Giáo viên ngoctuyet96@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Trần Ngọc Thuỷ Tiên Thạc Sĩ Giáo viên tranngocthuytien@gmail.com
2  Văn Thị Phương Trang Tiến Sĩ Tổ Trưởng CM vanphuongtrang82@gmail.com
3  Nguyễn Hữu Vĩnh Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenhuuvinh70@gmail.com
4  Trương Thị Trà Đại Học Giáo Viên thitratruong@gmail.com
5  Huỳnh Thị Ngọc Uyên Đại Học Giáo Viên ngocuyenhuynh@gmail.com
6  Lê Thị Ngọc Trâm Đại Học Giáo Viên lengoctram1402@gmail.com
7  Phùng Huệ Anh Đại Học Giáo Viên phunghueanh@gmail.com
8  Nguyễn Thị Hoàng Vân Đại Học Giáo Viên nanabozu0611@gmail.com
9 Lưu Thị Tuyết Thạc Sĩ Giáo Viên luuthituyet77ltt@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Ngô Thị Lê Chi Thạc Sĩ Giáo Viên anchingole@gmail.com
2  Dương Thị Thu Đông Thạc Sĩ Giáo Viên duongthudongtqc@gmail.com
3  Nguyễn Thị Sim Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenthisimdh@yahoo.com
4  Huỳnh Hoàng Thư Đại Học Giáo Viên huynhhoangthu2015@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Lê Văn Đông Thạc Sĩ Tổ Trưởng CM ledong1080@gmail.com
2  Nguyễn Thị Diếm Thúy Thạc Sĩ Giáo Viên diemthuy0402@gmail.com
3  Huỳnh Thị Xuân Diệu Thạc Sĩ Giáo Viên htxdieu@gmail.com
4  Đoàn Thị Bích Tuyền Thạc Sĩ Giáo Viên tuyendoan85@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Huỳnh Văn Tuyết Tiến Sĩ TTCM huynhvantuyet@gmail.com
2  Ngô Thị Minh Hiền Đại Học Giáo viên huyenngominh72@yahoo.com.vn
3  Phạm Thị Thuý Nguyệt Đại Học Giáo viên phamnguyet392012@gmail.com
4  Lê Văn Chương Đại Học Giáo viên levanchuongtv@gmail.com
5  Lê Văn Tri Đại Học Giáo viên tri010175@gmail.com
6  Cao Thị Thảo Đại Học Giáo viên mayn28@gmail.com
7  Trương Thị Ngọc Huyền Đại Học Giáo viên truongngochuyen98a10@gmail.com
8  Huỳnh Nguyên Ngọc Hiền Đại Học Giáo viên ngochien.310@gmail.com
9  Phan Lê Minh Bảo Đại Học Giáo viên minhbaochuyenbqn@gmail.com
10 Trương Thị Ngọc Trinh Đại Học Giáo viên trinhspdl2016@gmail.com
11 Lê Phạm Hoàng Vân Đại Học Giáo viên lphv.sph@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Trương Ngọc Tín Đại Học TTCM truongtintqc@gmail.com
2  Nguyễn Trọng Toàn Đại Học Giáo Viên trongtoan189@gmail.com
3  Lê Hồ Chung Đại Học Giáo Viên lechung46.ha@gmail.com
4  Tô Thanh Huân Đại Học Giáo Viên tothanhhuan@gmail.com