Danh sách đạt giải trong các cuộc thi năm học 2018-2019

  • PDF.InEmail

Danh sách Học sinh đạt giải năm học 2018-2019

Họ và Tên Lớp Học sinh giỏi Tỉnh Học Sinh Giỏi Quốc gia Khoa học kỹ thuật Tỉnh Thí nghiệm thực hành Tỉnh Thuyết trình Văn học Tỉnh Tài năng Tiếng Anh (OTE) Học sinh giỏi Duyên Hải, Đồng Bằng Bắc Bộ Olympic Miền Nam Tin học trẻ Thành phố Tin học trẻ Tỉnh Giải Toán bằng Tiếng Anh (HOMC) Giải Olympic Hình học Iran 2018
Nguyễn Xuân Bảo 10/1 HC Đồng
Lê Ngọc Minh Châu 10/1 HC Đồng
Trần Minh Huy 10/1 HC Đồng HC Bạc
Nguyễn Văn Hưng 10/1 HC Đồng
Nguyễn Anh Khoa 10/1 HC Đồng
Trương Nhật Nam 10/1 HC Bạc
Nguyễn Thanh Nguyên 10/1 HC Bạc
Mai Phương 10/1 HC Bạc HC Đồng
Trần Nguyễn Thanh Sơn 10/1 HC Bạc
Lê Thanh Tuấn 10/1 HC Đồng HC Vàng HC Đồng
Đoàn Thị Phước Huyền 10/2 HC Đồng
Huỳnh Trần Nhật Minh 10/2 HC Đồng
Lê Nguyễn Nhật Minh 10/2 HC Đồng
Phạm Thị Phương Thảo 10/2 HC Bạc
Lê Văn Tuấn 10/2 Khuyến khích
Nguyễn Ngọc Thái Duy 10/3 Khuyến khích
Lê Thị Hồng Hà 10/3 Ba HC Vàng HC Vàng
Trần Nguyễn Như Ngọc 10/3 HC Đồng
Phan Văn Nguyên 10/3 Khuyến khích
Phạm Quang Hữu Phước 10/3 HC Bạc
Đỗ Minh Tín 10/3 Khuyến khích
Phạm Nguyễn Trọng Tuấn 10/3 HC Bạc
Mai Xuân Hiếu 10/4 HC Đồng
Phạm Ngọc Huy 10/4 HC Đồng
Lê Bá Lộc 10/4 HC Vàng HC Vàng
Nguyễn Quỳnh Vân Uyên 10/4 HC Đồng
Trần Lê Trịnh Vỹ 10/4 HC Bạc
Phạm Tăng Huy 10/5 Khuyến khích Khuyến khích HC Đồng
Nguyễn Nguyên Khương 10/5 HC Đồng
Trần Lê Hoàng Lâm 10/5 Khuyến khích HC Đồng HC Bạc
Trần Vũ Bảo Phúc 10/5 HC Đồng
Nguyễn Ngọc Ánh 10/6 Nhì HC Đồng HC Bạc
Lê Lưu Ngân Giang 10/6 Khuyến khích
Phan Quỳnh Hương 10/6 Nhì
Lê Thị Khánh Linh 10/6 Khuyến khích
Trần Nguyễn Trà My 10/6 Khuyến khích
Nguyễn Thị Kim Ngân 10/6 Nhì Khuyến khích HC Vàng HC Bạc
Nguyễn Trần Thảo Nguyên 10/6 Nhì
Đặng Văn Quang 10/6 Nhất HC Đồng HC Vàng
Nguyễn Diệp Anh 10/7 Khuyến khích Khuyến khích
Lê Thị Hiền 10/7 HC Bạc
Ngô Phương Nam 10/7 HC Bạc
Võ Văn Bưu 10/8 HC Bạc
Trang Lê Minh Hậu 10/8 HC Đồng
Phạm Thị Mơ 10/8 HC Đồng
Nguyễn Thị Ly Na 10/8 HC Bạc
Lê Thiện Thanh Nga 10/8 HC Vàng
Lưu Trần Thị Thu Sương 10/8 HC Bạc
Lê Thị Phương Thảo 10/8 Khuyến khích
Mai Thị Yến Thi 10/8 HC Đồng
Dương Thị Xuân Thu 10/8 HC Vàng
Lê Hương Trà 10/8 Khuyến khích
Nguyễn Thị Như Trúc 10/8 HC Vàng
Phan Thị Ngọc Vy 10/8 Khuyến khích
Nguyễn Hà Vi Hằng 11/1 Nhì Khuyến khích HC Bạc
Thân Trung Hiếu 11/1 Nhì HC Vàng
Trần Minh Nhật 11/1 Khuyến khích
Tăng Văn Tây 11/1 HC Đồng
Bùi Quang Ẩn 11/2 Ba
Trần Lê Công Ẩn 11/2 Ba
Huỳnh Thư Hoàng 11/2 Khuyến khích
Ngô Quang Huy 11/2 Ba Nhất HC Đồng
Phan Thành Nhân 11/2 Khuyến khích
Trần Hoàng Anh Phi 11/2 Ba
Nguyễn Văn Quang 11/2 Khuyến khích
Nguyễn Ngọc Sáng 11/2 Ba HC Bạc
Nguyễn Hoàng Thanh 11/2 Ba HC Bạc
Lê Ngọc Thành 11/2 Khuyến khích
Nguyễn Đình Thịnh 11/2 Ba HC Đồng
Huỳnh Khắc Triệu 11/2 Ba HC Đồng
Nguyễn Thanh Trọng 11/2 Nhì Nhì HC Đồng
Văn Thành An 11/3 Khuyến khích
Huỳnh Hữu Minh 11/3 Ba HC Đồng
Phạm Văn Phú 11/3 Nhì HC Bạc
Nguyễn Văn Thuận 11/3 Khuyến khích
Hà Trần Thùy Trâm 11/3 Khuyến khích Khuyến khích
Nguyễn Châu Giang 11/4 Khuyến khích
Phạm Dương Kim Kiều 11/4 Ba HC Bạc HC Đồng
Dương Thị Diệu Linh 11/4 Khuyến khích HC Vàng
Khúc Anh Tài 11/4 Ba Khuyến khích HC Đồng HC Bạc
Trần Thị Như Ý 11/4 Khuyến khích HC Vàng
Huỳnh Xuân Diệu 11/5 Ba HC Bạc Khuyến khích
Nguyễn Văn Huân 11/5 Nhì Khuyến khích Nhì Ba
Trịnh Lê Nguyên 11/5 Ba Ba
Hồ Đức Tân 11/5 Ba Khuyến khích
Nguyễn Hứa Thọ 11/5 Khuyến khích HC Vàng Nhất Nhất
Nguyễn Thị Thanh Giang 11/6 Ba HC Bạc
Bùi Dạ Thu Giang 11/6 Nhất HC Đồng
Đoàn Gia Hân 11/6 Khuyến khích
Lê Thị Thùy Nghi 11/6 Ba
Lê Tiểu Ngọc 11/6 Khuyến khích HC Bạc
Nguyễn Thị Thảo 11/6 Ba
Nguyễn Minh Trang 11/6 Ba Khuyến khích
Phạm Thùy Trang 11/6 Khuyến khích HC Đồng
Trần Phước Đăng Hoàng 11/7 Nhì Khuyến khích
Trần Hưng Khải 11/7 Nhì Khuyến khích
Trần Thị Thanh Ngân 11/7 Ba HC Đồng
Cao Thục Như 11/7 Ba Khuyến khích
Nguyễn Thị Thục Oanh 11/7 Khuyến khích
Đinh Ngọc Thư 11/7 Khuyến khích
Hồ Đức Duy 11/8 Khuyến khích HC Vàng
Phạm Thị Thu Hà 11/8 Ba HC Đồng
Nguyễn Văn Hậu 11/8 Ba HC Đồng
Nguyễn Đỗ Nhật Minh 11/8 Ba HC Đồng
Nguyễn Minh Phượng 11/8 Khuyến khích HC Đồng
Trần Đình Xuân Quỳnh 11/8 HC Đồng
Võ Thị Minh Thảnh 11/8 Nhì HC Bạc
Nguyễn Thị Thanh Thương 11/8 Ba HC Vàng
Nguyễn Thị Thanh Thùy 11/8 Ba
Nguyễn Thị Ánh Trúc 11/8 Nhì Khuyến khích HC Đồng
Bùi Xuân Việt 11/8 Khuyến khích HC Đồng
Phạm Lý Nhật Duy 12/1 Nhất Khuyến khích HC Bạc
Đặng Thị Hoa 12/1 Khuyến khích
Nguyễn Văn Khang 12/1 Ba
Đinh Nguyên Khánh 12/1 Ba
Lê Hà Khiêm 12/1 Nhì Khuyến khích HC Vàng
Hà Thị Thùy Mến 12/1 Khuyến khích
Trần Thiện Thu Uyên 12/1 Nhì Khuyến khích
Nguyễn Thị Hiền Vi 12/1 Ba
Phạm Lại Minh Hoàng 12/2 Khuyến khích Ba
Lâm Văn Hồng 12/2 Nhì Khuyến khích
Hứa Hoàng Phúc 12/2 Khuyến khích
Nguyễn Thị Tiền 12/2 Ba
Lý Minh Toàn 12/2 Nhất Khuyến khích
Võ Trung Vỹ 12/2 Ba
Lê Đình Việt Khanh 12/3 Nhất Khuyến khích
Phan Thiều Ngọc 12/3 Nhất Khuyến khích
Huỳnh Thị Ý Nhi 12/3 Ba
Nguyễn Quỳnh Như 12/3 Nhì
Nguyễn Thanh Lâm 12/4 Ba
Đỗ Thị Minh Lộc 12/4 Nhì Khuyến khích
Phan Minh Nhật Nguyệt 12/4 Ba
Võ Thị Hoàng Ny 12/4 Nhì Ba
Đỗ Quang Phi 12/4 Khuyến khích
Trần Hồng Quân 12/4 Ba
Hồ Nguyễn Văn Tân 12/4 Nhất Ba
Đỗ Viết Trường 12/4 Ba
Đinh Vương Thùy Linh 12/5 Khuyến khích
Lê Phan Phú Quốc 12/5 Ba
Lê Thị Hoàng Châu 12/6 Khuyến khích
Lê Thị Thanh Duyên 12/6 Khuyến khích
Dương Thị Cẩm Gấm 12/6 Ba
Nguyễn Lê Kiều Hân 12/6 Nhì
Lê Phương Cẩm Linh 12/6 Ba
Nguyễn Thị Lựu 12/6 Nhì Khuyến khích
Trương Thị Mỹ Phước 12/6 Nhì
Bùi Thị Thúy Quỳnh 12/6 Khuyến khích
Nguyễn Bảo Hoài Trâm 12/6 Khuyến khích
Nguyễn Thị Thanh Tuyền 12/6 Ba
Phùng Ngọc Uyên 12/6 Khuyến khích
Phùng Hoàng Ca 12/7 Nhất Khuyến khích
Võ Đăng Châu 12/7 Ba
Hồ Vũ Nhật Huy 12/7 Nhì
Đỗ Lê Khoa 12/7 Khuyến khích
Võ Anh Khoa 12/7 Khuyến khích
Nguyễn Phan Hoài Ngân 12/7 Ba
Nguyễn Lê Quỳnh Như 12/7 Nhất
Trương Bách Tố Như 12/7 Nhì
Lê Thanh Thiện 12/7 Ba
Phan Ngọc Diệu Thu 12/7 Khuyến khích
Võ Lê Huyền Trân 12/7 Ba
Phan Minh Hạnh Uyên 12/7 Ba
Đặng Thị Thúy Hoa 12/8 Nhất Khuyến khích
Nguyễn Thị Tình 12/8 Khuyến khích
Võ Thị Trang 12/8 Nhì
Nguyễn Thị Vàng 12/8 Ba
Võ Đăng Vinh 12/8 Nhất
Trần Thị Hoàn Vy 12/8 Khuyến khíchBanner liên kết

HOCHIMINH

quang cao ly
oofficesogiaoduc

thkn

vnedu

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 193
Liên kết web : 16
Số lần xem bài viết : 339807
Hiện có 26 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Danh bạ các tổ

STT Họ và Tên Chuyên môn Chức vụ Địa chỉ email
1  Lê Thành Vinh  Thạc Sĩ  Hiệu trưởng lethanhvinhedu@gmail.com
2  Phạm Lê Ngọc Anh  Thạc Sĩ  Phó Hiệu trưởng anhngocpham1968@gmail.com
3  Nguyễn Đình Can  Thạc Sĩ  Phó Hiệu trưởng nguyendinhcan80@gmail.com

 

 

 

 

nguyendinhcan80@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Nguyễn Thị Minh Chánh Đại Học Kế Toán chanhntm@gmail.com
2  Nguyễn Thị Phương Lan Trung Cấp Thủ Quỹ lankhai2012@gmail.com
3  Trần Thị Cẩm Nhung Đại Học Giáo Vụ tranthicamnhung8389@gmail.com
4  Lê Trương Thanh Thảo  Đại Học CNTT lttthao44@gmail.com
5  Hồ Trần Phương Hiếu Đại Học Văn Thư (TT) phuonghieu.nv@gmail.com
6  Lê Thị Bích Cộng Đại Học Thư Viện lethibichcong@gmail.com
7  Trần Quang Đình Chưa Đào Tạo Bảo Vệ
8  Lưu Quốc Hùng  Chưa Đào Tạo  Bảo Vệ
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Trần Văn Châu Thạc Sĩ Giáo viên tranvanchau1630@gmail.com
2  Ngô Tỵ Đại Học Tổ Phó CM ngoty.qn@gmail.com
3  Đỗ Thị Hồng Anh Thạc Sĩ Giáo viên honganh161079@gmail.com
4  Trương Thị Thanh Thuỷ Thạc Sĩ Giáo viên thanhthuy250781@gmail.com
5  Mai Thị Ánh Minh Thạc Sĩ Giáo Vvên maithianhminh@gmail.com
6  Nguyễn Văn Thời Đại Học  Giáo Vvên vanthoidx0101@gmail.com
7  Đinh Thị Duy Phương Thạc Sĩ Giáo viên duyphuongdng@gmail.com
8  Lê Bình Long Thạc Sĩ Tổ Trưởng CM, Phó CT Công đoàn binhlong01@gmail.com
9  Nguyễn Thị Phương Dung Thạc Sĩ Giáo viên phdungsn@gmail.com
10  Trần Lê Hương Ly Thạc Sĩ Giáo Viên lycan0984@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Đại chỉ email
1  Võ Ngọc Cảnh Đại Học Tổ Trưởng CM Canh_qsqn@yahoo.com
2  Hoàng Phương Hà Thạc Sĩ Giáo Viên phuongha51@yahoo.com
3  Trần Thị Thanh Huyền Thạc Sĩ Giáo Viên Tranhuyen2703@gmail.com
4  Nguyễn Đức Nhân Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenducnhan2112@gmail.com
5  Ngô Thị Diễm Phúc Thạc Sĩ Giáo Viên cogiaout@gmail.com
6  Nguyễn Thị Hằng Đại Học Giáo Viên hangdbqn@gmail.com

 

 

 

Nguyễn Thị Hằng
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Đoàn Văn Miên Thạc Sĩ Tổ Trưởng CM doanvanmien77@gmail.com
2  Phan Thị Quỳnh Loan Thạc Sĩ Giáo Viên quynhloan1810@gmail.com
3  Lê Mậu Thành Đại Học Giáo Viên lemauthanhsn@gmail.com
4  Lê Văn Hùng Thạc Sĩ Giáo Viên lvh05@gmail.com
5  Nguyễn Kim Quốc Việt Thạc Sĩ Phó BT Đoàn nkquocviet0909@gmail.com
6  Nguyễn Thị Trang Thạc Sĩ Giáo Viên trangtq87@gmail.com
7  Lê Thị Lan Nhung Đại Học Giáo Viên lannhung2207@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Lê Thị Thuý Ngọc Đại Học Tổ Trưởng CM lethuyngoc1971@gmail.com
2  Lương Thị Hồng Chi Thạc Sĩ Giáo Viên luonghongchi1710@gmai.com
3  Lê Viết Hải Đường Thạc sĩ Giáo Viên leviethaiduong@yahoo.com
4  Trần Thị Xuân Thắm Thạc Sĩ Giáo Viên tranxuantham@gmailcom
5  Trương Thị Tiểu Vi Thạc Sĩ Tổ Phó CM truongtieuvi@gmail.com
6  Nguyễn Thị Thu Uyên Đại Học Giáo Viên uyen_hoian@yahoo.com
7  Đỗ Vân Anh Thạc Sĩ Giáo Viên vananhdo09@gmail.com
8  Ngô Hoàng Ry Thạc Sĩ Giáo viên ngohoangry04@gmail.com
9  Trần Thị Ngọc Tuyết Thạc Sĩ Giáo viên ngoctuyet96@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Nguyễn Quý Đại Học Tổ Trưởng CM nguyenquy.hd@gmail.com
2  Trần Ngọc Thuỷ Tiên Thạc Sĩ Giáo viên tranngocthuytien@gmail.com
3  Văn Thị Phương Trang Tiến Sĩ Tổ Phó CM vanphuongtrang82@gmail.com
4  Lưu Thị Tuyết Thạc Sĩ Giáo Viên luuthituyet77@yahoo.com.vn
5  Nguyễn Hữu Vĩnh Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenhuuvinh70@gmail.com
6  Trương Thị Trà Đại Học Giáo Viên thitratruong@gmail.com
7  Huỳnh Thị Ngọc Uyên Đại Học Giáo Viên ngocuyenhuynh@gmail.com
8  Lê Thị Ngọc Trâm Đại Học Giáo Viên lengoctram1402@gmail.com
9  Phùng Huệ Anh Đại Học Giáo Viên phunghueanh@gmail.com
10  Nguyễn Thị Hoàng Vân Đại Học Giáo Viên nanabozu0611@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Ngô Thị Lê Chi Thạc Sĩ Giáo Viên anchingole@gmail.com
2  Dương Thị Thu Đông Thạc Sĩ Giáo Viên duongthudongtqc@gmail.com
3  Nguyễn Thị Sim Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenthisimdh@yahoo.com
4  Phan Văn Thuận Thạc Sĩ Tổ Trưởng CM phanthuan77@gmail.com
5  Nguyễn Thị Tú Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenthitu.ha2010@gmail.com
6  Huỳnh Hoàng Thư Đại Học Giáo Viên huynhhoangthu2015@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Lê Văn Đông Thạc Sĩ Tổ Trưởng CM ledong1080@gmail.com
2  Nguyễn Thị Diếm Thúy Thạc Sĩ Giáo Viên diemthuy0402@gmail.com
3  Huỳnh Thị Xuân Diệu Thạc Sĩ Giáo Viên htxdieu@gmail.com
4  Đoàn Thị Bích Tuyền Thạc Sĩ Giáo Viên tuyendoan85@gmail.com
5  Vũ Thị Mai phương Thạc Sĩ Giáo Viên vutmaiphuong@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Huỳnh Văn Tuyết Tiến Sĩ TTCM huynhvantuyet@gmail.com
2  Ngô Thị Minh Hiền Đại Học Giáo viên huyenngominh72@yahoo.com.vn
3  Phạm Thị Thuý Nguyệt Đại Học Giáo Viên phamnguyet392012@gmail.com
4  Lê Văn Chương Đại Học Giáo Viên levanchuongtv@gmail.com
5  Lê Văn Tri Đại Học Giáo Viên tri010175@gmail.com
6  Cao Thị Thảo Đại Học Giáo Viên mayn28@gmail.com
7  Lê Phạm Hoàng Vân Đại Học Giáo Viên lphv.sph@gmail.com
8  Huỳnh Nguyên Ngọc Hiền Đại Học Giáo Viên ngochien.310@gmail.com
9  Phan Lê Minh Bảo Đại Học Giáo Viên minhbaochuyenbqn@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Trương Ngọc Tín Đại Học TTCM truongtintqc@gmail.com
2  Nguyễn Trọng Toàn Đại Học Giáo Viên trongtoan189@gmail.com
3  Lê Hồ Chung Đại Học Giáo Viên lechung46.ha@gmail.com
4  Phan Thị Lệ Mỹ Đại Học Giáo Viên lemy1310@gmail.com
5  Tô Thanh Huân Đại Học Giáo Viên tothanhhuan@gmail.com