Quỹ thắp sáng tài năng năm học 2020-2021

  • PDF.InEmail

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ THẮP SÁNG TÀI NĂNG LÊ THÁNH TÔNG 

Năm học 2020-2021

 

STT

Họ và tên

Địa chỉ/Lớp

 Số tiền

1

Ông

Võ Hồng Sơn

PH học sinh

Võ Quỳnh Châu Anh

Lớp 10 chuyên Toán

     2.000.000

2

Ông

Lê Văn Thanh

PH học sinh

Lê Nguyễn Huy Bình

Lớp 10 chuyên Toán

        200.000

3

Ông

Nguyễn Nhung

PH học sinh

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Lớp 10 chuyên Toán

        500.000

4

Ông

Nguyễn Văn Tuấn

PH học sinh

Nguyễn Trọng Hiếu

Lớp 10 chuyên Toán

        200.000

5

Ông

Phan Việt Hưng

PH học sinh

Phan Việt Hoàng

Lớp 10 chuyên Toán

        500.000

6

Ông

Nguyễn Hữu Đức

PH học sinh

Nguyễn Hữu Anh Khoa

Lớp 10 chuyên Toán

        500.000

7

Ông

Võ Tình

PH học sinh

Võ Thiên Lý

Lớp 10 chuyên Toán

        500.000

8

Ông

Huỳnh Phước Sơn

PH học sinh

Huỳnh Phước Mạnh

Lớp 10 chuyên Toán

        500.000

9

Ông

Nguyễn Hoài Đức

PH học sinh

Nguyễn Hoài Nam

Lớp 10 chuyên Toán

     1.000.000

10

Ông

Văn Công Tuấn

PH học sinh

Văn Công Vũ

Lớp 10 chuyên Toán

     5.000.000

11

Ông

Võ Danh

PH học sinh

Võ Anh Kiệt

Lớp 10 chuyên Lý

        500.000

12

Ông

Lê Hồ Phước Vĩnh

PH học sinh

Lê Nguyễn Phước Kỳ

Lớp 10 chuyên Lý

     1.000.000

13

Ông

Nguyễn Nhạn

PH học sinh

Nguyễn Quang Khải

Lớp 10 chuyên Lý

     1.000.000

14

Ông

Trần Văn Thanh

PH học sinh

Trần Anh Khoa

Lớp 10 chuyên Lý

     1.000.000

15

Ông

Phạm Khắc Khiết

PH học sinh

Phạm Khắc Bảo Trân

Lớp 10 chuyên Lý

        500.000

16

Ông

Lê Văn Tâm

PH học sinh

Lê Võ Phúc Hòa

Lớp 10 chuyên Lý

        500.000

17

Ông

Lê Huỳnh Tê

PH học sinh

Lê Huỳnh An Thiên

Lớp 10 chuyên Hóa

     1.000.000

18

Ông

Nguyễn Tâm Duy

PH học sinh

Nguyễn Hà Thanh Trúc

Lớp 10 chuyên Hóa

     3.000.000

19

Ông

Đỗ Ngọc Minh

PH học sinh

Đỗ Thị Như Hạnh

 Lớp 10 chuyên Sinh

     1.000.000

20

Ông

Lê Văn Công

PH học sinh

Lê Minh Hậu

 Lớp 10 chuyên Sinh

        500.000

21

Ông

Đỗ Chấn

PH học sinh

Đỗ Thiện Nhân

 Lớp 10 chuyên Sinh

        500.000

22

Ông

Lê Văn Mãnh

PH học sinh

Lê Bảo Uyên Nhi

 Lớp 10 chuyên Sinh

        500.000

23

Ông

Phạm Huỳnh Thanh

PH học sinh

Phạm Hiếu Dân

 Lớp 10 chuyên Tin

        200.000

24

Ông

Huỳnh Kim Khoa

PH học sinh

Huỳnh Quốc Huy

 Lớp 10 chuyên Tin

     1.000.000

25

Ông

Đặng Đức Vinh

PH học sinh

Đặng Nguyễn Hữu Huy

 Lớp 10 chuyên Tin

        500.000

26

Ông

Đoàn Văn Bảo

PH học sinh

Đoàn Văn Nhật Huy

 Lớp 10 chuyên Tin

     5.000.000

27

Ông

Nguyễn Du

PH học sinh

Nguyễn Minh Khoa

 Lớp 10 chuyên Tin

     1.000.000

28

Ông

Nguyễn Đình Thông

PH học sinh

Nguyễn Nguyên Trà Ny

 Lớp 10 chuyên Tin

     1.000.000

29

Ông

Dương Hiển Qúy

PH học sinh

Dương Uyển Nhi

 Lớp 10 chuyên Tin

        500.000

30

Ông

Dương Mạnh Tiến

PH học sinh

Dương Thị Kim Oanh

 Lớp 10 chuyên Tin

        500.000

31

Ông

Phạm Hồng Phúc

PH học sinh

Phạm Hồng Quân

 Lớp 10 chuyên Tin

        500.000

32

Ông

Trần Thiều Hoa

PH học sinh

Trần Kiến Quốc

 Lớp 10 chuyên Tin

     5.000.000

33

Ông

Phan Quang Dương

PH học sinh

Phan Quang Kiên Toàn

 Lớp 10 chuyên Tin

        500.000

34

Ông

Ngô Đức Thạnh

PH học sinh

Ngô Huỳnh Thanh Thúy

 Lớp 10 chuyên Văn

        500.000

35

Ông

Lương Tấn Lộc

PH học sinh

Lương Nguyễn Tấn Hưng

 Lớp 10 chuyên Sử - Địa

        500.000

36

Ông

Lê Tự Soái

PH học sinh

Lê Tự Minh Huy

 Lớp 11 chuyên Toán

        500.000

37

Ông

Phạm Minh Triều

PH học sinh

Phạm Trần Hồng Phúc

 Lớp 11 chuyên Toán

        500.000

38

Ông

Nguyễn Văn Dũng

PH học sinh

Mai Hương Trà

 Lớp 11 chuyên Toán

        500.000

39

Ông

Mai Văn Hùng

PH học sinh

Mai Xuân Vinh

 Lớp 11 chuyên Toán

        500.000

40

Ông

Trần Văn Tài

PH học sinh

Trần Lê Long Vũ

 Lớp 11 chuyên Toán

        500.000

41

Ông

Lê Văn Nguyên

PH học sinh

Lê Thị Hà An

 Lớp 11 chuyên Toán

     2.000.000

42

Ông

Phan Thanh Phước

PH học sinh

Phan Khải Nguyên

 Lớp 11 chuyên Lý

        500.000

43

Ông

Trần Chí Nam

PH học sinh

Trần Quốc Bảo

 Lớp 11 chuyên Hóa

        500.000

44

Ông

Nguyễn Hà

PH học sinh

Nguyễn Bình

 Lớp 11 chuyên Hóa

        500.000

45

Ông

Đỗ Văn Vân

PH học sinh

Đỗ Văn Đạt

 Lớp 11 chuyên Hóa

        500.000

46

Ông

Lê Tiến Phương

PH học sinh

Lê Nguyễn Hoàng Đức

 Lớp 11 chuyên Hóa

        500.000

47

Ông

Mai Xuân Ngọc

PH học sinh

Mai Anh Minh Hoàng

 Lớp 11 chuyên Hóa

        500.000

48

Ông

Hồ Văn Trúc

PH học sinh

Hồ Văn Nguyên Khoa

 Lớp 11 chuyên Hóa

        500.000

49

Ông

Lê Hồng Phong

PH học sinh

Lê Hồng Phúc

 Lớp 11 chuyên Hóa

        500.000

50

Ông

Nguyễn Anh

PH học sinh

Nguyễn Phan Đăng Quân

 Lớp 11 chuyên Hóa

        200.000

51

Ông

Lê Thị Thanh Lan

PH học sinh

Nguyễn Đức Anh Tú

 Lớp 11 chuyên Hóa

        500.000

52

Ông

Trần Đăng Hậu

PH học sinh

Trần Đăng Huy Tuấn

 Lớp 11 chuyên Hóa

        500.000

53

Ông

Trần Phước Hai

PH học sinh

Trần Phước Anh Vũ

 Lớp 11 chuyên Hóa

        300.000

54

Ông

Mạc Vĩnh Châu

PH học sinh

Mạc Lê Vĩnh Ngân

 Lớp 11 chuyên Sinh

     1.000.000

55

Ông

Trần Công Hùng

PH học sinh

Trần Công Phát

 Lớp 11 chuyên Sinh

     5.000.000

56

Ông

Nguyễn Văn Độ

PH học sinh

Nguyễn Quốc Anh

 Lớp 11 chuyên Tin

     1.000.000

57

Ông

Nguyễn Ngọc Định

PH học sinh

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

 Lớp 11 chuyên Tin

58

Ông

Nguyễn Quốc Nguyện

PH học sinh

Nguyễn Quang Kiệt

 Lớp 11 chuyên Tin

59

Ông

Trần Quang Vũ

PH học sinh

Trần Quang Nguyên

 Lớp 11 chuyên Tin

60

Ông

Lê Bình Long

PH học sinh

Lê Bình Nguyên

 Lớp 11 chuyên Tin

        300.000

61

Ông

Lê Đình Phương

PH học sinh

Lê Nguyễn Đình Nguyên

 Lớp 11 chuyên Tin

        500.000

62

Ông

Trịnh Quang Vinh

PH học sinh

Trịnh Ngọc Mỹ Duyên

 Lớp 11 chuyên Văn

        500.000

63

Ông

Lê Viết Phước

PH học sinh

Lê Trần Diễm Hằng

 Lớp 11 chuyên Văn

        500.000

64

Ông

Nguyễn Ngọc Sỹ

PH học sinh

Nguyễn Hoàng Nguyên Khôi

 Lớp 11 chuyên Văn

        200.000

65

Ông

Huỳnh Đức Phước

PH học sinh

Huỳnh Thị Hạnh Thy

 Lớp 11 chuyên Văn

        500.000

66

Ông

Nguyễn Hoàng

PH học sinh

Nguyễn Trần Bảo Trân

 Lớp 11 chuyên Văn

        200.000

67

Ông

Lê Trần Duy Quang

PH học sinh

Lê Hạ Quỳnh

 Lớp 11 chuyên Văn

        500.000

68

Ông

Nguyễn Văn Khoa

PH học sinh

Nguyễn Văn Khải

 Lớp 11 chuyên Anh

     1.000.000

69

Ông

Nguyễn Ảnh

PH học sinh

Nguyễn Thị Hồng Nhung

 Lớp 11 chuyên Anh

     1.000.000

70

Ông

Lê Nguyễn Hoàng Huy

PH học sinh

Lê Ngọc Minh Châu

 Lớp 12 chuyên Toán

     1.000.000

71

Lê Thị Thùy Anh

PH học sinh

Nguyễn Văn Hưng

 Lớp 12 chuyên Toán

     5.000.000

72

Ông

Trần Sơn

PH học sinh

Trần Minh Huy

 Lớp 12 chuyên Toán

     1.000.000

73

Ông

Lê Viết Cường

PH học sinh

Lê Thanh Tuấn

 Lớp 12 chuyên Toán

     1.000.000

74

Ông

Nguyễn Hữu Ngọc

PH học sinh

Trần Lê Quốc Huy

 Lớp 12 chuyên Lý

        500.000

75

Ông

Phùng Văn Thanh

PH học sinh

Phùng Vũ An Quân

 Lớp 12 chuyên Lý

        500.000

76

Ông

Trần Công Hùng

PH học sinh

Trần Công Hoàng

 Lớp 12 chuyên Sinh

     5.000.000

77

Ông

Nguyễn Thiện Phú

PH học sinh

Nguyễn Nguyên Khương

Lớp 12 chuyên Tin

     1.000.000

78

Ông

Nguyễn Văn Phú

PH học sinh

Nguyễn Thị Kim Ngân

 Lớp 12 chuyên Văn

        500.000

79

Ông

Nguyễn Cư

PH học sinh

Nguyễn Thị Thùy Trang

 Lớp 12 chuyên Văn

        200.000

80

Ông

Đỗ Văn Tuyên

PH học sinh

Đỗ Phương Trà

 Lớp 12 chuyên Anh

     1.000.000

81

Ông

Nguyễn Văn Đại

PH học sinh

Nguyễn Trần Ánh Dương

 Lớp 12 chuyên Sử-Địa

        500.000

82

Ông

Ngô Tỵ

PH học sinh

Ngô Quang Huy

Cựu HS lớp 12 chuyên Lý

     2.000.000

83

Ông

Đinh Quốc Minh

PH học sinh

Đinh Bảo Uyên

Cựu HS lớp 12 chuyên Hóa

        500.000

84

Ông

Đinh Quốc Linh

PH học sinh

Đinh Quốc Bảo

Cựu HS lớp 12 chuyên Sinh

     1.000.000

85

Ông

Phạm Thanh Tùng

Giám đốc công ty Saiko

 

Điện Bàn, Quảng Nam

   65.000.000

86

Ngân hàng AgriBank - Chi nhánh Cửa Đại

12 Trần Hưng Đạo, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam

     3.000.000

87

Công ty bảo hiểm PVI Quảng Nam

133A Lê Hồng Phong, Tp. Hội An, Quảng Nam.

        500.000

88

Ông Phan Văn Tiến - Giám đốc công ty THHH Tân Thắng Tiến

 Cụm Công nghiệp Thanh Hà, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Quảng Nam

     2.000.000

89

Cà phê Trung Khang

 

 

97 Điện Biên Phủ, Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam

     2.000.000

90

Ông Huỳnh Kim Phố - GĐ ngân hàng HD Bank

244 Lý Thường Kiệt, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam

     5.000.000

91

Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

618 Hai Bà Trưng, Tp. Hội An, Quảng Nam

     1.000.000

92

Ông Nguyễn Hồng Vũ Đồng hương Quảng Nam - Làm việc tại TP.Hồ Chí Minh

 

   20.000.000

93

Ông Nguyễn Xuân Tự

 

 

 

     5.000.000

94

Công Ty TNHH Vật Tư Y Tế Hải Đăng

124-125 Khu Đô thị Phú Điền, phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

   20.000.000

95

Ông Đỗ Thanh Minh

 

 

Hội An

     1.000.000

96

Phụ huynh em Vân Anh

 

 

10 chuyên Văn

        500.000

97

Phụ huynh em Tường Vy

 

 

10 chuyên Văn

        300.000

98

Ông

Lê Ngọc Đức

PH học sinh

Lê Tiểu Ngọc

Cựu HS lớp 12 chuyên Văn

     5.000.000

Tổng cộng

 211.800.000

  

 

 

Công tác xã hội Trường học

CTXH

HĐTL

Quỹ thắp sáng tài năng

quy thap sang 

Số tài khoản ủng hộ quỹ thắp sáng tài năng
Tên TK: Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông
Số TK: 230704070003938
Tại: Ngân hàng HDBank - chi nhánh Quảng Nam

- Ban Đại diện CMHS vận động (17.000.000 đồng) trong đợt kỷ niệm 40 năm ngày NGVN 20-11-2022 - năm học 2022-2023
- Quy chế khen thưởng từ quỹ thắp sáng tài năng Lê Thánh Tông năm học 2021-2022

- Danh sách ủng hộ quỹ thắp sáng tài năng Lê Thánh Tông - năm học 2020-2021

Banner liên kết

lms
HOCHIMINH
 quang cao ly
thkn
vnedu

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 366
Liên kết web : 17
Số lần xem bài viết : 1235991
Hiện có 62 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Danh bạ các tổ

STT Họ và Tên Chuyên môn Chức vụ Địa chỉ email
1  Lê Thành Vinh  Thạc Sĩ  Hiệu trưởng lethanhvinhedu@gmail.com
2  Nguyễn Đình Can  Thạc Sĩ  Phó Hiệu trưởng nguyendinhcan80@gmail.com
3  Phan Văn Thuận  Thạc Sĩ  Phó Hiệu trưởng phanvanthuan77.ltt@gmail.com

 

 

 

 

nguyendinhcan80@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1 Nguyễn Thị Minh Chánh Đại Học Kế Toán chanhntm@gmail.com
2 Hồ Trần Phương Hiếu Đại Học Văn Thư (TT) phuonghieu.nv@gmail.com
3 Lê Trương Thanh Thảo Đại Học CNTT lttthao44@gmail.com
4 Nguyễn Thị Phương Lan Trung Cấp Thư viện lankhai2012@gmail.com
5 Trần Thị Tiên Tân Đại Học Thiết bị Sinh tientantp@gmail.com
6 Trương Văn Đóa Chưa Đào Tạo Bảo Vệ  
7 Trần Quang Đình Chưa Đào Tạo Bảo Vệ  
8 Lưu Quốc Hùng Chưa Đào Tạo  Bảo Vệ  

 

 

Trần Phương Trúc Linh
Trần Thị Như Thùy
Võ Thị Ly
Huỳnh Thị Thu Sa
Nguyễn Thị Hoài Thương
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Trần Văn Châu Thạc Sĩ Giáo viên tranvanchau1630@gmail.com
2  Ngô Tỵ Đại Học Tổ Phó CM ngoty.qn@gmail.com
3  Đỗ Thị Hồng Anh Thạc Sĩ Giáo viên honganh161079@gmail.com
4  Trương Thị Thanh Thuỷ Thạc Sĩ Giáo viên thanhthuy250781@gmail.com
5  Nguyễn Văn Thời Đại Học  Giáo Vvên vanthoidx0101@gmail.com
6  Lê Bình Long Thạc Sĩ Tổ Trưởng CM, Phó CT Công đoàn binhlong01@gmail.com
7  Nguyễn Thị Phương Dung Thạc Sĩ Giáo viên phdungsn@gmail.com
8  Trần Lê Hương Ly Thạc Sĩ Giáo Viên lycan0984@gmail.com
9 Đinh Thị Duy Phương Thạc Sĩ  Giáo Viên duyphuongdng@gmail.com
10 Nguyễn Việt Cường Đại Học Giáo Viên  nvcuong.py.036@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Đại chỉ email
1  Võ Ngọc Cảnh Đại Học Tổ Trưởng CM Canh_qsqn@yahoo.com
2  Hoàng Phương Hà Thạc Sĩ Giáo Viên phuongha51@yahoo.com
3  Trần Thị Thanh Huyền Thạc Sĩ Giáo Viên Tranhuyen2703@gmail.com
4  Nguyễn Đức Nhân Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenducnhan2112@gmail.com
5  Ngô Thị Diễm Phúc Thạc Sĩ Giáo Viên cogiaout@gmail.com
6  Nguyễn Thị Hằng Đại Học Giáo Viên hangdbqn@gmail.com
7 Lê Bá Lân Đại Học Giáo Viên lebalan215@gmail.com

 

 

 

Nguyễn Thị Hằng
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Đoàn Văn Miên Thạc Sĩ Tổ Trưởng CM doanvanmien77@gmail.com
2  Phan Thị Quỳnh Loan Thạc Sĩ Giáo Viên quynhloan1810@gmail.com
3  Lê Mậu Thành Đại Học Giáo Viên lemauthanhsn@gmail.com
4  Nguyễn Kim Quốc Việt Thạc Sĩ Phó BT Đoàn nkquocviet0909@gmail.com
5  Nguyễn Thị Trang Thạc Sĩ Giáo Viên trangtq87@gmail.com
6  Lê Thị Lan Nhung Đại Học Giáo Viên lannhung2207@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Lê Thị Thuý Ngọc Đại Học Tổ Trưởng CM lethuyngoc1971@gmail.com
2  Lương Thị Hồng Chi Thạc Sĩ Giáo Viên luonghongchi1710@gmai.com
3  Trần Thị Xuân Thắm Thạc Sĩ Giáo Viên tranxuantham@gmailcom
4  Trương Thị Tiểu Vi Thạc Sĩ Tổ Phó CM truongtieuvi@gmail.com
5  Đỗ Vân Anh Thạc Sĩ Giáo Viên vananhdo09@gmail.com
6  Ngô Hoàng Ry Thạc Sĩ Giáo viên ngohoangry04@gmail.com
7  Trần Thị Ngọc Tuyết Thạc Sĩ Giáo viên ngoctuyet96@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Trần Ngọc Thuỷ Tiên Thạc Sĩ Giáo viên tranngocthuytien@gmail.com
2  Văn Thị Phương Trang Tiến Sĩ Tổ Trưởng CM vanphuongtrang82@gmail.com
3  Nguyễn Hữu Vĩnh Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenhuuvinh70@gmail.com
4  Trương Thị Trà Đại Học Giáo Viên thitratruong@gmail.com
5  Huỳnh Thị Ngọc Uyên Đại Học Giáo Viên ngocuyenhuynh@gmail.com
6  Lê Thị Ngọc Trâm Đại Học Giáo Viên lengoctram1402@gmail.com
7  Phùng Huệ Anh Đại Học Giáo Viên phunghueanh@gmail.com
8  Nguyễn Thị Hoàng Vân Đại Học Giáo Viên nanabozu0611@gmail.com
9 Lưu Thị Tuyết Thạc Sĩ Giáo Viên luuthituyet77ltt@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Ngô Thị Lê Chi Thạc Sĩ Giáo Viên anchingole@gmail.com
2  Dương Thị Thu Đông Thạc Sĩ Giáo Viên duongthudongtqc@gmail.com
3  Nguyễn Thị Sim Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenthisimdh@yahoo.com
4  Huỳnh Hoàng Thư Đại Học Giáo Viên huynhhoangthu2015@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Lê Văn Đông Thạc Sĩ Tổ Trưởng CM ledong1080@gmail.com
2  Nguyễn Thị Diếm Thúy Thạc Sĩ Giáo Viên diemthuy0402@gmail.com
3  Huỳnh Thị Xuân Diệu Thạc Sĩ Giáo Viên htxdieu@gmail.com
4  Đoàn Thị Bích Tuyền Thạc Sĩ Giáo Viên tuyendoan85@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Huỳnh Văn Tuyết Tiến Sĩ TTCM huynhvantuyet@gmail.com
2  Ngô Thị Minh Hiền Đại Học Giáo viên huyenngominh72@yahoo.com.vn
3  Phạm Thị Thuý Nguyệt Đại Học Giáo viên phamnguyet392012@gmail.com
4  Lê Văn Chương Đại Học Giáo viên levanchuongtv@gmail.com
5  Lê Văn Tri Đại Học Giáo viên tri010175@gmail.com
6  Cao Thị Thảo Đại Học Giáo viên mayn28@gmail.com
7  Trương Thị Ngọc Huyền Đại Học Giáo viên truongngochuyen98a10@gmail.com
8  Huỳnh Nguyên Ngọc Hiền Đại Học Giáo viên ngochien.310@gmail.com
9  Phan Lê Minh Bảo Đại Học Giáo viên minhbaochuyenbqn@gmail.com
10 Trương Thị Ngọc Trinh Đại Học Giáo viên trinhspdl2016@gmail.com
11 Lê Phạm Hoàng Vân Đại Học Giáo viên lphv.sph@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Trương Ngọc Tín Đại Học TTCM truongtintqc@gmail.com
2  Nguyễn Trọng Toàn Đại Học Giáo Viên trongtoan189@gmail.com
3  Lê Hồ Chung Đại Học Giáo Viên lechung46.ha@gmail.com
4  Tô Thanh Huân Đại Học Giáo Viên tothanhhuan@gmail.com