Danh sách đạt giải trong các cuộc thi 2018-2019

  • PDF.InEmail

Danh sách Học sinh đạt giải năm học 2018-2019

STT Tên Ngày Sinh Lớp Học sinh giỏi Tỉnh Học sinh giỏi Quốc Gia Thí Nghiệm thực hành Tỉnh Thuyết Trình Văn học Tỉnh Tài năng Tiếng Anh
OTE
Olympic Miền Nam
1 Nguyễn Thanh Nguyên 20/08/2003 10/1 Bạc
2 Mai Phương 10/06/2003 10/1 Bạc
3 Lê Thanh Tuấn 02/01/2003 10/1 Vàng
4 Huỳnh Trần Nhật Minh 29/04/2003 10/2 Đồng
5 Phạm Thị Phương Thảo 29/07/2003 10/2 Bạc
6 Lê Thị Hồng Hà 30/04/2003 10/3 3 Vàng
7 Trần Nguyễn Như Ngọc 24/12/2003 10/3 Đồng
8 Phạm Quang Hữu Phước 10/10/2003 10/3 Bạc
9 Mai Xuân Hiếu 25/01/2003 10/4 Đồng
10 Lê Bá Lộc 07/05/2003 10/4 Vàng
11 Nguyễn Quỳnh Vân Uyên 20/11/2003 10/4 Đồng
12 Phạm Tăng Huy 01/01/2003 10/5 KK Đồng
13 Trần Lê Hoàng Lâm 17/04/2003 10/5 KK Bạc
14 Trần Vũ Bảo Phúc 14/04/2003 10/5 Đồng
15 Nguyễn Ngọc Ánh 19/12/2003 10/6 2 Bạc
16 Lê Thị Khánh Linh 29/12/2003 10/6 KK
17 Nguyễn Thị Kim Ngân 28/01/2003 10/6 2 KK Bạc
18 Đặng Văn Quang 20/11/2003 10/6 1 Vàng
19 Nguyễn Diệp Anh 07/11/2003 10/7 KK
20 Võ Văn Bưu 26/05/2003 10/8 Bạc
21 Trang Lê Minh Hậu 29/08/2003 10/8 Đồng
22 Lê Thiện Thanh Nga 04/06/2003 10/8 Vàng
23 Mai Thị Yến Thi 30/04/2003 10/8 Đồng
24 Dương Thị Xuân Thu 15/11/2003 10/8 Vàng
25 Nguyễn Thị Như Trúc 26/09/2003 10/8 Vàng
26 Nguyễn Hà Vi Hằng 15/08/2002 11/1 2 Bạc
27 Thân Trung Hiếu 25/08/2002 11/1 2 Vàng
28 Bùi Quang Ẩn 28/06/2002 11/2 3
29 Trần Lê Công Ẩn 26/06/2002 11/2 3
30 Huỳnh Thư Hoàng 25/10/2002 11/2 KK
31 Ngô Quang Huy 14/08/2002 11/2 3 1
32 Phan Thành Nhân 20/01/2002 11/2 KK
33 Trần Hoàng Anh Phi 19/05/2002 11/2 3
34 Nguyễn Văn Quang 06/04/2002 11/2 KK
35 Nguyễn Ngọc Sáng 03/08/2002 11/2 3 Bạc
36 Nguyễn Hoàng Thanh 11/08/2002 11/2 3 Bạc
37 Lê Ngọc Thành 25/07/2002 11/2 KK
38 Nguyễn Đình Thịnh 18/05/2002 11/2 3
39 Huỳnh Khắc Triệu 04/05/2002 11/2 3 Đồng
40 Nguyễn Thanh Trọng 27/01/2002 11/2 2 2
41 Văn Thành An 04/07/2002 11/3 KK
42 Huỳnh Hữu Minh 24/09/2002 11/3 3
43 Phạm Văn Phú 04/11/2002 11/3 2
44 Nguyễn Văn Thuận 20/01/2002 11/3 KK
45 Hà Trần Thùy Trâm 27/08/2002 11/3 KK
46 Nguyễn Châu Giang 12/10/2002 11/4 KK
47 Phạm Dương Kim Kiều 18/06/2002 11/4 3 Đồng
48 Dương Thị Diệu Linh 28/08/2002 11/4 KK
49 Khúc Anh Tài 27/02/2002 11/4 3 KK Bạc
50 Trần Thị Như Ý 22/01/2002 11/4 KK Vàng
51 Huỳnh Xuân Diệu 22/03/2002 11/5 3 Bạc
52 Nguyễn Văn Huân 09/10/2002 11/5 2
53 Trịnh Lê Nguyên 10/12/2002 11/5 3
54 Hồ Đức Tân 02/05/2002 11/5 3
55 Nguyễn Hứa Thọ 13/01/2002 11/5 KK Vàng
56 Nguyễn Thị Thanh Giang 19/08/2002 11/6 3 Bạc
57 Bùi Dạ Thu Giang 18/01/2002 11/6 1
58 Đoàn Gia Hân 29/07/2002 11/6 KK
59 Lê Thị Thùy Nghi 11/02/2002 11/6 3
60 Lê Tiểu Ngọc 21/10/2002 11/6 KK Bạc
61 Nguyễn Thị Thảo 24/05/2002 11/6 3
62 Nguyễn Minh Trang 23/06/2002 11/6 3
63 Phạm Thùy Trang 07/02/2002 11/6 KK
64 Trần Phước Đăng Hoàng 18/10/2002 11/7 2
65 Trần Hưng Khải 02/01/2002 11/7 2
66 Phan Mạnh Khôi 04/05/2002 nghỉ
67 Trần Thị Thanh Ngân 01/03/2002 11/7 3 Đồng
68 Cao Thục Như 10/01/2002 11/7 3
69 Nguyễn Thị Thục Oanh 14/07/2002 11/7 KK
70 Đinh Ngọc Thư 18/05/2002 11/7 KK
71 Hồ Đức Duy 07/05/2002 11/8 KK
72 Phạm Thị Thu Hà 25/11/2002 11/8 3
73 Nguyễn Văn Hậu 07/04/2002 11/8 3
74 Nguyễn Đỗ Nhật Minh 15/02/2002 11/8 3 Đồng
75 Nguyễn Minh Phượng 17/11/2002 11/8 KK Đồng
76 Trần Đình Xuân Quỳnh 04/01/2002 11/8 Đồng
77 Võ Thị Minh Thảnh 11/08/2002 11/8 2
78 Nguyễn Thị Thanh Thương 20/01/2002 11/8 3
79 Nguyễn Thị Thanh Thùy 01/07/2002 11/8 3
80 Nguyễn Thị Ánh Trúc 01/02/2002 11/8 2 KK
81 Bùi Xuân Việt 15/05/2002 11/8 KK Đồng
82 Phạm Lý Nhật Duy 03/03/2001 12/1 1 KK
83 Đặng Thị Hoa 27/08/2001 12/1 KK
84 Nguyễn Văn Khang 01/08/2001 12/1 3
85 Đinh Nguyên Khánh 21/04/2001 12/1 3
86 Lê Hà Khiêm 02/12/2001 12/1 2 KK
87 Hà Thị Thùy Mến 26/02/2001 12/1 KK
88 Trần Thiện Thu Uyên 26/08/2001 12/1 2 KK
89 Nguyễn Thị Hiền Vi 01/06/2001 12/1 3
90 Phạm Lại Minh Hoàng 30/01/2001 12/2 KK
91 Lâm Văn Hồng 04/02/2001 12/2 2 KK
92 Hứa Hoàng Phúc 04/02/2001 12/2 KK
93 Nguyễn Thị Tiền 11/02/2001 12/2 3
94 Lý Minh Toàn 12/10/2001 12/2 1 KK
95 Lê Đình Việt Khanh 20/01/2001 12/3 1 KK
96 Phan Thiều Ngọc 22/10/2001 12/3 1 KK
97 Huỳnh Thị Ý Nhi 08/08/2001 12/3 3
98 Nguyễn Quỳnh Như 07/09/2001 12/3 2
99 Nguyễn Thanh Lâm 26/05/2001 12/4 3
100 Đỗ Thị Minh Lộc 28/06/2001 12/4 2 KK
101 Phan Minh Nhật Nguyệt 17/09/2001 12/4 3
102 Võ Thị Hoàng Ny 02/08/2001 12/4 2 Ba
103 Đỗ Quang Phi 13/08/2001 12/4 KK
104 Trần Hồng Quân 14/08/2001 12/4 3
105 Hồ Nguyễn Văn Tân 26/03/2001 12/4 1 Ba
106 Đỗ Viết Trường 13/04/2001 12/4 3
107 Đinh Vương Thùy Linh 25/03/2001 12/5 KK
108 Lê Phan Phú Quốc 05/09/2001 12/5 3
109 Lê Thị Hoàng Châu 25/08/2001 12/6 KK
110 Lê Thị Thanh Duyên 10/09/2001 12/6 KK
111 Dương Thị Cẩm Gấm 26/01/2001 12/6 3
112 Nguyễn Lê Kiều Hân 13/07/2001 12/6 2
113 Lê Phương Cẩm Linh 28/09/2001 12/6 3
114 Nguyễn Thị Lựu 19/09/2001 12/6 2 KK
115 Trương Thị Mỹ Phước 17/02/2001 12/6 2
116 Bùi Thị Thúy Quỳnh 10/07/2001 12/6 KK
117 Nguyễn Bảo Hoài Trâm 11/08/2001 12/6 KK
118 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 09/06/2001 12/6 3
119 Phùng Ngọc Uyên 03/05/2001 12/6 KK
120 Phùng Hoàng Ca 29/01/2001 12/7 1 KK
121 Võ Đăng Châu 16/01/2001 12/7 3
122 Hồ Vũ Nhật Huy 07/10/2001 12/7 2
123 Đỗ Lê Khoa 02/07/2001 12/7 KK
124 Võ Anh Khoa 18/06/2001 12/7 KK
125 Nguyễn Phan Hoài Ngân 14/07/2001 12/7 3
126 Nguyễn Lê Quỳnh Như 15/11/2001 12/7 1
127 Trương Bách Tố Như 29/10/2001 12/7 2
128 Lê Thanh Thiện 30/12/2000 12/7 3
129 Phan Ngọc Diệu Thu 13/09/2001 12/7 KK
130 Võ Lê Huyền Trân 29/05/2001 12/7 3
131 Phan Minh Hạnh Uyên 11/10/2001 12/7 3
132 Đặng Thị Thúy Hoa 06/02/2001 12/8 1 KK
133 Nguyễn Thị Tình 25/08/2001 12/8 KK
134 Võ Thị Trang 10/08/2001 12/8 2
135 Nguyễn Thị Vàng 16/05/2001 12/8 3
136 Võ Đăng Vinh 26/05/2001 12/8 1
137 Trần Thị Hoàn Vy 25/10/2001 12/8 KKBanner liên kết

 oofficesogiaoduc
thkn

vnedu

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 84
Liên kết web : 16
Số lần xem bài viết : 57495
Hiện có 6 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Danh bạ các tổ

STT Họ và Tên Chuyên môn Chức vụ Địa chỉ email
1  Lê Thành Vinh  Thạc Sĩ  Hiệu trưởng lethanhvinhedu@gmail.com
2  Phạm Lê Ngọc Anh  Thạc Sĩ  Phó Hiệu trưởng anhngocpham1968@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Nguyễn Thị Minh Chánh Đại Học Kế Toán Trưởng chanhntm@gmail.com
2  Nguyễn Thị Phương Lan Trung Cấp Thủ Quỹ lankhai2012@gmail.com
3  Dương Bảy Trung Cấp  NV Thiết Bị dươngbay60@gmail.com
4  Huỳnh Thị Tuyến  Đại Học NV Thiết Bị tuyen.htt.4685@gmail.com
5 Trần Thị Cẩm Thảo Trung Cấp NV y Tế thaotran25011993@gmail.com
6  Trần Thị Cẩm Nhung Đại Học Giáo Vụ tranthicamnhung8389@gmail.com
7  Lê Trương Thanh Thảo  Đại Học CNTT lttthao44@gmail.com
8  Hồ Trần Phương Hiếu Đại Học Văn Thư phuonghieu.nv@gmail.com
9  Lê Thị Bích Cộng Đại Học Thư Viện lethibichcong@gmail.com
11  Võ Bùi Hưng Chưa Đào Tạo Bảo Vệ
12  Lê Xuân Việt  Chưa Đào Tạo Bảo Vệ
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Trần Văn Châu Thạc Sĩ Giáo viên tranvanchau1630@gmail.com
2  Ngô Tỵ Đại Học Tổ Phó CM ngoty.qn@gmail.com
3  Đỗ Thị Hồng Anh Thạc Sĩ Giáo viên honganh161079@gmail.com
4  Trương Thị Thanh Thuỷ Thạc Sĩ Giáo viên thanhthuy250781@gmail.com
5  Mai Thị Ánh Minh Thạc Sĩ Giáo Vvên maithianhminh@gmail.com
6  Nguyễn Văn Thời Đại Học Giáo Vvên vanthoi11.1@gmail.com
7  Đinh Thị Duy Phương Thạc Sĩ Giáo viên duyphuongdng@gmail.com
8  Lê Bình Long Thạc Sĩ Tổ Trưởng CM, Phó CT Công đoàn binhlong01@gmail.com
9  Nguyễn Thị Phương Dung Thạc Sĩ Giáo viên phdungsn@gmail.com
10  Trần Lê Hương Ly Thạc Sĩ Giáo Viên lycan0984@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Đại chỉ email
1  Võ Ngọc Cảnh Đại Học Tổ Trưởng CM Canh_qsqn@yahoo.com
2  Hoàng Phương Hà Thạc Sĩ Giáo Viên phuongha51@yahoo.com
3  Trần Thị Thanh Huyền Thạc Sĩ Giáo Viên Tranhuyen2703@gmail.com
4  Nguyễn Đức Nhân Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenducnhan2112@gmail.com
5  Ngô Thị Diễm Phúc Thạc Sĩ Giáo Viên cogiaout@gmail.com
6  Nguyễn Đình Can Đại Học Giáo Viên nguyendinhcan80@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Đoàn Văn Miên Thạc Sĩ Tổ Trưởng CM doanvanmien77@gmail.com
2  Phan Thị Quỳnh Loan Thạc Sĩ Giáo Viên quynhloan1810@gmail.com
3  Lê Mậu Thành Đại Học Giáo Viên lemauthanhsn@gmail.com
4  Lê Văn Hùng Thạc Sĩ Giáo Viên lvh05@gmail.com
5  Nguyễn Kim Quốc Việt Thạc Sĩ Phó BT Đoàn nkquocviet0909@gmail.com
6  Nguyễn Thị Trang Thạc Sĩ Giáo Viên trangtq87@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Lê Thị Thuý Ngọc Đại Học Tổ Trưởng CM lethuyngoc1971@gmail.com
2  Lương Thị Hồng Chi Thạc Sĩ Giáo Viên luonghongchi1710@gmai.com
3  Lê Viết Hải Đường Thạc sĩ Giáo Viên leviethaiduong@yahoo.com
4  Trần Thị Xuân Thắm Thạc Sĩ Giáo Viên tranxuantham@gmailcom
5  Trương Thị Tiểu Vi Thạc Sĩ Tổ Phó CM truongtieuvi@gmail.com
6  Nguyễn Thị Thu Uyên Đại Học Giáo Viên uyen_hoian@yahoo.com
7  Hoàng Thị Hoà Thạc Sĩ Giáo Viên hoadn77@gmail.com
8  Nguyễn Thị Lựu Thạc Sĩ Giáo Viên pomegranate2010@gmail.com
9  Đỗ Vân Anh Thạc Sĩ Giáo Viên vananhdo09@gmail.com
10
 Ngô Hoàng Ry Thạc Sĩ Giáo viên ngohoangry04@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Nguyễn Quý Đại Học Tổ Trưởng CM nguyenquy.hd@gmail.com
2  Trần Ngọc Thuỷ Tiên Thạc Sĩ Giáo viên tranngocthuytien@gmail.com
3  Văn Thị Phương Trang Tiến Sĩ Tổ Phó CM vanphuongtrang82@gmail.com
4  Lưu Thị Tuyết Thạc Sĩ Giáo Viên luuthituyet77@yahoo.com.vn
5  Nguyễn Hữu Vĩnh Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenhuuvinh70@gmail.com
6  Trương Thị Trà Đại Học Giáo Viên thitratruong@gmail.com
7  Huỳnh Thị Ngọc Uyên Đại Học Giáo Viên ngocuyenhuynh@gmail.com
8  Lê Thị Ngọc Trâm Đại Học Giáo Viên lengoctram1402@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Ngô Thị Lê Chi Thạc Sĩ Giáo Viên anchingole@gmail.com
2  Dương Thị Thu Đông Thạc Sĩ Giáo Viên duongthudongtqc@gmail.com
3  Nguyễn Thị Sim Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenthisimdh@yahoo.com
4  Phan Văn Thuận Đại Học Tổ Trưởng CM phanthuan77@gmail.com
5  Nguyễn Thị Tú Thạc Sĩ Giáo Viên nguyenthitu.ha2010@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Lê Văn Đông Thạc Sĩ Tổ Trưởng CM ledong1080@gmail.com
2  Nguyễn Thị Diếm Thúy Thạc Sĩ Giáo Viên diemthuy0402@gmail.com
3  Huỳnh Thị Xuân Diệu Đại Học Giáo Viên htxdieu@gmail.com
4  Đoàn Thị Bích Tuyền Thạc Sĩ Giáo Viên tuyendoan85@gmail.com
5  Vũ Thị Mai phương Thạc Sĩ Giáo Viên vutmaiphuong@gmail.com
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa cjỉ email
1  Đỗ Mạnh Hùng Đại Học Giáo viên dmhungbqn@gmail.com
2  Trang Tuấn Đại Học Tổ Trưởng CM trangtuan2012@gmail.com
3  Huỳnh Văn Tuyết Thạc Sĩ Tổ Phó CM huynhvantuyet@gmail.com
4  Phạm Thị Thuý Nguyệt Đại Học Giáo Viên phamnguyet392012@gmail.com
5  Lê Văn Chương Đại Học Giáo Viên levanchuongtv@gmail.com
6  Lê Văn Tri Đại Học Giáo Viên tri010175@gmail.com
7  Cao Thị Thảo Đại Hoc Giáo Viên mayn28@gmail.com
8  Ngô Thị Minh Hiền Đại Học Giáo Viên huyenngominh72@yahoo.com.vn
STT Họ và Tên Trình độ chuyên môn
Chức vụ Địa chỉ email
1  Trương Ngọc Tín Đại Học Giáo Viên truongtintqc@gmail.com
2  Nguyễn Trọng Toàn Đại Học Giáo Viên trongtoan189@gmail.com
3  Lê Hồ Chung Đại Học Giáo Viên lechung46.ha@gmail.com
4  Phan Thị Lệ Mỹ Đại Học Giáo Viên lemy1310@gmail.com
5  Tô Thanh Huân Đại Học Giáo Viên tothanhhuan@gmail.com